THY- Euroleague

Once upon a time... “Masal masal matatas”...

19 Ekim 2017 Perşembe

Her ne kadar büyüklerin küçüklere masalları böyle başlarsa da, bizim masal, büyüklerden büyüklere anlatım olduğundan, masallıktan arıtılmış, saf gerçeğin süzülen damlalarıdır...

24 Ocak öncesindeki günlerden bir gün imiş. Washington’da ABD Hariciye devairi kendi aralarında toplanır. Ekonomide tedricilik karşıtı Prof. Anne Krueger de aralarındadır. Misafir katılımcı, Ankara’ya sipariş edilen birikim modelinde uygulamanın “tedriciliğe” saptırılmamasını istemiş...

Hızlı gidilsin ve kısa zamanda neticesi alınsın!..

¥

Türkiye; Dünya Bankası, IMF ve Washington kaynaklı kredilerle istikrar programını uygulamaya başlıyor. Programı sipariş edenler, uygulayıcı iktidarın güçlü bir iktidar olmasını istiyor ve bu doğrultuda çalışıyormuş...

Döviz kuru ve faiz oranlarının enflasyonun gerisinde kalmaması, ithalat kontrollerinin kaldırılması, yüksek gümrük oranlarının düşürülmesi ve maaş ve ücretlerde artışlara gidilmemesinin yanında bilakis, mümkün olduğunca kesintiler yapılması temennisiyle, bu vazife emredilmiş...

Latin Amerika’ya sipariş edilen istikrar politikalarında da aynı şemalar kullanılmaktaymış. Uygulayıcı siyaset,  askerlerle ittifak halindeki  kapitalist özel sektör imiş. Bunlar,  kaynakların tamamını özel kapitalistlere aktarmak için oldukça etkin ve hızlı çalışan bir siyasi çevre yaratmışlar. Bu çalışmalar, devletin rolünü azaltırken, işçileri de disiplin altına almayı kolaylaştırmış...

¥

IMF, Dünya Bankası ve Washington’dan alınan desteğin bedeli olarak Türkiye’de hükümet “Ekonomiyi Güçlendirme Programı’nı yürürlüğe koymuş. Muhalefet de buna karşı sertleşmeye başlamış. Bu sertlikten ötürü ihracatı önceleyen  programın uygulanamaması, hükümeti istifaya götürmüş...

TÜSİAD, Amerika’dan postalanan bu programı genel hatları ve özü itibarıyle doğru ve yararlı gördüyse de,  Prof Krueger’i doğrularcasına, etkisinin tedrici olacağını ve kısa zamanda sonuç veremiyeceğini ileri sürünce,  bu görevi yeni bir iktidar üstlenmiş...

Masal işte böyle, matatas’lı teranelerle uzayıp gidiyor...

24 Ocak piyasa operasyonuyla 12 Eylül paşalar darbesinin zaman itibarıyle aralarının epeyi mesafeli oluşu da, bundandır...

Siyaset bunalmış, Paşalar da, “Dur bakalım hele” diyerek biraz sabırlı davranmış. Ve sonunda manzara, Krueger’in isteği doğrultusunda, “aciliyete” çevrilmiş...

Paşalar, hırs ve ihtiras dumanları daha üzerlerinde tüterken işçilerin üzerine yürüdüler. İhraç edilecek ürünlerin arttırılması için, iç tüketim, vasat halkın gelirine el atılarak, şeytanca düşürüldü...

Bu şeytanca işler, maaş ve ücretlerle birlikte tarımda ürün fiyatlarının tırpanlanmasıyla gerçekleştirildi...

Dolar’ın fiyatı 40 küsur liradan 80 liralara getirilince, beslenme, giyinme ve barınma giderleri artmış oldu. Çay, şeker, et ve süt gibi ücret malları denilen zorunlu mutfak masrafları ok gibi fırladı, fırlatıldı. Faiz kararnameleriyle de faizler tam anlamıyla serbest bırakılınca efendim,

Erbakan’ın “Kanlı mı olacak kansız mı” diyerek o an için bilinmezliğe bıraktığı hareket, bu kez, nitelik değiştirip gözyaşları arasında kan damlatarak 28 Şubat etiketiyle,

Tepemize iniverdi...

¥

Şükürler olsun diyelim. IMF ile borç takıntımızın olmadığına göre, oralardan emredilmiş istikrar programı altında ezildiğimizi, Allah şahit, söyleyemeyiz...

Hazırlanan ve kesinleşeceği de kesin son torba muhtevasına bakarsanız, Yapıcılarınca halktan talep nicelikli olduğu söylenen zamlar, hayatın kılcal damarlarındaki cikletten leblebi kavutuna kadar, her alana yaydırılmış...

Sanki Krueger rica ve tavsiye etmiş gibi...

Spor toto ve benzeri, meşru kumar ikramiyelerden alınan intikal vergi oranları da bir misli artırılmış. Demek ki, devletin paraya acil ihtiyacı varmış...

Hepsi iyi ve güzel de, 

Her yıl memleketimizin medarı iftiharı holdinglerin ak yüzlü hiper varsıl ortaklarından üçer beşer kişi, varlıklarını arkalarında bırakarak ölüp gidiyor...

Bunların varisleri, doğru düzgün nisbetteki bir veraset vergisinden kayırılırken, asgari ücretlere daha kaynağındayken bütçe adına el atmak,

Reva mı?..

 

YORUM YAZ