THY- Euroleague

Folluk...

30 Ekim 2017 Pazartesi

Gazetelerde bir haber...

Fasıklardan gelen haberin tetkiki gerekirse de, olmayacak duaya amin çekişe benzer bu haberi, “doğru-yanlış” darasıyla birlikte köşemizde değerlendiriyoruz...

Ahval devam eder ve ömür de vefa ettiğinde geleceğin Suud Kralı, “ılımlı İslam”a dönüleceğini dünyaya müjdelemiş...

“Dönüş” kavramı, evvelce var olan bir hale veya noktaya tekraren geri gelmek anlamında kullanılıyor...

Oysa, dünyanın ne halifesiz topraklarında ne de, Suudi zincirinin ilahlığı altındaki mukaddes topraklarda, “ılımlı İslam” diye bir hokkabazlık var olmuştur...

Anlaşılan, sonu bilinmeyen zamanın modern tanrısı sıfatıyla “alem-i göklerden”, kitapsız yeni bir din indiriyorlar, Dar-ül Suudy’e...

Reformatik Ilımlı Saudy’s dini...

“IIımlı saudi dini”, tüm mezhepleriyle iman edilen İbrahim-i tabanlı İslamiyet için, dar bölgeli olmak kaydıyle, uygulamada pratik bir alternatif olarak düşünülmüş, zahir...

Mekke ve Medine üzerinden yürütülen din ticareti az mı gelmişti ki, İslamiyet adına halen koruyageldikleri saudy dininin kadın üzerindeki baskılarını, biraz hafifletmeyi kafalamış, bu dinin ilahları?...

Sanırız bu kafalama, ilahlanma sürecinin ilk adımı olmalıydı. Belki de ikincisidir. Yoksa geriye dönüş” lafı nereden çıkacaktı ki!...

Öyle ya, Batı dünyası az mı tenkit ederek aşağılıyordu saudy rejiminin kadınlara, taife-i nisaya uyguladığı “araba kullanma yasağını”?

Geçenlerde Kingdom of Saudy’de, bu yasağı kısmen daralttılar. İyi de, ya bunun arkasından bir de Peçe zorlaması geliverseydi, demokrasi dünyasından? 

Müslüman dünyasından horul horul akan ve yıldan yıla da artış gösteren Mekke – Medine iradını koruyucu tedbir olarak, ne yapmalıydı?...

Paranın açmayacağı, açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Var ise de, söz konusu edilen eğer koltuk ve kasa ise, yoktur, kesinlikle yoktur... 

Saudy’s, kendi tanrısal gücüyle sürdüregeldiği üzerlerindeki Müslüman görüntüsünü koruyarak, günümüzün politik atmosferine uygun ve de İslam’la aynı inanç düzleminde kabul ettirebileceleri yeni bir dine acilen ihtiyaç duymuşlar ki, Kızıl Deniz’in bir köşesine yeni dinlerinin tapınaklarını yerleştirirecekler...

Burası, Mekke – Medine hasılatını koruyucu bir inanç folluğu olarak hizmet vermesi için projelendirilmiş olmalı...

Petrol gelirindeki paylaşım ortaklarının bakmışsınız bir gün kafaları esmiş, Irak ve Suriye’ye yaptıkları gibi Kingdom topraklarına da fiilen el koyuvermişler...

Tek başına Mekke-Medine gelirleri yeter miydi, sürdürülen sefahat giderlerine?... 

Fayda zarar analizi mutlaka yapılmış olmalı ki, folluk için, eski dinden ılımlaştırılarak transfer edilecek ritüellerinin edasına en uygun yer olarak Kızıl Deniz kıyıları görülmüş.

Uluslararası özel maksada tahsisli topraklar sicil arşivlerinde sanırız folluğu şu ibareyle kayda geçirecekler...

“Legalized Official Territory for a new Contemporary Religion created by Saudys in 2017 Oct.”

Saudys’lerin bu yeni dinlerinde kadınlar başbağlama külfetinden ya da mecburiyetinden azad edilecekmiş. Beşeri hayat ilişkilerinde tahditler, kısıtlamalar ve yasaklamalarla azatlamalar da, içki yasağında olduğu gibi, Hz. Allah-ü Azimüşşan örnek alınmış ki, uygulamaları tedricileştirilerek zamana bırakılacak...

Baksanıza evvela kadınların araba sürmelerinden başlamışlardı. Bidayette yine tanrılaşarak koydukları  direksiyon yasağını son günlerde kaldırdılar...

Deneme yanılma usulüyle servise konulan münhasıran folluk bölgesinde olmak kaydıyle helalleştirilen ikinci mesele ise, yine kadınlara...    

Avrupai modaya uyabilmeleri için tesettürden muafiyet!..

Gel de, yemeden yanında yat...

Bir zamanlar pek moda idi Batılı zamparaların Güneydoğu Uzak Asya turları. Zampara takımı çeşnide çokluk arar. ABD’li uçkur düşkünlerinin savaş günlerinde ORANGE AGENT zehriyle çöle çevirerek öldürdükleri Vietnam topraklarında zor zahmet yaşamaya çalışan zavallı küçük kız ve oğlan çocuklarına tasallut amacıyla gide gele ulaştıkları çeşni doygunluğu, bakmışsınız daha da çeşnilenmek için eğlenmede rotalarını Kızıldeniz kıyısındaki folluklara çevirivermiştir...

Niye olmasındı? 

Siz çanak tutarsanız, onlar da gelip kirletirler...

Parayla değil mi?

 

YORUM YAZ