AĞAÇ AŞ

Mescid-i Aksa ağlıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba

Filistin’de, insanlık dışı olaylar cereyan ediyor. Bu kutsal topraklarda zulüm var, kan var, gözyaşı var. 

Bugünlerde Müslümanların ilk kıblesi, Miraç hadisesinin tanığı ve dünyadan ukbaya giden yolun kapısı Kudüs hüzünlü. 

Bir zamanlar Müslümanların elinde iken esenliğin, güvenliğin ve adaletin timsali olan Kudüs, işgal devletinin paranoyak uygulamaları yüzünden bir hüzün şehrine dönüştürülmüş durumda. 

Kudüs bütün Müslümanların ortak davasıdır.

Kudüs kurulduğu günden beri vahyi, ilahi tebliği ve peygamberlik müessesesini temsil etmiştir. Kudüs, Hz. İbrahim’in hanif dinini ve vahiy kültürünün temel dinamiği niteliğindeki tevhid inancını temsil eden kutsal bir şehirdir. 

Müslümanların ilk kıblesi ve harem mescitlerin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa’yı bağrında barındıran peygamberler şehri Kudüs öksüz.  

Siyonist işgalciler tarafından ibadete kapatılmaktan dolayı Mescid-i Aksa ağlıyor.

Birtakım ilahi ayetleri, tevhid inancını ve peygamberler silsilesini sembolize eden bazı işaretleri bünyesinde taşıyan Mescid-i Aksa mahzun. 

Yüce Allah’ın yeryüzündeki ilahi işaretlerinden bir işaret olan Mescid-i Aksa öksüz. 

Kur’an-ı Kerim’de övülerek etrafının bereketli olduğu bildirilen Mescid-i Aksa garip. 

Etrafında suçsuz günahsız çocukların kollarının kırıldığına, masum ailelerin evlerinin yıkıldığına, Yüce Allah’ın insanlık için seçmiş olduğu din olan İslam dinine mensup insanların ibadetlerini gönül rahatlığı içinde yerine getiremediklerine şahit olan Mescid-i Aksa hüzünlü.

İşgalin gölgesindeki Mescid-i Aksa ağlıyor. 

Mescid-i Aksa, dünya Müslümanlarının bütün bu oyunları seyretmesine, duyarsızlıklarına hüzünleniyor. Bütün bu yaşananlara rağmen, 1,5 milyon insan Gazze’de açık hava hapishanesindeyken insanlık susuyor.

Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak ve harem mescitlerden biri olan bu kutsal mabedi korumak tüm dünya Müslümanlarının ortak görevidir. 

Mekke, Medine, İstanbul kadar bizim, bizden olan değerleri değerlerimiz, insanları insanlarımız, ölenleri şehitlerimiz, kalanları kardeşlerimiz, mabetleri mabetlerimiz olan Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil, tüm ümmetin davasıdır. Müslümanım diyen herkes bu vahşi duruşa tavır almaya mecburdur. 

Hatta Müslüman olmasa dahi, adaletten ve insanlıktan yana olduğunu söyleyen her insanın, Siyonist eyleme karşı çıkması gerekir. 

Mescid-i Aksa’yı ele geçirmek ve daha sonra yıkarak yerine sözde Süleyman Mabedi’ni inşa etmek isteyen işgalcinin de gözü ve kulağı İslam Dünyası’ndan gelecek tepkilerde.

Filistinli Müslümanların feryadını bütün dünyaya haykırmak bütün inananların görevidir. Zulmün karşısında olmak, zalime karşı olmak bizim görevimizdir.

Müslümanlar, birkaç yüzyıldır değil kendi mazlumlarına sahip çıkmak, izzetlerini korumaktan bile aciz. Kendi içindeki kavgaları kendi başına çözecek inisiyatifi kaybetmiş haldeler. 

 Kıblemiz işgal, mübarek topraklarımız tarumar edilirken zulüm arşa dayandı, topraklarımız kana boyandı. El değmemiş olması gereken mahremiyetimize el değdi. Dünyanın namusu dünyanın gözleri önünde kirletildi. 

Kudüs’ün İslamî kimliğini savunmak, Müslümanların ilk kıblesi olan ve Allah tarafından mübarek kılınıp bir kutsiyet ve imtiyaz bahşedilen, Harem mescitlerinin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak, onu gözyaşlarından kurtarmak iki milyara yaklaşan dünya Müslümanlarının ilk vazifesidir.  

Problemleri çözmede Kur’anî ölçüler yerine nefsani yaklaşımları esas alıyoruz. “Çare”li çaresizliklerimiz, sıkıntıyı dert ettiğimiz “sıkıntısız” halimiz yine kan, yine gözyaşı, yine hazan oluyor. 

Yüreğimiz kardeşimizin derdiyle dertlenmediği için gözlerimiz yaşarmıyor, vicdanımız titremiyor. Çünkü dünya hayatını ahrete tercih etmişiz. Haz ve lezzet mabetlerine dönüştürdüğümüz evlerimizde ve eğlence yerlerimizde nefsimize tapınma ayinleri düzenliyoruz.

Yaratan tarafından bereketli kılınan bu toprakların, bu mabetlerin korumasız bırakılması, yıkılmaya terk edilmesi inanan, düşünen ve akleden Müslümanlar için utanç verici, elzem ve düşündürücü değil mi?

Kudüs’ün ruhuna ihanet eden, Süleyman Peygamberin ruhunu inciten, Davut Peygamberin ruhunu sarsan, Zebur’a ihanet eden, asırlardır insanlığın ruhunu yakan... 

Hiçbir insani değere saygı duymayan, hiçbir kural tanımayan, ayakta kalabilmek için saldırganlık ve vahşetin her yoluna başvurmaktan çekinmeyen, işgal saltanatıyla zulüm saçan...

Hz. Süleyman’ın bastonunu içten içten kemiren dabbetu’l-arz denilen böcek gibi kutsal toprakları kemirerek huzuru yok eden... 

Mescid-i Aksa’yı ortadan kaldırabilmek için yıllardan beri gizli ve açık psikolojik harp metotlarını kullanan Yahudi... Sana yeryüzü lanet ediyor, sana gökyüzü lanet ediyor. 

Her alanda ikiyüzlü siyaset gütmeyi maharet sanan İsrail işgal devleti... Sana yeryüzü lanet ediyor, sana gökyüzü lanet ediyor. Bütün lanetler senin üzerine olsun inşallah.

 

YORUM YAZ