THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim

Müslümanlar yılbaşı kutlamalarına katılamaz!...

15 Aralık 2017 Cuma

Şu günlerde ülkemizde yılbaşını kutlamak için yoğun bir hazırlık göze çarpmaktadır. İşyerlerinde yılbaşı indirimleri (!) binlerce liralara mal olan vitrin ve baştan aşağı bina süslemeleri, gazete ilanları, şimdiden sokaklara dolaştırılıp satılmaya çalışılan hindiler...

Birçok firma tarafından gazetelere verilen çarşaf çarşaf yılbaşı ilanları. Büyük otellerde akıl almaz hazırlıklar. Yılbaşı ve Noel’in Müslümanlar veya İslamiyet’le bir alakası var mıdır? Buna vereceğimiz cevap elbette ki hayırdır. İsa (a.s.) Ulul Azim bir peygamberdir. Biz bütün peygamberlere iman ederiz. Pek tabi Hz. İsa (a.s.)’a da iman ederiz. Ona gelen Kitap İncil’e de... Ancak İncil tahrif edilmiştir. Bugün yeryüzünde birbirine uymayan yüzlerce İncil vardır. Kaynaklara baktığımız zaman Hristiyan dinine mensup olanlarda bile İsa (a.s.)’ın doğumu hakkında ittifak yoktur. Kimileri Aralık 27, kimileri de 1 Ocak diye inanıyorlar peygamberlerinin doğumuna.

Aynı peygambere inandıklarını söyleyen Hristiyanlar yıllarca mezhep savaşları sürdürüp birbirleri ile amansız ve uzun süren savaşlar yapmadılar mı? Bugün İrlanda’ya bakınız. Çok açık mezhep ayrılıkları şu anda bile vardır. Birbirlerinin sokaklarından geçmezler, aynı otobüslere binmezler…

Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, Müslümanların uzaktan yakından Noel ve yılbaşı ile hiçbir alakaları yoktur. Gerçek bir Müslüman kesinlikle yılbaşı kutlamalarına katılmamalıdır.. Zaten günümüzde yılbaşı kutlamaları maksadını aşarak insanları kandırmak ve ekonomik çıkar temin etmekten başka bir şey değildir. Hepsi oyun, hepsi çıkar, hepsi sömürü düzeninin bir parçası. Büyük bir peygamberin doğum gecesi içki ile, fuhuş ile, kumar ile, israf ile nasıl kutlanır?... Bu bir saçmalık değil de nedir?

Yılbaşının yanında bir de Noel Baba çıkardılar. Noel Hristiyanlar için hayali bir efsanedir. Müslümanlar için hiçbir şey değildir. Müslümanlar için hiçbir önemi de yoktur. Hristiyanlara göre Noel hediye veren, dostluğu simgeleyen(!) sözüm ona bir elçidir. Tabii uydurup uydurup insanların beynini yıkamak için böyle söylüyorlar. Kırmızı-beyaz elbise giydirilen, beyaz sakalla süslenen ve kendisi güya iyilik seven bir insandır diye dünyaya takdim edilen varlığı, yokluğu kesin bilinmeyen uyduruk bir papaz. Bu papazın, evlerde kapılar varken neden bacadan gelmesi beklenir? Bu bir garabet değil midir?... Hepsi yalan. Hepsi düzen...
Ülkemizde hararetle Noel ve yılbaşı gecesi kutlayanların birçoğunun maalesef Dede Korkut, Yunus Emre, Mevlana, Şah-ı Nakşıbendi, İmam-ı Rabbani, Abdul Kadir Geylani, Hacı Bayram Veli, Nasreddin Hoca, Hızır (a.s.) ve birçok Türk ve İslam büyüklerinden haberleri yoktur. Ancak basın, yayın kuruluşları gencecik beyinlere yaptıkları yayınlarla Noel denen meçhulü bir kahraman gibi tanıtıyorlar.

Kendileri Noel’i veya yılbaşını kutlamak, sarhoş olup sokaklarda nara atmayı bir erdemlik sayarlar. Zavallı insanoğlu hele hele günümüzde yılbaşını kutlamak için Müslüman kimlikli insanlar dünya çapında ne hallere düşüyorlar?
Dünyanın birçok yerinde bir peygamberin doğumunu kutlamak (!) üzere birçok cinayetler işlenmektedir. Aşırı derecede israf yapılıyor. Çılgınca alkol tüketimi yapılıyor. Ekmek almaya para bulamayanlar bir ümit diyerek ellerindeki avuçlarındaki paralarını piyango biletlerine yatırıyorlar. Kumarlar oynanıyor. Bu sebeple nice yuvalar yıkılıyor. Cezaevlerinde yatanların büyük bir kısmı içki, kumar, fuhuş ve namus yüzünden değil midir?

Geçici zevkler için güzelim çam ağaçları kesiliyor. Hindiler kesiliyor. Daha neler neler... Kurban ibadetine karşı çıkan hayvanları koruma cemiyetlerine mensup olanların kulakları çınlasın...

Yılbaşı kutlamalarını bir de dini yönden ele alalım.

Yüce Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Bizden gayrisinin sünnetiyle amel eden bizden değildir.” (Sahihul cami, 5439)

Bir başka ifade ile ise peygamberimiz: “Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamları parmaklarla, Hristiyanların selamı avuç içiyledir” buyurdu. (Sahihul cami, 5435)

Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere’ye geldiğinde, onların oynayıp eğlendikleri iki günlerinin olduğunu öğrendi. “Bugünler nedir?” diye sordu. Dediler ki: “Cahiliyede bu iki günde oynardık.” Resulullah efendimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: “Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı.”(Ebu Davud-Sahih)
Hz. Ömer (r.a.) konu ile alakalı olarak şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın düşmanlarının bayramlarından sakının.” (Beyhaki)
Alemlerin Efendisi Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyurmaktadır: “Karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğinden girse siz de gireceksiniz.”

Ashab-ı Kiram: “Bizden öncekilerden maksat Yahudi ve Hristiyanlar mı ey Allah’ın Resulü?” tarzında soruları üzerine: “Onlar değilse ya kim?” diyerek kâfirlere benzemeyi kesin bir dille yasaklamıştır. (Elbuharı enbiye 51, Müslim ilim 6)

Mevzuya bir de tasavvufi yönden bakacak olursak; İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfi Sani Hazretleri bu hususu şöyle açıklıyor:
“Hinduların bayram günlerine, ateşe tapanların nevruz günlerine, Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur, küfre sebep olur.” (Mektubatı Rabbani 3/41)
Hz. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor:

“Sizden önce kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanların ekseriyetine inanırsanız, itaat ederseniz sizi döndürürler, gâvur olmaya çevirirler. Ey inananlar; Yahudi ve Hristiyanlara uyarsanız sizi bu iman şerefinden ayırıp gâvur ederler, cehennemde kendilerine arkadaş ederler.” (Ali İmran 100)

Bir başka ayet-i kerimede ise: “Sizden olmayanı iç sırrınıza vakıf tutmayın, sizden olmayanlarla muhabbet kurmayın, onlar size karşı fesadı eksik etmezler, hep sizin kötülüğünüzü isterler. Onlar sizin sıkıntı çekmenizi severler, ağızlarından çıkana baksanız size nefretlerini kusarlar, kalplerinde gizledikleri niyetler daha fenadır ve daha büyüktür. Ey Müslümanlar size bu kadar ayet okuyoruz eğer aklınız varsa (bizi dinleyin)!” (Ali İmran 118)

Mübarek Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar ortalıkta İslam’a uymayan şeyler işlendiğini görüyorlarsa, Allah’ın dinine karşı hareketlerin sergilendiğine şahitlik ediyorlarsa ve kimse buna bir müdahalede bulunmuyorsa o zaman beklesinler Allah’ın azabı toptan kaplayacak ve hiçbiri istisna olmayacaktır.”

Öyle ise ey Müslüman, yılbaşı gecesi yılbaşı sebebi ile evine hiçbir şey alma! Gayri Müslimlere benzeme... Benzemeye de çalışma. Onların adetlerini taklit etmekten veya yapmaktan uzak dur.

Zira Peygamber Efendimiz; (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, içinizde öyle adam bulunur ki, cennet ehlinin ameli ile amel eder ve kendisi ile cennet arasında bir zira’dan (Yaklaşık 50 cm) ziyade mesafe kalmaz. Derken (hükm-i) kitap (yani o yazının hükmü) ona galebe eder, cehennem ehlinin ameli ile amel eder, kendisi ile cehennem arasında bir ziradan ziyade mesafe kalmaz. Derken (hükm-i) kitap ona galebe eder, cennet ehlinin ameli ile amel eder ve cennete girer.” (Buhari Müslim)

Çocuklarına paralar vererek çatapatlar aldırıp yılbaşı gecesi patlattırma. Yılbaşının Müslümanların dinleri ile, inançları ile, örfleri ile, adetleri ile, gelenek görenek ve kültürleri ile uzaktan yakından hiçbir alakaları yoktur. Bunu önce kendin iyi anla! Ondan sonra çoluk, çocuk aile-i efradına iyice anlat. Hristiyanların yılbaşı gecesine yakın olarak tesadüf eden Mekke-i Mükerreme’nin peygamber efendimiz (s.a.s) ve Ashab-ı Kiram tarafından yeniden fetih edildiği günlerdir. Manevi olarak evradü ezkarla bu yönde değerlendirmeye çalışalım. Yarın huzuru Rabbul Alemin’de yılbaşı gecesi, Noel yortuları için yaptığın harcamaların hesabını hiçbir şekilde Allah’a (c.c.) veremezsin. Allah korusun azaba müstahak olursun Mevla’m cümlemizi taklitçi olmaktan korusun...

Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

YORUM YAZ