THY- Noukşot

Mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar kimlere hizmet ediyorlar?..

02 Şubat 2018 Cuma

Değerli Akit okuyucuları; belki de birçoklarımız çeşitli hayır kurumlarında, derneklerde ve vakıflarda üyeyiz. Veya herhangi bir hayır kurumunda çalışıp hizmet etmekteyiz. Maksadım, milli,manevive tarihi değerlerimizi diriltmek veihya için hizmet gören, yönetiminde bulunan, üye olup destekleyen vatanımızın kalkınması, gençlerimizin milli ve manevi değerlere saygılı bir şekilde, kültürlü yetişebilmesi için gayret gösteren, emek veren değerli ve saygın insanlarımızı asla incitmek, üzmek ve karalamak değildir.Son günlerde ülkemizde icra-i faaliyet gösteren, başında birde TÜRK ismi bulunan bir mesleki kuruluşun(!)hezeyanları milletçe hepimizi üzdüğü bir ortamda, dikkatleri bu kuruluşların üzerine çekmek, ülkemizdekimesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar kimlere, hizmet ettiklerini anlamaya çalışmaktır.

Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren hangi dalda olurlarsa olsunlar bütün dernek ve vakıfları aynı kefeye koymak elbetteki doğru değildir.Bizim üzerinde durmaya çalışacağımız mesleki kuruluş ve dernek veya vakıf perdesi altında devletin aleyhinde olan,her defasında ülkemizdeki milli oluşumlara karşı çıkan, askerimizi, devletimizi kötüleyen mesleki isim adı altında karışıkişler çevirenler,siyasetyapanlar üzerinde durmak, anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır.

Ancak, şurası da bir gerçektir ki;

Ülkemizin neresinde olursanız olun elma, portakal mandalina satmak için basit bir manav dükkânı açacak olsanız ruhsat almanız gerekir.

Basit bir oto lastik tamirciliği için küçük bir kulübede çalışacak olsanız yine ruhsatınız ve vergi levhanız, kaydınız olması gerekir.

Hele günümüzde gıda üzerine bir iş yeri açacaksanız belli zaman dilimleri arasında hem siz, hem de çalışanlarınızın sağlık kontrollerinden geçmesi gerekir. Mecburidir de.

Türkiye genelinde kaç dernek var? Kaç vakıf var? Kaç mesleki kuruluş var? Elbette ki, ilgili makamlarda bunların bir kayıtları vardır.

Bu dernek, vakıf veya mesleki kuruluşlara kimler üyedir? Üyeler ayda kaç lira öderler? Bu derneklerin başka gelirleri varmıdır? Gayrimenkulleri varmıdır,varsa kaçtanedir? Dernek ve vakıfların yıllık bütçeleri ne kadardır?Birçok dernekte resmi ve resmi olmayan hesaplar varmıdır? Dernekler arası gayriresmi para trafiği varmıdır? Hele, hele dini hizmet veren derneklerde resmiyet bir kenara itilip “üst aklın” verdiği emirlere harfiyen uyuluyormu? Örneğin: “Şu dernek zayıftır. İnşaatı var. Sizin durum iyi.Bir yolunu bulun ve durumu zayıf olan derneğe yardım edin” talimatları ilahi bir emir gibimikabul edilmektedir? Ülkemizdeki dernek ve vakıflarınyurt dışı bazı vakıf veya derneklerle direkt veya en direkt bağlantıları var mıdır? Ülkemizdeki dernek ve vakıflara legal ve illegal yollarla para akışı varmıdır? Bu dernekler; bulundukları il, ilçe, kasaba köyler için ne gibi yaralı faaliyetler sunarlar? Bazıları bir festival tertiplerler; şu sanatçıya şu kadar verdim, bu sanatçıya bu kadar verdim derler, faturalar uydurulur, derneğin veya vakfın kasasından bilmem ne kadar para çıkıp,uçup gider.Doğu ve Güneydoğu bölgemizde isimleri çok güzel, çok cazip gözüken dernekler teröristlere yardımlar yapmadı mı? Öyle köy kalkındırma dernekleri vardır ki,yönetim kurulunda ve başında bulunanlar yıllar yılı bir sıla-ı rahim için biledoğup büyüdükleri köylerine gitmezler, gitmemişler… Kimisi çıkar, kimisi de etiket için bilmem hangi köyün kültür ve yardımlaşma derneği başkanlığını yapmaktadır…

Bu derneklerin gerçek manada hizmetleri nelerdir?Türkiye’dekimesleki kuruluşlar gerçektenüyelerine mesleki açıdan hizmetlermi yapıyorlar? Yoksa siyaset mi yapıyorlar?

Türkiye’deki birçok mesleki kurum,kuruluş,dernek ve vakıflarınbirçok mesleki derneklerin nasıl siyasete bulaştıklarını gazetelerden okuduk. Televizyonlardan izledik.Çokları kendi milletine, kendi devletine ve kendi ordusuna düşman.Batı hayranı tabansız ve yüreksiz insanlar….

Son günlerde kahraman ordumuz,Afrin’de destan yazarken bir mesleki kuruluş olan Tabipler Birliğinin nasıl devletimiz, hükümetimiz ve şanlı ordumuzun aleyhine beyanatlar verdiklerimilletçe üzülerek,eseflegördük. Ordumuzun kahramanlığındankimlerrahatsız oluyorsa onları şiddetle lanetliyoruz. Bunlar ister vakıf olsun, ister dernek olsun, ister mesleki kuruluş olsun. İlgili bakanlıkça,ilgili devlet kurumlarınca bu vatan hainlerinin acilen takibe alınması lazımdır. Kendilerine aydın süsü veren, insanlarımıza tepeden bakan, gerçekte karanlıkta kalmış cahiller bumilletin okullarında okudular,bu vatanda bazı yerlere geldiler,makam,mevki,şan, şöhret sahibi oldular. Ancak yemeğini yedikleri bu millete ihanet ediyorlar. Aralarında topladıkları imzalarla ordumuzun sınırlarımızı güvence altınaalmak için başlattığıharekata utanmadan, sıkılmadan karşı çıkıyorlar. Kendini aydın zanneden bu cahillere binlerce yazıklar olsun!...

Bizim inancımız; “Ölülerinizi hayırla yad ediniz” hadisi şerifinin işaret ettiği üzeredir. Ölülerimizi kötülemek istemeyiz. Ancak sizleri zihnen biraz gerilere götürmek istiyorum. Zonguldak’ta bir sendika başkanının vurularak öldürülmesinden sonra ortaya çıkan lüks arabalarınsayıları ve markaları bakımından hepimize dudak uçuklatmıştı. Bir sendika başkanının aldığı ücret bellidir. Bu kadar araba hangi paralarla nasıl alınır? İşçilerin hakkını korumak(!)bu mudur?

Herkesin görüp, bildiği gibi, maalesef ülkemizde sendika ağaları, dernek ve vakıf ağaları vardır.Bunlar hiç değişmezler. Dernek ve vakıflarda belli sayıda kendi adamlarından üye var. Yeni üye yapmazlar.Siz savcılıktan iyi hal kâğıdı alsanız da, köyünüzde, kasabanızda şehirde oturduğunuz mahalledeki bir derneğe ve vakfa üye olamazsınız… Dengeler değişir korkusu ilesiziüye etmezler. İsterseniz belli grupların ellerinde olan dernek, vakıfve spor kulüplerine üye olmayı bir deneyiniz.Dernekler, vakıflar ellerinde olan, kendi yığma üyesi bulunanlar,her seçimde de banko seçilirler.Ülkemizde otuz-kırk senedir mesleki kuruluşların başında duran isimler biliyoruz. Servetleri trilyonları aşmış….

Dernek ve vakıf saltanatı süren insanların sanki dokunulmazlıkları vardır. Astıkları astık, kestikleri,kestiktir.Bir başka husus ise; birçok vakıf ve derneğin lokalleri var, birçoğunda paralı oyun oynanır.Çay ocağı veya lokanta işletilir, kaçak olarak hayvanlar dövüştürülür. Paralar döner,arayan, soran, bakan ve karışan yok. Bazı derneklerin vakıfların öğrenci barınma yurtları var. Aylık ücret kaç liradır, giriş ücreti ne kadar alınır? Her ay öğrenciden alınan aidat için derneğin veya vakfın resmi makbuzu kesilir mi? İşin garibi bu vakıflarda, derneklerde güya Allah rızasıiçin hizmet ediyorum diyen sahtekârlar ve riyakarlar çalıştığı dernekten ve vakıftanutanmadan,sıkılmadan,Allah’tan (c.c) korkmadan, yerin altını düşünmeden yüklü aylık da alırlar.Seyahat vekonaklama masraflarınıda başında bulundukları,mesleki kuruluş, dernek veya vakıf üzerine fatura ederler. Vatana, millete, dine, imana, garipgurabaya, fakir fukarayafahri olarak hizmet ediyorum diye gözüküp dekarşılığında o hayır kurumundan maddi karşılık almak ne kadar etiktir?Bugün kahraman Mehmetçiğimizin sınırlarımızı güvence altına almak için başlattığı harekatıkaralamaya kalkanmesleki kuruluşun başkanı ayda kaç lira aylıkveya yolluk yahut hakkı huzur alıyor?

Mehmetçik, karda, kışta, yağmur, çamur altında, çamur ve batak içindesınırlarımızda, ülkemizin içi ve dışında hainlere karşı destan yazarken siz onları utanmadan, sıkılmadan,yüzünüz kızarmadan karalamaya çalışıyorsunuz… Biraz olsun insan utanır…Şehit kanları ile yoğrulmuş bu vatanı beğenmiyorsanız istediğiniz ülkeyegidebilirsiniz. “Allahu Ekber” diyerek kükreyen Mehmetçik’ten rahatsız oluyorsanız, Hasanların, Conilerin, Thomasların,Yankoların bulunduğuülkelere göç etmeniz içinhiçbir engel yoktur.

Vatana kasteden teröristler ilebayrak düşmanları ile alçak ve hain FETOteşkilatı ile amansız mücadele eden devletimiz ve hükümetimiz ile Sayın İçişleri Bakanımız Soylu’nun bu mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar üzerinden yürütülen saltanat üzerine acilen eğilmelerini millet olarak sabırsızlıkla beklemekteyiz. Unutmayalım ki, ülkemizde darbeye kalkışan hain FETO haini ve yandaşları da bir zamanlar kendilerini bazı hayır dernekleri ile kamufleetmişlerdi.Artık dernek ve vakıfçıların sürdürdükleri saltanata iyi bir araştırma yapılarak yaşlakuruyu birbirine karıştırmadan vatan hainlerinin sürdürdükleri vakıf, dernek, mesleki kuruluş saltanatına en kısa zamanda son verilmelidir.

Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

NOT: Bu yazı kaleme alındığında;TTB hakkında henüz bir takibat başlatılmamıştı. Şu an için Tabipler Birliğinin yöneticilerinin savcılıkça gözetim altına alındıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Hayırlısı olur inşallah.

YORUM YAZ