Vahyin muhatabı insan ve..

07 Aralık 2018 Cuma

Alexis Carrel, “İnsan bu meçhul” demişti. Bizim geleneğimizde insan “Ekmel-i mahlukat”, “Eşref-i mahlukat”tır. Ya da “Belhum adal”! Yani hayvandan da aşağı.

İnsan cahil ve zalimdir (El Ahzab 72) , Acelecidir (El Enbiya 37), Menfaatçidir ve Çabuk Ümitsizliğe kapılır (El Rum 36), Hemen şımarır (El Kasas 76), Şüphecidir (El Hacc 11), Allah’a karşı çok nankördür (El Adiyat 6-7 / El İsra 67-69 / El Fecr 15-16 / El Enbiya 35), Rabbine karşı İsyan eder (El Nahl 4), İhtiraslıdır ve Cimridir (El İsra 110 / El Haşr 8 /El Fecr 17-20 / El Mearic 19-21 / El Adiyad 8 / El Hümeze 3-4), Başkalarını ayıplar ve alay eder (El Hümeze 1-2), Kıskançtır ve Hased eder (El Nisa 128 - 54) İnsan zayıf yaratılmıştır (El Rum 54 / Yasin 68 / El Nisa 28 / Taha 115), Kibirlidir (El İsra 37 / Bakara 13-34-206 / Nisa 49-172-173 / Araf 12-13 - 36-40 - 48-75 - 76-82 - 88-123 - 133 - 146-206 / Yunus 75-83 / Hud 10, Hicr 31-32-33 / Nahl 49 / İsra 4-34-61 / Kehf 50 / Hacc 9 / Saffat 35 / Mü’min 76 / Duhan 19-31 / Casiye 31 / Kamer 25)

Yaratan Allah, yarattığı kulların, Şeytan tarafından en çok aldatıldıkları zaaf noktalarını bize “kitab”da haber verdi. Yukarıdaki ayetler nefsin bu zaaflarını bize işaret eder.

Öte yandan, Kur’an-ı Kerim’e göre insan, “Allah’ın yeryüzündeki halifesi”dir. (En’am 165 /  Yunus 14 / Hadid 7 / Bakara 30 / Neml 62 / Fatr 39 / Araf 69 / Sad 26 / Araf 74-129 / Yunus 73)  O’nun “gören gözü, işiten kulağı, tutan eli haykıran sesi” olacaktır. O’nun rızasının tecellisinin vesilesi olacaktır. Zira Allah (cc) bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istemektedir.(Tevbe 14)

İnsan aslında 4’ü asli, 3’ü arizi olmak üzere 7 kişilikten oluşur.

Bizim “rahmani” sıfatımız kaynağı olan ilk cevherimiz Ruh’dur. Onun hakkında bize ek az şey verildi. O’nun “Allah’tan bir nefha” olduğu haber verildi bize (El Hicr 29). Ruh bu anlamda mukaddestir. Yanılmaz, ölmez, hastalanmaz. İnsanın ruhaniyetini temsil eder. İçimizde Melekler alemini temsil eder. Makamı Kalb’dir. Hemen yanında Nefsimiz vardır. Terbiye edilmemiş, ıslah edilmemiş nefs Şeytan’ın yol arkadaşıdır. İçimizdeki şubesidir. “Ben”liğimiz orada gizlidir. Makamı cinsiyet mekanıdır. Can, hayat kaynağıdır. Bir insanla sivrisinek arasındaki benzerlik %80’dir. Merkezi mide, akciğer, karaciğer olsa da, enerjisi bütün bedeni kapsar. Akıl, makamın beyindir. Aslında kalbimiz de ayrı bir anlayış merkezidir. Beyin omurilik soğanı ile bütün sistemle karşılıklı bir iletişim içindedir. Aslında bu sistemler olimpik helezonlar gibi iç içedir.

Akıl bunlardan bizim doğrudan müdahale edebildiğimiz tek cevherdir. Bu “akıl” denen şey hangi cevhere dokunursa onu aktif hale getirir. Hakikatin idraki ve gerçeğin algılanması, sorgulanması, hakikat ile ilişkilendirilerek eyleme dönüştürülmesinde akıl kilit bir oynar.   

Kur’an-ı Kerim’de “Akıl” yalın halde, “isim” olarak değil, “Akletmek” şeklinde “fiil” olarak kullanılır. “Aklı selim”den söz eder. Çünkü akıl gibi görünen bir “ifsad” da sözkonusu (El Zümer 9) Yoksa Kur’an-ı Kerim zamanının en akıllı geçinenine niye “Ebu Cehil“ ya da “Kitap yüklü eşek” benzetmesi yapsın ki.

Arızi olarak bizim hayatımıza müdahale eden, gelip giden ya da sürekli bizimle beraber olan 3 cevher daha vardır. Bunlar, Melek, Cin ve Şeytan. Melek Ruhun arkadaşıdır. Şeytan Nefsin arkadaşıdır, Cin, Rahmani veya Şeytani olabilir. Aklımız ve nefsimizle arkadaş olabilir.

İnsan bu 7 kişilik içindedir. İnsan, aile içinde genetik bir mirasla doğduğu gibi, aynı zamanda tarih, bugün ve gelecek hayali ve tasavvuru ile kişilik kazanır.

Aile genetik bir mirası beraberinde getirir. Şehir geniş bir aile gibidir. İçinde yaşadığımız din, dil, tarih, toplum, hukuk kişiliğimizin oluşmasında ana belirleyici unsur olarak önem taşır. 

Doğduğumuz ana babayı biz seçmedik, Doğduğumuz zamanı, toprağı, cinsiyetimizi ve derimizin rengini de biz seçmedik. Bunlar önemsiz değil. Ama bunlar her şeyi açıklamak için de yetersiz kalır.

Vahyin muhatabı olarak insan, Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olurken aynı zamanda Allah insanlar eliyle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek ister.

İnsan Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacaktı. Ama galu bela’da verdiğimiz sözde durmadık. Cahillik ettik ve zalimlerden olduk. “Yaşayan Kur’an”, “Veresetül enbiya” olacaktık.

Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Yeryüzünden hesaba çekileceğiz. Sadece Müslümanlardan değil, sadece öteki insanlardan da değil, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir adli ilahi sorar Ömer’den onu”. Yıkık bir köprüden geçerken ayağı sürçen topal keçinin sorumluluğu Halife Ömer’e aittir.

Hayal ettiğimiz, herkes için Adalet, herkes için Barış, herkes için Hürriyet vaad eden bir medeniyetin inşası için Müslümanlarla Müttehid, erdemli insanlarla ve mazlumlarla Müttefik, bize düşman olmayan ve değer üreten herkesle, nimet ve külfet dengesine dayalı İtilaf’lar gerçekleştirmeliyiz..

Yalnız Kur’an’dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı”.. Şiarımız belli, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olacağız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Bir topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemeli. İşi ehline vermeliyiz. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelmeli.

Bir ayet de mealen, “De ki, Hak geldi batıl zail oldu, şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur” denir. (İsra 81). Burada Allah böyle demiyor, ama bizim böyle dememizi istiyor. Bunu somut bir örnekle açıklamak gerekirse, “Işık gelince karanlık yok olur. Karanlık zaten yok olmaya mahkumdur” gibi bir anlam çıkıyor. Karanlık gelince ışık yok olmuyor, ışık gelince karanlık yok oluyor. Bundan çıkan bir diğer anlam da şu: “Karanlık aydınlığın yokluğudur”. Yine farklı bir sonuç olarak bu hükümden “Şeytanın varlığı günah işlememizin bahanesi, gerekçesi olamaz”. 

Bizim geleneğimizde insan, “meçhul” bir kişilik değil, “Galu bela zamanı”ndan başlayarak, ruh, cennet hayatı, dünya hayatı ve ilk insandan günümüze bütün serüveni ile biliyoruz. Şeytanın isyanı/inkarı/kıskançlığı, meleklerin “Merak”ı, Hz. Adem’le, Hz. Havva’nın hayatı, Kâbe’nin inşası, bize tek tek anlatılır.

İlk insan ev’de oturuyordu. Kendine eşyanın isimleri öğretilmişti. Bir de 10 sayfalık “Suhuflar” verilmişti. Okur-yazardı. Tarım ve hayvancılıkla meşguldüler. İbadet ediyorlardı. Tarih yazı ile başlarmış. Prehistorya böyle diyor ama, tarihi çok yakın bir zamandan başlatıyor.

Batı insanı “Birey” olarak tanımlar. Biz iç içe geçmiş birçok kişilikten oluşuyoruz ve evrenle interaktif bir etkileşim içindeyiz. Ve bizim için dünya hayatından sonra başlayacak bir ahiret hayatı var. Geldiğimiz yere geri döndürüleceğiz. İmtihan olacağız. Son durak cennet ya da cehennem olacak.

Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz.

Son duamız şöyle olsun:

Rabbim, yalnız Senden yardım diler ve yalnız Sana sığınırız. Bize Hakkı Hak, batılı batıl göster, Hak’ta toplanmayı nasib et. Bizi nimet verdiklerinizi yoluna ilet. Bizi rızanın tecellisinin vesilesi kıl. 

Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • İSMAİLİSMAİL9 ay önce
  artık her şey ... olmaktan geçiyor.rızık bizden geçer diyorlar. ... yöneticiler ahiret hesabını unutmuşlar.
 • Ercan İlgünErcan İlgün9 ay önce
  YALNIZ KUR'AN DANALIP İLHAMI,ASRIN İDRAKİNE SÖYLETMELİYİZ İSLAM'IŞİARIMIZ MIDIR?EHLİ SÜNNET ALİMLERİ BÖYLE Mİ DİYOR?HERKES MUSHAFI AÇIP KENDİNE GÖRE HÜKÜM ÇIKARDIĞI İÇİN BU HALLERE DÜŞTÜK.YAZILARINI AYET MEALLERİİLE DOLDURANLAR ŞU İSLAM ALİMİ BU KONUDA ŞÖYLE BUYURMUŞDİYEMİYOR.AKIL HERKESTE AYNI DEĞİLDİR Kİ .KİMİN AKLINA UYULACAK?HERKES KURTULUŞ BENDE DİYOR.İNSAN ÇOK ÜZÜLÜYOR.İNCE VE DERİN MESELE...İSLAM ALİMİ GİBİ HAREKET EDİLMEZ.TABİ OLUNUR.
 • ergin zamanergin zaman9 ay önce
  ...karanlıklarımıza ışık oldunuz. teşekkür ederim.
 • yikılmaz celikyikılmaz celik9 ay önce
  teşekkürler hocam.abdurahman bey.òslam dünyasının oçinde bulunduğu perişan hali ve bundan nasil çıkılacağıyla ilgili bir makale analiz yapabilirmisiniz
 • SaimSaim9 ay önce
  Sayın hocam... bir şey söyleyecegim.allah aşkına bu ülkenin insanına feminizim gibi bir şeytan yasasını bas örtülü ama beyni açık bir kadin da propagandasını yapıyorsa ak partide aileyi dinamitliyorsa gencler zaten mali zorluk yuzünden evlenemezken bu revamı.hak için söyleyin bunların yaptıgını yahudi yasa anlarım haram olsun verdigim oylar aile düsmanı akp.
 • Kenan GüneşKenan Güneş9 ay önce
  Tebrikler hocam Kurani bir hayat yaşamak ve bunu idrak etme bunu yaşantımıza dönüştürüyorsek o zaman kamil müslüman oluruz. Ancak ne yazıkki günümüz Müslümanları laf cambazıyla geliçşitiriyorlar Rabbimiz bizlere Hidayet versin.Tüm yazdıklarına katılıyorum.İnşallah her kes üzerineyapması duasiule
 • SencerSencer9 ay önce
  İnsanların anlayış ve kabiliyetine göre hitap edilirse tesir eder irşad ve tebligat.
 • Ulvi K.Ulvi K.9 ay önce
  hayırlı cumalar ali effendi..rte ve akp hakkında ki sorularımıza ne zaman cevap vereceksin..?meslektaşın ve gazete arkadaşın abdurrahman dilipak akp nin kimler tarafından kurdurulduğuna bizzat şahit..... BOP başkanımız, sayın "üstün cesaret ödülü" sahibi, Nili'nin damadı sayın başkanımızın kim olduğunu daha ne kadar gizleyeceksiniz halkımızdan...? Bu iki yüzlülüğünüzle aynaya nasıl bakabiliyorsunuz, nasıl rahat uyuyorsunuz, nasıl..?!! Tamamen mi tefessüh ettiniz.. Tr ve dünya doludizgin "yeni dünya düzenine" doğru sürükleniyor akp tarafından.. tepemizde her gün chemtrail.. hergün yüzbinlerce yavrularımıza "aşı" adı altında zehir enjekte ediliyor, üstelik bakanlık eliyle.. Cevap ver ali bey... cevap...
 • Biz Biz 9 ay önce
  S.s.aleykum. sayin hocam ben ovunmeye niyet olmasin gayemiz islama hizmet.gonullu KURAN I KERIM i ulkemizde ve dunyada Arapca-mealli kendi dillerinde dagitmaya gonullu bir hizmetciyim.Turkiye Diyanet Vakfinin.HeDIYEM KURAN I KERIM OLSUN. KAMPANYASILA dagititiyoruz.kendim ve ceremede duyurarak bayagi bir sayiya ulastik .fakat fiyatlarda cok artis oldu gecen se basi 12 tl den yaza dogru 15 tl.2 aydan beride 25 tl oldu.lutfen doviz de bayagi dusus oldu.KURAN I KERIM fiyatlarinda da yeniden duzenlemeye gidilemezmi.akit sizin naminizdan gereken yerlere ulasip iletmenizi beklerim.bizler yutdisindan gerekli yerlere ulasamiyoruz.s.aleykum.saygilarimla...
 • Ahmet ÖzAhmet Öz9 ay önce
  Güneş doğunca,karanlıkların yok olması gibi Hak geldi,batıl zail oldu.Sevgili Dilipak Kardeşim;Hak,kalbimize,aklımıza,zekamıza,insaf ve iz'anımıza henüz ulaşamadı.Onun için batıl zail olamadı.İslam ülkeleri diye adlandırdığımız ülkeler başta olmak üzere,bizler de MASİVA'mızdan vaz geçemiyoruz.İyileşebilmemiz için önce kan değerlerimizin normale dönmesi gerekiyor.Bağışıklık sistemimizde çöküş var.Biz bağışıklık sistemi çöküşe geçmiş insanımızı mehter ve dombra müziği,ya da ilahilerle,tekbirlerle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.Faiz haram ama borçlarımızın faizini dahi yüksek faizle borçlanarak ödemeye çalışıyoruz.Bu durumda yapılacak ilk şey,israf ve makam saltanatından vaz geçmek.Konforlu yaşamımızdan,daha az konfora razı olmaktır.Asgari ücret tesbitinde bile,enflasyonu bir iki bant aşağı çekiverdik.Niçin?Asgari ücreti fazla yüksetmeyelim diye.Fatiha suresini günde 40 defa tekrar eder,yalnız senden yardım diler,yalnız sana sığınırız,diye,yardımı devlet imkanlarında,sığınağı iktidar nüfuzunda buluruz.Akademik bilgilerle sunduğunuz bugünkü yazınız o kadar güzel ve manidar ki,bağışıklık sistemi çökmüş,kan değerleri sos veren ülke nüfusu,yazınızın öznesi olan vahye muhatap olamayacak kadar perişan.Ne yapalım?Bizde siyasi ve ekonomik anlamda ahlak sorunu var.Gayrimüslim batının çalışma düzenindeki iş ahlakı ancak bizim kan değerlerimizi normale getirebilir.Batıda 85 bin 90 bin kadar kilise ve bir o kadar ruhban okulu yok.Ama ekonomik ve sosyal yaşama özgürlüğünden taviz vermiyorlar.Saygılarımla.
 • Ali rızaAli rıza9 ay önce
  Hocameline diline sağlık iyi ki varsın , ve yazıyorsun amma kim anlıyacak kim feyz alacak , le tehdi ehed innellah yehdi me yeşee , allaha emanet olun .
 • SİNSİ ŞEYTANLARSİNSİ ŞEYTANLAR9 ay önce
  Yazar ve okuyucusu ile Ebed Hak davayı temsil eden, şu kutsal köşede,,, Hakkani niyet ve azmin çöküşünü bekleyen, kaçınılmaz zaiyatlardan teselli olup zevklenen, vahdet yolcularının dağılmasından ümitlenen, sapmış idollerine düşecek payı hesaplayan, Ey şeytani emelli sinsiler size sesleniyorum...Biz,,, yeri geldiğinde, kendimizi de kesecek kadar emin ve kararlıyız.Engel olan işe yaramaz yaralı kollarımızı kopartmayı ve düşen kellelerimizi koltuk altımıza alıp savaşmayı bilen müminlerin devamıyız.Er meydanındaki kan ve kin bizi yoldan döndüremez.Gazilk ile gaz kesmeyiz.Şehit olmadıkça huzura ermeyiz.Seyrettiğiniz hengame, arda kalacak muhteşem zaferin netliği açısından kaçınılmaz süreçtir.Yenilgimizden medet uman bizden değildir.Şafağa bir adım kala vaz geçmek mi ! Cehenneme kadar bekleyin...Bu yolda beni, hak için kıranlar, en kutsal kardeşlerimdir.Hakkım hepsine şimdiden helal, gazaları mübarek olsun.Bu kutsal yoldan geri dönen, bahis mevzu sinsi münafıklardan beter olsun.La ilahe illallahül melikül hakkul mübin.Muhammed resulullahi sadıkul vadil emin...Bi hakkı cemiül ümmeti vel cüma...amin...
 • adaletadalet9 ay önce
  Necati Doğru bugün hakimi arayarak uyuşturucu işi yapan zindaşti yi serbets bıraktıran akp li milletvekilini yazmış.Hakim de bu kararından sonra istanbuldan erzuruma tayin edilmiş...
 • Hüseyin ErçetinHüseyin Erçetin9 ay önce
  Esselamunaleyküm. Sn. Dilipak, Şahsınızı ve Tüm Akit camiasını tebrik ediyorum. Milletimizin sorunlarına ve en hassas konularına ışık tutuyorsunuz, Allah (cc) sizlerden razı olsun. özellikle personel istihdamında izlenen yanlış politikalara bu gün değinilmiş olması yüreğimi serinletti. ''Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sektöründe kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 63 artmasını sağladıkları yönünde tuhaf açıklamada bulunurken, istatistikler, Aile Bakanlığı’nın ana sorumluluk alanı olan yuva bütünlüğünün korunmasında son 10 yılda iç açıcı sonuçlar elde edilemediğini ortaya koyuyor.Korkutan rakamlarBir kadın örgütünün yöneticiliğinden Aile Bakanlığı’na geçen Zehra Zümrüt Selçuk, ilginç çıkışlarına devam ediyor. Daha önce ‘nikahsız ilişki’ olayında Sıla Gençoğlu’na telefon ederek, “yanındayız” mesajı veren Bakan Selçuk, kadınların iş hayatına sürüklenmesini "Türkiye’de 2008 yılından bu yana kadın istihdamı yüzde 63 artırıldı. Hedef daha da artırmak" şeklinde yorumladı. Kamuoyu, ailelerin hayati problemlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ‘kadın STK’sı yöneticisi’ gibi beyanatlar veren Aile Bakanı’ndan, yuvalardaki sorunlara kafa yormasını bekliyor. Kadınları iş hayatına sokmak için çaba gösteren Aile Bakanlığı’nın esas görev sahasındaki başarısızlık tablosu ise TÜİK istatistiklerine yansıyor.Türkiye’nin temel dinamiği olan aile kurumunun ciddi oranda hasar aldığı son 10 yılda boşanmalar yüzde 70 arttı. 2006 yılında 93 bin 489 olan Türkiye geneli boşanma oranı her yıl arttı. 2016’da 130 bine dayanan boşanma rakamları, 2017’de 150 bin bandına ulaştı. Son 10 yılda boşanan çiftlerin sayısı 1 milyon 200 bin olarak kayıtlara geçti.Boşanma, evliliği geçtiAile Bakanı’nın kadınların iş hayatına sürüklenmesiyle övündüğü Türkiye’de boşananların oranı, evlenenlerin oranını geçti. Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azaldı. Boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 1.8 arttı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Türkiye’de en çok açılan davanın boşanma davası olduğunu açıkladı. 22 Eylül 2017’de katıldığı aile konulu panelde Gençcan, "Türkiye’de açılan dava türlerinde boşanma davaları 1 numaradadır. Türkiye’de en çok açılan dava türü boşanma davasıdır. Bu istatistiklerle de bellidir" dedi.''İnşeallah, Hükümetimiz bu uyarıları dikkate alır. saygılarımla.....
 • Ahmet KoçakAhmet Koçak9 ay önce
  ali isimli yorumcu kardeş,yorumları yazarlar kendi okuyup sitede yayınlamaz.çoğundan haberi bile olmaz.yayını editör yapar.zan da bulunma...
 • ahmet hamdi karaahmet hamdi kara9 ay önce
  Hoca ,ağızına sağlık.
 • Yunus16Yunus169 ay önce
  ALLAH RAZI OLSUN. CUMAMIZ MUBAREK OLSUN, ALLAH IN RAHMETİ BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN
 • Mehmet ayMehmet ay9 ay önce
  Sayın yazar, siz hiç kapalı toplumda yaşadınız mı? Bu şeytan ne kadar güçlüymüş ki insanları kendine inandırıyor. Şeytan kendimiziz. ...
 • neconeco9 ay önce
  Ceco, Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir.Savaş şartlarıyla alakalı bir ayeti bulmuşsun,genelleştirip artizlik yapıyorsun. İyiniyetle,düşünerek kitabın hakkını vererek okuman gerek kardeşim.O zaman böyle vahim hatalar yapmazsın.selamlar...
 • AliAli9 ay önce
  Biz bi bilgileri goglu acar okuruz.elimize imkan gecince uygulayabildik mi onu anlat .sokaktaki insan musluman deyince. Ne anliyor onu anlat .hele sana yagcilik yapan yorumlara yer vermessen sevinirim.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN9 ay önce
  AMİN İNŞAALLAH.
 • Asir karakurt Asir karakurt 9 ay önce
  ALLAH cc senden razi olsun bu güzel yazıların dolayı bizi aydınlatıyorsun. Ama bazen zalim iktidarın yanında duruyorsun sakın yapma. Senin dedigin gibi zalim babanda olsa karşi çik. Şuanki iktidar zalimdir. Elerinde kürd çocukların kani vardir. Bu zalim gerçekten iman etmiş olsaydı kuranı ortaya koyar ve Kuran’ın ışigında kurd sorununu çözerdive pkk komunistlerin altındaki halıyı çeker boşa getirirdi. Ama o Ergenekon teröristlere teslim oldu. Niye teslim oldu çünkü dürüst değildi bir sürü yolsuzluğu kapatmak için. Selam ve dua ile.
 • Biz Biz 9 ay önce
  S.s.aleykum hocam. Sizin yazizini tayyip bey her gun okusa adalet konusunda hata yapmazadi.Gurbetci HOLDINGZEDELER 1995 den beri fabrika lar kanal 7 gibi zamaninda muslumanlara yayin yapan tv yi kurdular.bugun magdur durumdalar.BASKAN BANAMI SOEDUNUZ DIYE HOLDINGZEDELER ICIN KILINI KIPIRDATMIYOR.BIZLER DEVLETTEN BIR KURUS ISTEMIYORUZ .KANUNI DUZENLEME TMSF EL KOYSUM HAK SAHIPLERI NIN HAKLARI HOLDINGLERIN MAL VARLIGINDAN KARSILANSIN.HZ.OMER IN ADALETINI BEKLIYORUZ. KENDI MILLETI MAGDUR IKEN DUNYAYA ADALET VE YARDIMDA BULUNUYORUZ DIYE HAVA ATILMASIN.SARAYLARDA VE JUMBO JETLERDE YASAMAK INSANI BOZAR.HZ.OMER GIBI MILLETIN YEDIGINI YIEN GIYDIGIGINI GIYEN ADA LETDAGITAN OZÛ MÜSLUMAN YONETICILER BEKLIYORUMZ...S.ALEYKUM. SAYGILARIMLA...
 • Şerafettin Gökkaya Şerafettin Gökkaya 9 ay önce
  Âmin Amiin Amiin Allah razı olsun Abdurrahman Dilipak abi.
 • Nuran DevresNuran Devres9 ay önce
  Dini bilgiler ders kitabı mı okuyoruz yoksa köşe yazısı mı belli değil. Sayın yazar biz zaten kitaplardan bütün bu dini bilgileri ve daha fazlasını okuyoruz. Günlük köşe yazılarında güncel olaylar yazılır, analizi yapılır, fikir yürütülür. Siyaset ve ekonomi, sosyal durum, yeni kanunlar, genel gidişat, bakanlıkların çalışmaları, yönetimdeki aksaklıklar, başarılar, eğitim ve sağlık ya da güncel olaylar gibi konular işlenir. Şimdi bu yazı 10 yıl önce de yayınlanabilirdi. Hiçbir güncelliği yok. Biraz olayları takip edin de yeni şeyler yazın.
 • SEFİLSEFİL9 ay önce
  ALLAH KALEMİNİZE KUVVET VERSİN, HER YAZINIZ İÇ AÇICI,FERAHLATICI,DÜŞÜNDÜRÜCÜ..
 • bekirbekir9 ay önce
  Ellerine ve beynine sağlık çok güzel bir yazı
 • CECOCECO9 ay önce
  36 - Seyyid Kutub: İnkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Allah dileseydi onlardan başka türlü de öç alabilirdi. Bunun öyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Ancak kendi yolunda ölenlerin yaptıklarını boşa çıkarmaz.Diyanet Vakfı:Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.Nerde herkes için Adalet, herkes için Barış, herkes için Hürriyet
 • meleknurmeleknur9 ay önce
  GÜZEL SOHBET MİSALİ OLMUŞ. ANCAK BUGÜN HAKKI HAK BATILI BATIL BİLMEK BİZ KULLAR İÇİN EN ÖNEMLİSİ.AYET HADİSNE GÜZEL HUZUR VE MUTLULUK !
 • RabiaRabia9 ay önce
  EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimEy insan! Lütuf ve iyiliği bol Rabbine karşı seni aldatan ve isyana sürükleyen nedir? Niçin O'na itaat etmiyorsun da karşı çıkıyorsun?infitar süresi 6.ayet.elhamdulillah.sayin Dilipak nasihat ediniz.nasihat gerçekten fayda verir diye düşünüyorum.Sayin Dilipak sistem değişir diye başkanlık sistemi ni kabul dedik.umutluyuzda.burada diktatör olan Kılıçdaroğlu nun ta kendisidir.Baskanimiz Recep Tayyip Erdoğan asla diktatör veya firavun değildir.Ak parti belediyeciliği gene iyidir.hizmet var.calismak var.hekesime nasihat edilir.maaslari düzenli ödeyen çöpleri kaldıran Ak partililer dir. ben Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a biat ederim.boyle bir Başkanımız olduğu için sukrediyorum.estagfirullah.herkesin kendi evinin önünü supurmesi gerekir diye düşünüyorum.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz
 • MisafirMisafir9 ay önce
  Aklınıza ve kaleminize kuvvet. Allah razı olsun.
 • Abdullah Abdullah 9 ay önce
  Insan yeryüzündeAllah'ın halifesi değildir. Insan Allah'ınyeryüzünü imarı için,adaleti hakim kılmak için yarattığı halifedir. Allah'ın halifesitabiriyanlış ve sakıncalıdır...mesela hz.ebu bekir içinhalifeti resulillah denir. Hz.omer içinhalifetil müminin denir....
 • UykucuUykucu9 ay önce
  Amin.
 • Şaban Erbaş.Çırpı MuğlaŞaban Erbaş.Çırpı Muğla9 ay önce
  Amin Dilipak Hocam, Allah razı ola
 • AbdülkadirAbdülkadir9 ay önce
  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ Ve Rabbin, Ademoğlunun sulbünden onların nesillerini çıkardığı her zaman, onları kendileri hakkında tanık kılmaktadır: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Onlar da "Evet Sen Kesinlikle bizim Rabbimizsin" derler, "biz buna şahidiz!" (Bunu size hatırlatıyoruz ki, Kıyamet Günü bizim bu gerçekten haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Galu bela diye bir zaman yoktur. Galu bela halen anne karnında vuku bulmaktadır.Allah her cenine (beşere) ruh verdiğinde bu sözü almaktadır. Bu anne karnında belli bir süre sonra her zaman için gerçekleşmektedir. Batılı bilim insanları çocuğun anne karnında belli bir süre sonra bilinçli bir hale geldiğini tespit etmişlerdir. Kur'an bilimle de ispatlanabilir şeylerden bahsetmektedir.Tabii anlayabilene.Yine de bir kul olarak Allahu Alem diyorum.
 • AbdülkadirAbdülkadir9 ay önce
  Bizim geleneğimizde insan, “meçhul” bir kişilik değil, “Galu bela zamanı”ndan başlayarak, ruh, cennet hayatı, dünya hayatı ve ilk insandan günümüze bütün serüveni ile biliyoruz. Maalesef Kur'anın ayetlerini derin derin düşünmediğimizden böyle büyük hatalar yapıp duruyoruz. Kur'anda insan,beşer,ruh,cennet,ahiret hayatı,dünya hayatı geçer. Bunların anlamını maalesef yanlış anlıyoruz. Ruh hakkında Allah bize çok az bilgi vermiştir.Ancak ruh u biz müslümanlar bedene canlılık veren bir kutsal şey zannediyoruz. Oysa Allahın verdiği az bilgiye göre Ruh Secde süresi 9.ayete göre beşere bilinç verip insana dönüştüren kutsal bir şeydir. İnsan bir özelliktir. Bizim fiziksel görünümümüz ve canlı olmamız beşer tarafımızdır.irademizin olması yani bilinçli olmamız da insan tarafımızdır.Biz Kur'ana göre iki taraflı bir varlığız. Beşer tarafı bir de insan tarafı. Beşer ve insanı aynı manada aldıklarından her şey karışmaktadır. Oysa beşer ve insan farklıdır. Beşer etkemikten oluşan ve bu etkemiğin canlılığını oluşturan candan oluşur. İnsan ise beyni olan bu beşere ruh verilmesiyle birlikte bilinç kazandıktan sonra oluşan tarafıdır. Yani bugün insan dediğimiz varlık iki boyutludur beşer boyutu ki bu hayvanlarda da var bir de insan boyutu ki bu bizi hayvanlardan ayıran özelliktir. İnsan neden esfeles safilin olur.İşte insan tarafını bastırıp beşer tarafıyla hareket ederse hayvandan aşağı bir varlığa dönüşür. Bunları anlamak için derin düşünmek lazımdır. Maalesef çok az kimse bunları anlamaya çalışıyor. Kur'anda iki hayat vardır bir üçüncüsü yoktur. Bir dünya hayatı iki ahiret hayatı.Bundan başka bir hayat yoktur. Cennet hayaı cehennem hayatı kabir hayatı vb hayatlar uydurulmuş hayatlardır. Cennet ve cehennem ahiret hayatının içindedir. Ve cennet ve cehennem kurulmamıştır. Adem ile havva kıssasında geçen cennet Dünyadaki bir yerden bahsetmektedir. O cennet ahiretteki cennetten söz etmez.Maalesef Kur'anı yeniden anlamak için hiç çaba göstermiyoruz.Eskiler her şeyi halletmişler biz onlara inanırız iş biter diyoruz.Oysaki eskiler hiç bir şeyi halletmiş değillerdir.Kur'anı yeniden gözden geçirmeli ve ayetler üzerinde derin derin düşünmelidir.
 • AlimAlim9 ay önce
  Sade güzel yazı olmuş insan kendini tanımalı kim kendini bilirse rabbini bilir kendini bilmeyen rabbini tanımaz allahın güzel sıfatların 1 tane hepimizde var ama insanın yaratılışı gereği arızalı olduğunu kabul etmeli kendini bilmeli ki eksiğini bilsin eğer diclede kaybolan koyun Hz Ömer den soruluyorsa 1 Askerin şehir olması kimden sorulacak yada kim bunun sorumluluğunu hesabını soracak dim adaletsizlik karşısında susarsa dilsiz şeytan olacak hepsi insan işte ozaman bugün işler kötü gidiyorsa kendimizi sorgulamalıyız hesap vereceğimiz gün kimlerle olduğumuzu soracak allah biliyor hepsinide biz biliyormuyuz kimlere destek veriyoruz kimleri savunuyoruz kmlere arka çıkıp başkasının günahlarına giriyoruz yanlış giden işler varken neden hala destek oluyoruz neden desteğimizi kesmiyoruz korkudan hepsi korkudan allah korkusundan değil dünyalık korkusundan yoksa allah dini koruyamaz mı ki biz kalkıp islamı koruyacaz diye yalan söylüyoruz herşeyi bilen gören allah herşeye kadir olan allah dinine mi sahip çıkamıyor hayır bize islamı yaşayın diyor adaletsizlik karşısında susmayın diyor anne babamızda olsa adaletsizse yanında olmayın diyor ama biz siyasi Lider için herşeyine yanında duruyoruz allahtan korkmuyoruz liderden korkuyoruz sonrada seni seviyorum yalanları atıyoruz aslında dünyalık seviyoruz aslında o lider bizi kurtaramaz biliyoruz hatta ailemizden hasta olan olunca lidere gitmiyoruz doktora gidiyoruz işi ehline veriyoruz ama makam mevki olunca kendi tarafımız olsun diye allahın dinine ters işler yapıyoruz sonrada müslümanım diye yalan söylüyoruz dünya hayat geçici birgün helak oluruz diye düşünmeden günü yaşıyoruz ama nice insanların kul hakkını yiyoruz sadece alnı secdeye deyiyor diye ama bakmıyoruz işin ehli mi layık mı diye sonrada liderimize biat edip ne derse arkasından allahmış gibi her yaptığını doğru kabul ediyoruz biz insanız evet müslüman değiliz.

Günün Özeti