THY- Noukşot

Tek dişi kalmış canavar

02 Ağustos 2017 Çarşamba

İnsan dünyadan ve içindeki tüm varlıklardan sorumludur ve onlardan istifade ederken bu sorumluluğun şuuru içinde hareket etmelidir.

Keyfi olarak insanlara da bitkilere de hayvanlara da zarar veremez. Öldürme zevki için avlananlar medeni değil, vahşidirler.

Dünyada yaşananları göz önüne getirdiğimizde Batının vahşetine şahit olduğumuzu görürüz. 

Açlık, susuzluk, sefalet, işsizlik, mutlu olmayan insanlar şu an dünyada büyük acı çekiyor. Bu acıların sebebi kendinden başkasını düşünmeyen Batı değil mi?

Başka dinlere karşı tahammülsüz, sömürü üzerine bina edilen hayat felsefesiyle, bedeni arzuları tatminle ruhi açlığını bastırmaya çalışan Batı değil mi?

O halde Batı gerçekten medeni mi?

Maddî menfaatleri uğruna Ortadoğu ve Afrika ülkelerini sömüren sonrasında ise dünyaya şirin gözükmek adına demokrasi, özgürlük ve insan hakları mefhumlarının arkasına sığınarak barbarlığını gizlemeye çalışan Batı değil mi?

Suriye’de öldürülenler, Myanmar’da yakılanlar, Irak’ta katledilenler, Afrika’da aç bırakılanlar vahşi Batının eseri değil mi?

Dinen sönmüş, aile yapısı çökmüş, ahlaken bitmiş, materyalizm batağında saplanan Batılı medeni olabilir mi?

Fitne-fesat üzerinden mevzi savaşları verip, küçücük çıkarları için büyük laflar eden ve bunu memleket meselesi olarak pazarlayan Batı medeni olabilir mi?

Gayesi, hayvan gibi arzularını tatmin ve rahatça yaşamak olan, hakkı kuvvette gören, hayatı bir menfaatler çatışması olarak algılayan bir hayat felsefesinde yetişen batılı medeni olabilir mi?

Bu anlayışla yetişen, huzuru ve mutluluğu tüketimin dayanılmaz cazibesinde arayan, bencilliği esas alan ve kötü alışkanlıkların esiri olup insani pek çok meziyetten feragat edip, alçalan, küçülen bir sürü medeni olabilir mi?

Medeniyet kamuflajı altında sömürü, işkence, zulüm, katliam, vahşet olan, döktükleri kan ve ölümlerle mazlumların ahıyla beslenen Batı medeni olabilir mi?

Yeryüzünü kana bulayan, milletleri sömüren, yaşam haklarını ellerinden alan, yalanın en alasını, hilenin en çirkefini, şiddetin her çeşidini, zulmün en ağırını insanlığa yaşatan Batı medeni olabilir mi?

Alçaklık ve şerefsizliğin en dibinde, ahlak ve hayâsızlığın her çeşidinde, dönekliğin her safhasında, kısacası insan ve insan olma özelliklerinin dışında olan Batı medeni olabilir mi?

Batının hoşa giden ve güzel süslü sözleri yalan, maddi refahı ve fiyakası ise sadece gösterişten ibarettir.

Batıda medeniyet diye gösterilmeye çalışılan şey sadece para ve teknolojidir.

Batı medeni olsa idi daha birkaç yıl önce Bosna’da yaşanan katliam yaşanır mıydı?

Batı medeni, demokrat olsaydı Sisi Mısır’da meşru hükümeti devirebilir miydi?

Batı demokrat olsaydı Türkiye’den kaçan darbeciler onlara sığınır mıydı? Orada korunur muydular?

Batı insan haklarını düşünseydi sömürdüğü Afrika kıtasında insanlar açlıktan ölür müydü? Filistin’de her gün insanlar öldürülürken oturup seyreder miydi?

Dünyanın neresinde bir savaş, bir çatışma varsa Batı silahlarıyla oradadır.

Batıyı medeni görmek ve onlardan insanlık beklemek ahmaklığın ta daniskasıdır…

Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi batı hiçbir zaman medeni olmadı. Batı, insan hakları ve demokrasi havarisi olmadı. Batı sadece kendi çıkarını düşündü. Ne zaman çıkarı tehlikeye düşse, anında aslan kesildi ve avını parçaladı.

Batı sadece kendi insanının refahını ve rahatını düşünür. Yıllarca insanları köle olarak pazarlarında satan, zencilere hayvan muamelesi yapan batı değil miydi?

Batı kendinden olmayana hiçbir zaman tahammül etmedi. Batı kendisinin seçmediğini hiçbir zaman kabul etmedi. Batı kendisini sollayana hiç tahammül göstermedi. Batı kendisinin karşısında el pençe durmayanı affetmedi.

Batı hiçbir zaman medeni ve çağdaş olmamıştır. Batı çağdaşlıkları ve özgürlükleri işlerine geldiği şekilde kullanır.

Azınlığa menfaat sağlayıp insanların büyük çoğunluğunu yoksulluğa ve sefalete iten bir olgu medeniyet değil vahşettir.

Medeni, sadece kendi menfaatini değil, başkalarını da düşünür ve başkalarına zarar verebilecek davranışlardan uzak durur. 

Medeni, tüketimin esiri olmayan ve tüketen değil yetinen, güzel düşünen, güzel gören ve hayatından zevk alandır.

Hakikate odaklanan, ilim, irfan ve hikmet yolculuklarına çıkan, bir ayağıyla hakikate basan, diğer ayağıyla dünyaya açılan, bu dünyada yaşayacak ama bu dünyayı yaşamayacak insanlar medeni olur, medeniyet inşa eder.

Medeni bir insan, her şeyden önce, güzel ahlaklı, dürüst ve çalışkandır. Medeni geçinenler ise medeni görünüşlü vahşilerdir. Bence batı medeni değil vahşidir. Sizce?

 

YORUM YAZ