THY- Banjul

Korkmayın...

04 Mart 2017 Cumartesi

Referandumla, milli irade ile taçlandırılacak yeni sistemden çekinceleri olanları rahatlatmak için hayırcıların yüreğine su serpecek, rahatlatacak “EVET”in kerametlerinden bahsedeceğim.

Korkmayın… Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelince:

Cumhuriyet yok edilip halifelik ilan edilmeyecek,

Şeyhülislamlık, Şer’iyye ve evkaf vekâleti getirilmeyecek,

Din ibaresi yeniden anayasaya konulmayacak,

Dinsizliğin teminatı olduğu için anayasaya konulmuş olan laiklik anayasadan çıkarılmayacak,

Bir gecede Latin harfleri kaldırılıp Arap alfabesi getirilmeyecek, millet okuma yazma bilmez hale getirilmeyecek,

Yahudi serpuşu şapka giymeniz için zorlanmayacak, giymek istemeyenler darağacında sallandırılmayacak,

Nutuk veya Gençliğe Hitabeyi gizli gizli okumak zorunda kalmayacaksınız,

Meyhaneleriniz ahıra dönüştürülmeyecek,

Arşivleriniz, Türkçe yazılmış tüm belgeleriniz, kitaplarınız atık kâğıt olarak yabancı devletlere satılmayacak,

Çanlar yasaklanmayacak..

Medeni kanun yerine İslam hukuku getirilmeyecek,

Tekke zaviyeler otomatikman açılmayacak, medreseler eğitim hayatına yeniden sokulmayacak,

Hacca gitmek zorunlu hale getirilmeyecek,

Sarık ve cübbe mecbur edilmeyecek,

Mason locaları kapatılmayacak,

Temel hak ve hürriyetler, din ve vicdan hürriyeti zincirlenmeyecek,

İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulmayacak, “önce asın sonra dinleriz” diyen mahkemeler olmayacak,

Demokrasi deyip, diktatörlük idaresi tatbik edilmeyecek,

Medeniyet deyip, vahşet ve rezalet getirilmeyecek,

Mustafa Kemal’in akrabaları sürgün edilmeyecek.

Onuncu yıl marşı Arapça okunmaya mecbur olunmayacak,

Kadınlar zorla örtünmeyecek, başı açık diye kızların eğitim alması yasaklanmayacak, sırf inandığı gibi yaşamak isteyenlere kan kusturulmayacak,

Her sene 15 Temmuz’da zoraki saygı duruşu mecbur olmayacak,

Yemin törenlerinde başörtü veya sakal mecburiyeti olmayacak, 

Hayır” diyen şehirler bombalanmayacak,

Devletin temelleri yıkılmayacak, bir karış toprak elden gitmeyecek, elimizde kalan birkaç ada Yunan’a verilmeyecek, memleket parçalanmayacak,

Kimsenin mukaddesatına hücum edilmeyecek, kimse dininden tecrit edilmeyecek, kiliseler kapatılmayacak,

İçki masaları kaldırılmayacak, kadehleriniz kırılmayacak,

Erkek ve kız çocuklarının istedikleri takdirde karışık okumaları engellenmeyecek,

Miladi takvim yerine Hicri takvim getirilmeyecek,

Teröristler, vatan hainleri, katiller ve caniler için şeriat ceza maddeleri uygulanmayacak,

Oruç tutmak mecburi hale getirilmeyecek,

Domuz etinin hristiyanlara bile satışı durdurulmayacak,

Liderleriniz, eski bakanlarınız Rahmetli Menderes gibi asılmayacak,

Ülke insanı çağdaş, laik, yobaz, dinci gibi sınıflandırıp suni düşmanlıklar üretilmeyecek, toplum barışı dinamitlenmeyecek,

Sizler ve değerleriniz küçümsenmeyecek, kutsallarınız aşağılanıp hayattan silinmeyecek,

Bar ve pavyonlarınız samanlık ya da hayvan barınağına dönüştürülmeyecek, 

Benzin kuyrukları, ekmek kuyrukları oluşmayacak, 

İl başkanları vali yapılmayacak,

Medeni olacağım diye ahlaksız olanlara dokunulmayacak,

Ağır sanayi diye dikilen heykeller oldukları yerde kalacak,

Saygılı, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan bir anlayış, bir yapı ile “Büyük Türkiye”nin temel yapısı oluşturulacak.

Şimdi rahat olun, arkanıza yaslanıp ilaç kokulu çayınızdan(!) bir yudum alın ve Yeni Türkiye’nin keyfini çıkarın.

 

YORUM YAZ