THY- Euroleague

Kudüs Müslümanların haremidir!...

08 Aralık 2017 Cuma

Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs; Hz. Peygamber efendimizin Cenabı Hakkın davetine icabet ederek Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gelerek oradan Cenabı Hakkın dilediği yerlere çıktığı (mirac hadisesinin) başladığı yerdir.

Kudüs Kuran-ı Kerim'de mevlamız tarafından etrafının "mübarek kıldık" diye bahis edilen yerdir.

Kudüs; diğer semavi dinlerce de mübarek ve mukaddes sayılan bir yerdir. Şerefli ecdadımızın ifadesi ile Mekke-i Mükerreme Allah'ın haremi, Medine-i Münevvere Resulullah efendimizin haremi, Kudüs-ü Şerif ise tüm Müslümanların haremidir. Ne yazık ki, tüm İslam aleminin haremi ile birileri bugün dünyanın gözü önünde oyunlar oynamak istiyor.

Kudüs-ü Şerif'le alakalı ayeti kerimeler, hadisi şerifler vardır. Bunun yanında; Kudüs ile alakalı yazılmış bir çok eser de vardır.

Elimde 1849 senesi (Muhammet Recai) tarafından yazılan Osmanlıca bir kitap vardır. (Tarihi ve fezaili Kudüs-ü Şerif) bu kitapta Kudüs-ü Şerif'le alakalı çok enteresan bilgiler vardır. Hepsini yazımıza almak mümkün değil. Bir kaç önemli meseleyi kısaca burada siz değerli kardeşlerimle paylaşmak isterim.

“Dünya yaratıldığı zaman lisanı hal ile Kudüs, Cenab-ı Hakka iltica ederek; (Yarabbi beni kuru, susuz, taşlık ve kayalık bir yer olarak yarattın. Bana kim gelecek, ben ne olacağım der?)

Cenab-ı Hak'tan şöyle bir nida gelir; “Sen benim Kudüs-ü mübarekimsin. Seni mübarek eyledim. Seni dört kitapta medih eyledim. (Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an) Sende sevgili kullarımı iskan eyleyeceğim. Seni bütün gök ehline de sevdirdim. Samimi olarak seni ziyaret eden kullarımı affedeceğim.” (Fezaili Kudüs S. 5)

Ebu Hüreyre (ra) Resulullah efendimizden şöyle bir hadisi şerif rivayet etmektedir:

"Hak Taala Kudüs-ü mübarek diye haber vermiştir. Onun içindir ki, bütün tatlı sular Sahra taşının altından çıkıp dünyaya dağılır. Allahu Taala onun için (Barekna) buyurdu. Enbiya ve evliyaullahın makamı ve melaikelerin nazil olduğu ve enbiyaya vahyin nazil olduğu yerdir Kudüs: (Fezaili Kudüs  S. 6)

Kudüs Hz. Peygamber efendimizin (sas) miraca çıkarken peygamberlere imam olarak namaz kıldırdığı yerdir. Namazdan önce Cebrail (as) ezan okudu. Mikail (as) Kamet getirdi. Peygamberimiz de imamlık yaptı. Ümmeti için Cenabı Hakka dualar eyledi. Ondan sonra semaya uruç eyledi.( Fezaili Kudüs S. 8- 9)

Kudüs-ü Şerifle alakalı olarak: “Hiçbir millet yoktur ki, Kudüs'e muhabbet etmesin ve faziletlerini anlatmasın. Zira İncil'de, Tevrat'ta, Zebur ve Kur’anı Azim'de ve bütün sahifelerde Kudüs-ü Şerifin fazileti haber verilmektedir.” (Fezaili Kudüs S. 25)

Kudüs'le alakalı bir önemli malumata daha yer vererek esas konumuza dönüp yazımızı sonlandıralım:

“Saad (ra) kızı Meymune bir gün Hz. Peygamber efendimizden izin talep edip huzura varır; "Kudüs-ü Şerif ve fazıleti ne kadardır?" diye sual eyledi. Peygamber efendimiz cevaben; (Kudüs; haşir ve neşir yeridir. Kudüs'e varın, namaz kılın. Beytullah'ta (Mekke), Mescid-i Haram'da (Medine) ve Kudüs'te kılınan bir rekat namaz; diğer yerlerde kılınan namaza göre manevi derece ve kazanç bakımından çok çok fazıletlidir.) (Fezail-i Kudüs S.25)

Kudüs'ün mübarek ve mukaddes bir belde oluşu hakkında kısa bilgiler sunduktan sonra esas mevzuumuza dönelim.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Böylece Trump "Ben güçlüyüm, ben haklıyım, (!) İstediğimi yaparım" diyerek milyarlarca müslümana, hıristiyana ve siyonizme karşı olan gerçek Yahudilere kulaklarını tıkayarak, barışa hasret dünyamızda savaş fitilini ateşlemiş oldu. Üzülerek ifade edelim ki, Müslümanlar olarak bizler kitabımızın haber verdiğine göre dost ve düşmanlarımızı seçemedik. Bu hususla alakalı burada Kitabımız Kur’anı Kerim'in bir ayetinin mealine yer verelim: “Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (Gelebilecek tehlikelerden) korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allahadır.” (Ali İmran 28)

Bir başka ayetinde ise Mevlamız: “Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarını ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” ( Tevbe 23)

Yeryüzünde bunca devlet, bunca millet ve bunca devlet başkanları varken Trump bütün teamülleri bir kenara iterek mazlumun yanında değil, zalimlerin yanında yer alarak böyle adaletsiz, hakka hukuka, siyasi centilmenliğe uymayan karar vermesinin sebebi nedir?

Yukarıda ayeti kerimelerde okuduk. İslam devletlerinin liderleri kimlerdir? Bu liderler kimlerle bugüne kadar dostluklar kurmuşlardır?

Yatırımları hangi ülkelerdedir? Çocuklarını nerelerde okutmuşlardır? İslam liderleri tatillerini hangi ülkelerde ne kadar milyar dolarlar harcayarak geçirmektedirler. Müminlerin haremi olan ilk kıblemiz  İsrail'e başkent olarak ilan ediyor. Dünya İslam liderlerinden bir kaçı müstesna neden gür bir kınama sesi yok?... Kendi saltanatlarını korumak için milyarları savuranlar, müminlerin ilk kıblesini korumak için neler yaptılar neler yapıyorlar? Hangi dünya lideri ile diyaloğa geçtiler?

Trump ile bir kısım İslam devlet başkanları perde arkasında neler konuştular? Yoksa gizli bir antlaşma mı vardır?

Hz. Allah (cc) Müslümanlara yer altı ve yer üstü servetler vermiş; gel gör ki, o servetleri Müslümanlar kullanamıyor. İslamın gelişmesi için harcayamıyor. Birçoklarını batılılar istediği gibi işletiyor. Müslüman devletlerin başına oturmuş veya birileri tarafından oturtulmuş liderler;  "üç-beş gün daha fazla nasıl saltanat sürerim"in hesabı içindedirler. (Bazı ülkelerde saltanat için neler yapılıyor görmüyor musunuz?)

Günümüzde; Müslüman devletler çok yazık ki, dost ve düşmanlarını tanıyamaz hale düşmüşlerdir. Müslüman, müslümanla savaşıyor. Senin ırkın şudur, benimki budur, senin mezhebin odur, benimki budur diye halen savaşlar sürüyor. Müslüman, müslümanın kanını döküyor. 15 Temmuz'da Türkiye'de meydana gelen alçak darbe girişimini bir çok arap devleti güçlü bir şekilde kınayamadı bile. Mısır'da yapılan darbeye bir kısım arap devletleri milyarlarca dolar ile destek verdiler. Demokrasi havarisi (!) Batılılar hala 15 Temmuz'u anlayamadılar, Mısır darbesini kınayamadılar…

Müslümanların düştükleri bu hazin durumu çok iyi okuyan haçlı ruhlu insanlar da, bunu fırsat bilerek, Kudüs'ü "İsrail'in başşehridir" diye dünyaya meydan okuyarak ilan ediyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tabir caizse çırpınıyor. Dünya liderlerini telefonlar arıyor. 13 Aralık 2017 tarihinde  Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplantıya davet ediyor. Umarız bu toplantıda dünya müslümanları için olumlu neticeler elde edilmiş olur.

Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başşehri ilan etmesinden sonra Türkiye genelinde sokaklara çıkan, ABD elçilik ve konsoloslukları önünde yürüyüşlere koşan; kadın, erkek, genç ihtiyar bütün Müslümanları,

Gecenin geç saatlerine kadar bir kısım bildik TV'lerde Kudüs'ü anlatan sayın konuşmacılarımıza ve yazarlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

İnşallah bu durum Müslümanların uyanmasına, birliğine sebep olur.

Bütün kardeşlerimizi Kudüs için duaya, gerektiğinde de yardıma davet ediyor, Cümleniz Cenabı Hakka emanet olunuz diyorum.

YORUM YAZ