Neme lazım!

24 Aralık 2018 Pazartesi

Bana ne’cilik, “Amaaan canım” diye söze başlamak. “Ben kendi işime bakarım, başkası beni ilgilendirmez” diye düşünmek. “Her koyun kendi bacağından asılır” demek aynı şey. Çıkarı dışında hiçbir şeyi önemsememek..

Evet, doğru “her koyun kendi bacağından asılır“ ama o insanlar için söylenmiş bir söz değil. İnsan bilir ki, “haksızlıklar karşısında susmak, dilsiz şeytan olmak” demektir. Sadece yaptıklarımızdan değil yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Bir insana yöneltilen bir tehdit bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Adil şahitler olacağız, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana, zalimlere karşı olacağız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere hatırlatıyorum; işi ehline vereceksiniz. Ehliyet ve liyakat esas olacak.

Size Kanuni zamanından bir öğüt aktaracağım. O 1494’de doğdu ve 1566’da vefat etti. 1520’de tahta çıktı. Yani Fetih’ten 41 sene sonra doğdu, 67 sene sonra da vefat etti.

Osmanlı devletinin kurucu Osman Gazi 1258’de doğdu, 1326’da vefat etti. Babasının yerine aşiretinin başına geçişi 1281. 1281’den 1453’e 172 yıl beylikler dönemi olarak geçti. 1453’den 1520’ye, Kanuni dönemine kadar geçiş dönemidir. Fatih (1432-1481)’den sonra 2. Beyazıd (1447-1412) geldi. 31 yıl iktidarda kaldıktan sonra 1. Selim olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim (1512-1520) geldi ve 8 yıl işbaşında kaldı. Bu dönem beylikten devlete geçiş dönemidir. 1453’ten 1566’ya kadar 213 yıl yükselme dönemidir.

Aslında Kanuni döneminde 1. Viyana Kuşatması ile Duraklama dönemine girilir. (27 Eylül-16 Ekim 1529). Asıl büyük kırılma, Lale Devri ile başladı. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süreye Lale Devri denir. Padişah Sultan 3. Ahmet ve özellikle onun Sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa bu dönemin sorumlusudur. Yani duraklama, gerileme, çöküş durup dururken olmuyor.

2. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemi başlar. 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edilir. 2. Mahmut (1808-1839) dönemidir. Ardından Abdulmecid, Abdulaziz, 5. Murat ve 2. Abdulhamid dönemleri gelecektir. 1889’da İttihat Terakki kurulacaktır. 1908’den 1918’e kadar kısa aralarla da olsa iktidarda kalacaktır. 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet derken, malum son! 5. Mehmet Reşat döneminde 1. Dünya Savaşı patlar, Çanakkale Savaşı, işgal ve yıkılış.

1. Meşrutiyet (1876)’da Balkan bunalımını görüşmek üzere İstanbul Konferansı toplandığı sırada Avrupalıların iç işlerimize karışmasını engellemek bahanesi ile 23 Aralık 1876’da Jön Türklerin gayretleriyle Kanun-i Esasi ilan edilerek Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Ayan ve Mebusan olmak üzere iki meclis açıldı.. Ayanlar Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilir ve ölene kadar üye kalırlar. Meclis-i Mebusan üyeleri 50.000 kişide 1 olmak üzere halk tarafından seçilir. Anayasaya göre yürütmeden padişah ve hükümet, yasamadan meclis sorumludur. Fakat son söz padişahındır. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişahın meclisi açma kapatma yetkisi vardır. Bu sürecin sonunda batılıları içişlerimize karışmasın diye ilan edilen Meşrutiyet yönetimi eliyle daha sonra 1881’de dış borçlarımızla ilgili Duyun-ı Umumiye / dış borçlar genel idaresi kurulmuştur.

Ardından İttihat ve Terakki’cilerin baskıları sonucu 2. Abdülhamit 1908 Reval Görüşmeleri sırasında Meşrutiyeti yeniden ilan etti.. “Reval Görüşmeleri 9 Haziran 1908 tarihinde günümüzde Estonya’nın başkenti olan Talin’de İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı Nikola’nın yaptığı görüşmedir. Reval Görüşmeleri’nde Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konular da konuşulmuştur. 2. Meşrutiyetin ilanının en büyük dış etkenidir.”

Daha önce “Osmanlıcılık” fikri ile hareket eden İttihat Terakki yeni dönemde “Türkçülük” fikri ile hareket etmeye başladı. 2. Meşrutiyet ile yönetimi fiilen ele geçiren İttihat ve Terakkiciler 1913 Bab-ı Ali baskını ile 23 Ocak 1913’te iktidarı resmen ele geçirdiler.

Bu kadar uzun bir girişten sonra size Yahya Efendi ile ilgili bir menakıb nakledeceğim. Olay Kanuni zamanında geçer. Osmanlı devletinin zirvede olduğu bir zaman, Fuzuli “Şikayetname”sini yazar ve “Selam verdim rüşvet değildür deyu almadılar” der. Yıl 1534. 1453’ten 1534’e gelince, durum budur!

Menkıbe şöyle: “Kanuni Sultan Süleyman, zamanın büyük Türk âlimi Yahya Efendi’ye bir mektup gönderir ve ‘Bir devlet ne zaman çöker ve ne yapılırsa sonu nice olur?’ diye sorar. Sultandan gelen bu mektubu okuyan Yahya Efendi kısa bir cevap gönderir: “Neme lazım be Sultanım!” Sultan, bu söze bir mana veremez. Kalkar, Yahya Efendi’nin Beşiktaş’taki dergâhına gider. Sitem dolu bir şekilde Üstadım lütfen mektubuma tatminkâr cevap lütfediniz” diye, sorusunu tekrar eder. Yahya Efendi duraklar, ‘Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz etmiştim’ diye cevap verir. Kanuni “İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece ‘neme lazım be Sultanım’ demişsiniz. Sanki ‘beni böyle işlere karıştırma’ der gibi bir mana çıkarıyorum’. Yahya Efendi bunun üzerine, ibret dolu şu sözleri söyler: “Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlıklar ayyuka çıksa. İşitenler de ‘neme lazım’, deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa da, bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayiş ve emniyete vesile olan, itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hâle gelir.Siyasetnameler, Fütüvvetnameler, Emannameler, Pendnameler bunları anlatır ama kim dinler. Devletler durup dururken yükselmezler ve çökmezler. 

Ebû Müslim Abdurrahman bin Müslim El-Horasanî’ye atfen aktarılan bir söz var, bilirsiniz: “Onlar, şerrinden emin oldukları için, dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de; düşmanlarını yakın tuttular. Yakın tuttukları düşmanları dost olmadı. Ama uzak tuttukları dostları düşman oldu. Herkes düşman safında toplanınca yıkılmaları mukadder oldu.”

Allah’ın yardımını engelleyen her türlü iş ve söz helak sebebidir. Onun rızasını kazanmaya vesile olan her söz ve iş kurtuluş vesilesidir ve unutmamak gerekir ki, O’nun kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Ve Allah, cahil, zalim, kâfir, müfsit ve münafık kişi ve bunlara yardım eden topluluklara yardım etmez.  

Selam ve dua ile. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • AHMET AHMET 4 ay önce
  Hocam güzel tespitler ancak tarihlerde sıkıntı var 2 Bayazıt yerine 1 Bayazıt dönemi yazılmış yükseliş dönemi toplam tarihi yanlış. Aslında bir tarih profösörünün dediği gibi yükseliş çöküş duraklama diye birşey yok bizi bu şekilde ümitsizleştiriyorlar.Lale devrinden sonra 1 Mahmut döneminde 1736-1739 üç yıl süren savaşta venedik/rusya/avusturyayı aynı anda bozguna uğratıp karlofçada kaybedilen toprakların bir kısmını aldık.Mesele islamiyeti yaşayıp aslına dönüp Allah cc verdiği nimet kaynaklarını yerinde iyi kullanmayı bilmektedir.
 • ŞAHİN ŞAHİN 5 ay önce
  Baştacınız .Var olunCenab ı Hak sizi sırat ı müstakim e ulaştırsın ve ayırmasın ,. Amin
 • Nizam Nizam 5 ay önce
  Çok harika zamanlaması bakımından güzel bir tespit.takdir ve takip ediyorum.
 • Dadaş 25Dadaş 255 ay önce
  Amin/İnşallah
 • ÇağlarÇağlar5 ay önce
  Sayın Dilipak, dün akşm Sakarya kent meydanında insanlar Tank palet fab.nın özelleştirilmemesi için toplandılar ve basın açıklaması yaptılar. Mhp- ip-chp vekilleri orada idiler. Akp den bir tane vekil yoktu. konuyla ilgili en ufak bir açıklama bu zamana kadar zaten yapmadılar. Düşünsenize benim oy verdiğim vekilim ağzını açmazken, diğerleri benim yanımda yer alıyor. Kim dost kim düşman kim nemelazımcı böyle günlerde görünüyor. Selam ve dua ile
 • Emir KurmanEmir Kurman5 ay önce
  Abdurrahman bey yazılarınızı severek okuyorum. Cumhurbaşkanı nın keçilerine ay diyen soluğu mahkemede alıyorneymiş efendim Cumhurbaşkanı nın makamına hakaret etmiş.geçenlerede bir haber vardı. Karı koca boşaniyorlar sonradan ortaya çıkan bir sonuç çocuklar adamdan değil. Bütün dünya alem duyuyor. Ben derim ki bu zavallı çocukların haysiyeti şerefi Cumhurbaşkanı nın makamından daha mı adı. Bunlara niye mahkemeler yasak getirmiyor. Bu çocuklar yarın katliam yapsa sorumlu kim, Elin adamı senin yuvani yıktı sen destan yazmaya devam et.
 • Lütfü demirLütfü demir5 ay önce
  Günümüz İdarecilerimize ve Aydın gecinenlere ibretlik bir yazı
 • EyüpEyüp5 ay önce
  Güneydoğulu Dilipak az söylüyor az hemde çok az söylüyor Reis için ben canimi verirdim canimi bu gün oy vermeye bile elim gitmiyor ak partiye durup duruken mi biz bu hale geldikbelli ki canin yanmamis gün olur yanarsa o vakit anlarsin adaletin olmadigini
 • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent5 ay önce
  Sıkıntımızı Yazdığımız Tek Gazete Olan Yeni Akit Gazetesinin Değerli Yazarlarının Yardım Ve Aracılığıyla; Sayın Cumhurbaşkanımız; Doçent olduğumuz gün, emsallerimiz hangi dosya ile Profesör oluyorlarsa, biz de aynı dosya ile Profesör olmak istediğimizi; deneyim kazanmanın murad edildiği 5 yıl Doçentlik kadrosunda boşuna kalmak istemediğimizi; 5 yılın 5 katından fazla Üniversitemizde öğretim elemanı olarak çalışıp, 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazandığımızı; Üniversitemizde Doçentlik kadrosunu almak için gerekli olan puanın 5 katından fazla bir puanla Doçentlik kadrosunu aldığımızı; emeklilik yaşımızı geride bırakıp ömrümüzü verdiğimiz Üniversitemizde, Profesör olmak için 5 koca yıl beklemememiz gerektiğini; dosyası dolu ama ömrü de dolu Yaşlı Doçentler olarak, Profesör olmak için, zaman sınırı olmadan, dosyamızı Doçent olduğumuz Üniversitemize sunmamıza kapı aralamanızı sizden istirham eder, saygılarımızla taleplerimizi arz ederiz: A-) 1-5 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 5 yıl sonra Profesör olabilmelidir. B-) 5-10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 4 yıl sonra Profesör olabilmelidir. C-) 10-15 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 3 yıl sonra Profesör olabilmelidir. D-) 15-20 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 2 yıl sonra Profesör olabilmelidir. E-) 20-25 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent 1 yıl sonra Profesör olabilmelidir. F-) 25 yıldan fazla öğretim elemanı olarak çalışmış bir Doçent hemen Profesör olabilmelidir.
 • İbrahim kayaİbrahim kaya5 ay önce
  Sn Dilipak, Sorularıma cevap verirsen sevinirim1-2008 yılında (tarih hatalı olabilir-kabaca), "FETÖ ... yemek için Pensivanya'ya gitmeyin o sizin  için buraya gelecek" kelimesini kim, kimlere hitaben venerede kullandı? ...
 • İbrahim kayaİbrahim kaya5 ay önce
  Sn Dilipak, Sorularıma cevap verirsen sevinirim
 • ZeynepZeynep5 ay önce
  Tamda günümüzü anlatıyor gecenin 12 ben kızımı teselli ederek zor uyuttum babamı istiyorum diyor hasızlığa hukuksuzluğa kimler sebep oluyorsa ALLAHA haval ediyorum
 • Hadid suresi 25Hadid suresi 255 ay önce
  Sayın Abdurrahman Dilipak Hadid suresi 25 ilgili bir kitap neden olmasin
 • Allah aşkına Kur'an'ı okuyunAllah aşkına Kur'an'ı okuyun5 ay önce
  Bu ayet Çok şey anlatıyor Daha ne bekliyorsunuz bu ayeti anlayan Kur'an'a sımsıkı sarılır.______Hadid suresi 25. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.
 • Anlamaya çalış mayınAnlamaya çalış mayın5 ay önce
  Kâfirler okusun , siz okumayın okursanız da anlamaya çalışmayın. Geçmişimizde anlamaya çalışmadı hep bir beşer den kurtarılmayı bekledi şeyh ler efendi ler gavs lar seyda lar yapışın eteğine kurtulun. Kur'an'a yapışın____Düşünsene ne dehşet bir ayet. Hadid suresi, 25 . Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.
 • İlbeyhanİlbeyhan5 ay önce
  Arkadaşlar KEDİKEDİDİR ,HIRSIZDAHIRSIZ..... Kediden KAPLAN ,hırsızdandaMÜSLÜMANveya İNSANolmaz.....Kıvranıp durmayın,sultanlara değil ALLAHAdönün ,rahatlayın....Rızkınızı Hünkar değil , HÜDA verir...Hesabın sahibide O'dur....
 • YUNUS YOZGATYUNUS YOZGAT5 ay önce
  Allah Razi OLSUN
 • Anlamaya çalış mayınAnlamaya çalış mayın5 ay önce
  -enam süresi, 152, De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.._____enbiya suresi 66_67 .İbrahim: “Allahı bırakıp da, size hiç bir fayda ve zarar veremeyen putlara niçin taparsınız? Size de, taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akletmiyor musunuz?” dedi. [Enbiya 66-7
 • Ahmet inceAhmet ince5 ay önce
  Sizin gibi yol gösterenler mazide kaldı. Hakkın yerini paralı sarlatanlar aldı. Hakkı söyleyenler ikinci sınıf vatandaş oldu. Akp fıtratına uymayan insanlar genellikle idareci oldu.Bu gidişle yolun sonu görünüyor. Allah mazlum ve mağdur milletlerin yardımcı oldun.....
 • cCcihaDcCcihaD5 ay önce
  Beni uzak tutmayın diyor yazar. ...
 • TarafsızTarafsız5 ay önce
  Sayın yazar kimseye yaranamazsınız.hukumetten yana olsan bu taraf kızar karşısında olsan hukumet kızar.dogruyu söylesen ikiside kızar...adaletli olmak elde ates tutmak gibidir.ama faydası coktur.insanlar adaletli insanlara tahammul edemiyorlar.siz esasında hakkı söylüyorsunuz iki tarafta kızıyor kimse allah ne der demiyor.
 • Ali MusabeyoğluAli Musabeyoğlu5 ay önce
  Sayın Dilipak. Kaleminiz güçlü ancak siz AKPARTİ'yiima ile eleştiriyorsunuz. Her hükümetin hatası olur ancak somut muşahhas şeyler ortaya sürmeli ve delil göstermelisiniz. Genel ifadelerle yönetimi yıpratacak şekilde eleştiri yapıyorsunuz. Biraz sizde kıskançlık olabilir mi ? Selam ve duâ ile.
 • Güney DoğuluGüney Doğulu5 ay önce
  Ey Abdurrahman Dilipak ......Osmanlıyı kendi pencerenizden anlatmışsınız. Osmanlıdan sonra ne oldu ?????24 Temmuz 1923'te Lozan kölelik anlaşması imzalanmadan evvel 17 şubat-4 mart 1923 tarihinde İzmir İktisat Konresinde şanlı kurtuluş savaşımızı imha eden ve cumhuriyetimizi iktisadi, sosyal ve kültürel olarak batıya ve Amerika'ya satan CHP ve Partinin milli şefi Albay İsmet sonradan İnönü (1.inci İnönü savaşında yoktu, 2. nci İnönü savaşında karamsar tavırlı ve Ankara'dan gönderilen telgraf direktifleriyle ayakta kalan birisiydi), ama Lozan'da da yaptığı anlaşmayla Türkiye Cumhutiyeti kurulurken batıya ve Amerika'ya teslim eden zihniyetlerden neden bahsetmezsiniz? Yani Türkiye Cumhuriyeti kutulurken zinvirlenetek bir devlet olundu. 16 yıldır foğruduyla eksiğiyle Başkan'ımızın liderliğindemücadele sürüyor. Oynanan oyunları görmüyorsunuz. Müslümanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Üslubunuz değiştirin. Devlette hırsızmı var? Kim ne yanlışlık yapıyorsa ihbar edin. Elinizde belge varsa açıklayın. AK Parti'nin tümünü ve Başkan'ımızı zan altıda bırakarak varacağınız yer ırkçı siyonist emperyslistlerin yanıdır. 
 • MalatyaMalatya5 ay önce
  En mükemmel insanın bile rezilleşebileceği bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları üzerinde egemenlik, makam, mevki ve lüks hayat özlemi sarhoş ediyor insanı. Kibir, gösteriş, kabalık ve rezillik gelişiyor. Hırs ve cehalet insanın aklına, duygularına ulaşıyor. İnsan normal olmayan şeylerden bile zevk alır hale gelip bir canavara dönüşüyor.
 • operasyon şike operasyon şike 5 ay önce
  sayin Dilipak sizi takip ediyorum Ak parti ile ilgilielestirilerinizi okuyorum .Belediyelerdeki yolsuzluk rusvet kirlilik vs.gibi aci verici gercekleri ne zaman görecekler. devekuşu gibi baslarini kuma gömmüşleraci sonu bekler vaziyetleri var.Partimjn adayına bakiyorum oy vermeye utaniyorum chp nin adayina nasil oy veririm.
 • ElazizliElazizli5 ay önce
  Bu devir, sıradan insanın en parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir. Kimse bir şeyin üzerinde durup düşünmüyor. Kendisine bir ülkü edinen çok az insan var. Umutlu birisi çıkıp iki ağaç dikse herkes bu ağaçlar büyüyene kadar yaşayacakmısın diye gülüyor. Öte yanda iyilik isteyenler, insanlığın bin yıl sonraki geleceğini kendilerine dert ediniyor.İnsanları birbirine bağlayan ülkü tümden kayıplara karıştı. İnsanlar yarın sabah çekip gidecekleri bir handaymış gibi yaşıyor. Herkes kendini düşünüyor, kendisi kapabileceği kadar kapsın, geride kalanlar isterse açlıktan ölsün, vız geliyor... Dostoyevski
 • EyüpEyüp5 ay önce
  Ak parti de çok ah aldiçok mazlumuz göz yaşini akitti hala 3000 insan sirf erken evlendikleri icin tecavüzden icerde yatiyorlar bu sadece bir örnek bu parti buncaahla a abad olmaz fetocularda çok hakka girmislerdi çok ah almislardi sonlari inşallah onlar gibi olmaz ama o mazlumlari umursamiyorlarya O ahlarda elbet vurur onlari
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Düşüncelerimi okumuşsunuz da o birlikteliği nasıl ve kimlerle sağlayacağız.cok çok zor cok-da kolay aslında....
 • Sıtkı Sıtkı 5 ay önce
  Devlet olmanın veYönetmenin nasıl olması gerektiğini bir güzel anlatmış değerli yazarımız israfıda kısmak ve gereksiz ithalatı durdurmak lazım
 • İlbeyhanİlbeyhan5 ay önce
  Cumhuriyetin kurduğu şeker fabrikaları , hayvan yemi pancar küspeleri GAYRI MİLLİ ....U.S.ACargill Amerikan menşeiliGDO lu KANSEROJENmısır şurubu şekeriYERLİve MİLLİ herhalde.....Fabrikası BURSADA , mısırAmerikadangeliyor gemilerle ?..... TÜRKTÜTÜNÜ yasak ,AMERİKANtütünü serbest...BizimTÜTÜNzehirlide ,Amerikalıadilerinki ŞİFALIMI ....YETER ARTIK , Allah müstehakınız neyse onu versin ..... Biz B...k yedik deyip samimi ikrarda bulunun.... Kelimeler tarif etmez....
 • Muhasebeci KenanMuhasebeci Kenan5 ay önce
  Burada yorum yazanlar da devletten .... şikayet etmez, sesleri çıkmazdı.
 • melih53melih535 ay önce
  en basit örnek işçi emekli intibakı**en büyük neme lazımcılıktır..**mücize eksi enflasyonda öyle değilmi..kaaata yazıyorsun gönderiyorsun öte taraftan eksi çıkıyo..işçi emekliside bu mücize eksi enflasyon hesabına göre zam alıyo .refah payı falan yok zaten..bi neme lazımcılıkta bu olsa gerek..çok var gerçi ...mesela gelenekleri görenekleri dünyada tek ve örnek olan anadolu insanımızın ufak ufak o gelenklerden uzaklaştırılması ..en büyük payda suriyelilere olacak.4 milyon .**gelenkleri bambaşka ..bi neme lazımcılıkta bu ..
 • Mustafa Mustafa 5 ay önce
  Üstat çok güzel tesbitler ağzına sağlık
 • fahrifahri5 ay önce
  Mert insan açık konuşur, tarafı bellidir, kime ne diyecek se açıkça der, kıvırıp durmaz, laf ebeliği yapmaz, bu tarz yazılar hoş değil ama bu yazarın tarzı bu, fetö de bu tarzı benimser, ayrıca koyun keçi meselesi doğrudur, yarın sallandırdıklarında anlayacağız, ancak burada değil ahirette....
 • MertürkMertürk5 ay önce
  EYLİYETSİZLİĞİN,LİYAKATSIZLIĞIN, VURDUMDYUMAZLIĞIN,NEMELAZIMCILIĞIN,BANADOKUNMAYAN YILAN BİN YAŞASIN ANLAYIŞININ GELDİĞİ SON NOKTADAYIZ. BİMERDE,CİMERDE 4 SENEDİR ,ÖZELLİKLE EKONOMİDE İHANET DERECECEDİNDE YAPILAN YANLIŞLAR İLE İLGİLİ 600 KADAR ŞİKAYET YAZILARI YAZDIM. NOT EDİLDİ,KAYIT ALTINA ALINDI ,ŞEKLİNDE HAZIR CEVAPLAR YAZILDI.DAYANAMADIM BİMERİ CİMERİ,EKONOMİ BAKANLIĞINI ,BAŞKA BİRÇOK YERLERİ ARADIM, ZAR ZOR ALT SEVİYEDEN BİR MUHATAP BULDUM ,MATEMATİKSEL VERİLER İLE EKONOMİDE İHANET DERECESİNDE YAPILAN YANLIŞLAR İLE İLGİLİ TESPİTLERİME CEVAP YAZDILAR. EKONOMİ ARAŞTIRMA DAİRESİ MÜDÜRLĞÜNDEN MAİL İLE CEVAP GELDİ. GELEN CEVAP ,BELİRTTİĞİM TESPİTLERE CEVAP OLMAKTAN ÇOK UZAK,EKONOMİDEKİ GERÇEKLER İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTU. ÜSTELİK FARKLI KONULARDAKİ BİRÇOK YAZIMA STANDART TEK BİR CEVAP VERİLİYORDU. MALESEF DEVLETİN HERTARAFI BU TİP KADROLAR İLE DOLU
 • şükrü onukşükrü onuk5 ay önce
  İlk yenilgi olan Viyana bozgunu , Mustafa reşit paşanın padişahın gözüne girmek , daha da yükselme hırsı uğruna iyice dağılan ordunun talan yapacağı ve padişaha az ganimet götüreceği kaygısıyla orduyu bekletmesi ve bu arada hristiyan dünyasının birleşerekmukavameti zorlaştırması sebep olup zincirin ilk halkası burada kırılmış ilk çatırdamalar burada başlamış , ilk yenilgi burada tadılmış , sonra devamı gelmiş , artık hiç bir savaşın kazanılamayacağı algısı yerleşmiştir . ordu disiplini bozulmuş ve devamı gelmiş . Bir üzüm bağının kenarından geçen ordunun üzümü alma mecburiyeti karşısında bedeli omcaya bağlayan ordu gitmiş , talan yapacağından kaygılanan ordu yer almıştır. Esasen osmanlı padişahlarının başında olmadığı istisna hariç hiç bir savaş kazanılmamıştır .Ne zamanki padişahlar atıyla saraydan çıkıp ordunun başına geçmemiş ordu hep gerisin geriye gitmiştir . Prut savaşındada baltacının basiretsizliğiylepahalıya mal olmuştur.Mustafa Reşit Paşaya bir şey olmamış eksik parçaları birleştirme çabası sürmüş ,Tanzimat fermanı ilanıyla da tarihe mal olmuş bir şahsiyet olmuş ,2.Abdulhamit in uzatmaları da bu basiretsizlikler sonucu bir türlü fırsata çevrilemeyip tümden yıkılmış , Allahyaptığımız yanlışlara rağmen şükürler olsun ki bize acıyarak bu vatan parçasında bağımsız kalmamızamuvaffakiyet vermiş .
 • Cafer Sarıgül Cafer Sarıgül 5 ay önce
  Sayın Dilipak bu gün hacamat olmak için güzel bir gün. Hacamat olan Olimpiyat şampiyonu Amerikalı yüzücü hacamata olan ilgiyi artırdı peygamber efendimizin sünneti olan bu tedaviyi sizinde yaptırdığınızı geçen ay öğrendik. Bende senede birkaç kez hacamat olurum. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 Haziran ayı idi hacamat olmak için sıra beklerken (önemlli günlerde çok kalabalık oluyor. Hicri takvime göre her ayın 17, 19, 21'i çarşama,cuma,cumartesi günlerine denk gelmeme kaydıyla) sohbet esnasında AKP 'li olduğunu öğrendiğimbir arkadaş SP genel başkanı M.Kamalak'ın kullanmış olduğunu söylediği bir ifadeye katılıp katıladığımı sordu bende cevaben M. Kamalak'ın böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını bilmiyorum ama böyle bir ifade kullandıysa buna katıladığımı söyleyince bu seferde Kamalak'ın değişmesi gerektiğini daha genç birisinin gelmesi gerektiğini söyledi. . Bende ya arkadaş dedim adam fenerbahçenin taraftarı, amigosu kalkmış beşiktaşın kulüp başkanı falanca olsun diyor. Yada adam beşiktaşın taraftarı, amigosu Fenerbahçenin kulüp başkanı filanca olsun diyor. İyide sanane beşiktaşın kulüp başkanından başkan değişince Beşiktaşlımı olacaksın? , fenerlimi olacaksın? Bırakta ona kulüplerin yöneticileri karar versin. Dolayısıyla Saadet partisininde yöneticileri, delegeleri var müsaade ette kimin genel başkan olacağına SP yöneticileri karar versin. Hem genel başkan değişirse SP 'ye oymu vereceksin?cevap yok hayır e sanane arkadaşım O zaman ben diyormuyum falanca partinin genel başkanı filanca olsun. Peki dedim arkadaşa Ahmet Davutoğlunu Anayasa mahkemesi Başkanı görevden almış olsaydı ben bu hukuksuzluğa tepki gösterir, Ak Partinin her türlü eyleminede. destek verirdim peki sen Erdoğan'ın Davutoğlunu görevden almasına ne diyeceksin diye sorduğumda (pelikan dosyasının itibarsızlaştırma kampanyası henüz etkisini göstermemişti) önce kem, küm ettikten sonra çok şık olmadı dedi. Peki dedim Davutoğlu Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından görevinden alınsaydı yine çok şık olmadımı diyecektin? Cevap yok. 1 Kasım 2015 genel seçimler öncesi yeni kapıda Davutoğlunun başbakan olarak katıldığı mitingte sözüm ona hocanın biri mikrofonu eline alıyor, kürsüde kalabalığa hitaben bu görevi Davutoğluna Peygamber Efendimiz vermiştir. Ben rüyamda gördüm diyor. Hıçkırıklar, ağlamalar, alkışlar O kadar kişi içinde aklı başında bir kişi de çıkıp demiyor ki ya hoca sen ne diyorsun? Gelinen noktada haşa PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN S. A. V. görev verdiği Davutoğlunu Reis görevden alıyor burda bir çelişki yokmu sence? Diye soruyorum yine makûl bir cevap gelmiyor. Aslında AKP 'ye gönül veren arkadaşlar bundan 10-15 sene kadar önce bu kadar yozlaşmamışlardı.
 • Cafer Sarıgül Cafer Sarıgül 5 ay önce
  Sayın Dilipak bu gün hacamat olmak için güzel bir gün. Hacamat olan Olimpiyat şampiyonu Amerikalı yüzücü hacamata olan ilgiyi artırdı peygamber efendimizin sünneti olan bu tedaviyi sizinde yaptırdığınızı geçen ay öğrendik. Bende senede birkaç kez hacamat olurum. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 Haziran ayı idi hacamat olmak için sıra beklerken (önemlli günlerde çok kalabalık oluyor. Hicri takvime göre her ayın 17, 19, 21'i çarşama,cuma,cumartesi günlerine denk gelmeme kaydıyla) sohbet esnasında AKP 'li olduğunu öğrendiğimbir arkadaş SP genel başkanı M.Kamalak'ın kullanmış olduğunu söylediği bir ifadeye katılıp katıladığımı sordu bende cevaben M. Kamalak'ın böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını bilmiyorum ama böyle bir ifade kullandıysa buna katıladığımı söyleyince bu seferde Kamalak'ın değişmesi gerektiğini daha genç birisinin gelmesi gerektiğini söyledi. . Bende ya arkadaş dedim adam fenerbahçenin taraftarı, amigosu kalkmış beşiktaşın kulüp başkanı falanca olsun diyor. Yada adam beşiktaşın taraftarı, amigosu Fenerbahçenin kulüp başkanı filanca olsun diyor. İyide sanane beşiktaşın kulüp başkanından başkan değişince Beşiktaşlımı olacaksın? , fenerlimi olacaksın? Bırakta ona kulüplerin yöneticileri karar versin. Dolayısıyla Saadet partisininde yöneticileri, delegeleri var müsaade ette kimin genel başkan olacağına SP yöneticileri karar versin. Hem genel başkan değişirse SP 'ye oymu vereceksin?cevap yok hayır e sanane arkadaşım O zaman ben diyormuyum falanca partinin genel başkanı filanca olsun. Peki dedim arkadaşa Ahmet Davutoğlunu Anayasa mahkemesi Başkanı görevden almış olsaydı ben bu hukuksuzluğa tepki gösterir, Ak Partinin her türlü eyleminede. destek verirdim peki sen Erdoğan'ın Davutoğlunu görevden almasına ne diyeceksin diye sorduğumda (pelikan dosyasının itibarsızlaştırma kampanyası henüz etkisini göstermemişti) önce kem, küm ettikten sonra çok şık olmadı dedi. Peki dedim Davutoğlu Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından görevinden alınsaydı yine çok şık olmadımı diyecektin? Cevap yok. 1 Kasım 2015 genel seçimler öncesi yeni kapıda Davutoğlunun başbakan olarak katıldığı mitingte sözüm ona hocanın biri mikrofonu eline alıyor, kürsüde kalabalığa hitaben bu görevi Davutoğluna Peygamber Efendimiz vermiştir. Ben rüyamda gördüm diyor. Hıçkırıklar, ağlamalar, alkışlar O kadar kişi içinde aklı başında bir kişi de çıkıp demiyor ki ya hoca sen ne diyorsun? Gelinen noktada haşa PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN S. A. V. görev verdiği Davutoğlunu Reis görevden alıyor burda bir çelişki yokmu sence? Diye soruyorum yine makûl bir cevap gelmiyor. Aslında AKP 'ye gönül veren arkadaşlar bundan 10-15 sene kadar önce bu kadar yozlaşmamışlardı.
 • Uğur ErtürkUğur Ertürk5 ay önce
  Hükumet 17-25 Aralık hesabını mecliste parmakla aklayarak neme lazım demiş olmadı mı ?Mahkemede hesap verip ceza ya da aklanma gercekleşse idi keşke !..
 • son son 5 ay önce
  hocam gidiciler mi
 • erhanerhan5 ay önce
  ya bu ülkede AKP dışında hiç yanlış yapan yok mu ? Demek ki sen hiç birinde tek bir yanlış ve kusur görmüyor ve bulamıyorsun. sen "Dost acı söyler" yöntemine başvurarak AKP ye öğüt ve önerilerde bulunuyormuş gibi edip, aslında suçlamalarda bulunup ,suçlar isnat ediyorsun.Tabi bu da tüm AKP karşıtlarının hoşuna gittiği, seni alkışladıkları için ,sen de hoşnut oluyorsun.!
 • Sıddık fıratSıddık fırat5 ay önce
  Çok hâklı vicdanı sözleriniz bizlere aktarıyorsun ama turkiyede vijdan sahibi yok derecede azalmis yolsuzluk hırsızlık israf alabildiğine çogalmış
 • Ali baba.Ali baba.5 ay önce
  RABIA. CUMHUR .HÙKÙMET.DEVLET. VE SENIN GIBI.DÙSÙNENLER.EN SONUNDA. YAHUDI SERMAYESINI KUCAĞINIZA ALARAK. YA TURUMPUN YADA. PUTININ KUCAGINA. TAM OTURDUNUZ..YA ÙRETTIGIMIZ VE TÙKETTIGIMIZ HER SEY BEGENMEDIGIN. YAHUDILERDEN GELIYOR.SENIN BU YAHUDI DÙŞMANLIGINI.ALLAHTA KABUL ETMEZ.
 • iyildiziyildiz5 ay önce
  Fetih’ten 41 sene sonra doğdu, 67 sene sonra da vefat etti...?1453’ten 1566’ya kadar 213 yıl yükselme dönemidir...?
 • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli5 ay önce
  Yazıyı okuyunca bir sürü düşünce oluşuyor beynimde! Gel-de yaz yaza bilirsen. Kılıç çıkmış kınından ne zaman iner boyna belli değil.
 • hakan küçükbaşhakan küçükbaş5 ay önce
  ... Cahil halkımız bunları görmesi zaman alabilir. Ama bu hak değildir.Bizim insanımız haksız yere kafire bile vurmayı reddeder. Zulümleri yoksayan, adaletsizliği görmeyen, ...Dinimiz bunu emretmiyor.Ne zaman bu kadar kör olduk.
 • Ali babaAli baba5 ay önce
  Bir gùn padişah.yahya efendiyle Istanbul då. Şehrini.gezerken bir dùkkani gösterir.ahalisini sorar.yahya efendi.ermeni der. Biraz gider baska bir yeri gösterir.kafkas gùrcùsù der. Biraz yùrùr baska bir islerini sorar.sahipleri. Balkan ahalisindedirler der. Baska bir isyerini gösterir. Yahudi.der.Baska bir is yerini gösterir. Sùryani der yahya efendi.bir baskasini gösterir.Bunlarda kùrt ùmetimizden der Tabi yolda giderken. DILENCI.leri gösterir. Yahyaefendi cevaben. Bunlar dabizim TÙRKLERdir. Der
 • RabiaRabia5 ay önce
  EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimO küfreden (Yahudi)lere de ki: Yakında, siz de mağlup olacaksınız ve (toptan) Cehenneme sürüle­ceksiniz! O ne kötü yataktır!(Bedir'de) karşılaşan iki cemiyet hakkında sizin için muhakkak bir ibret vardır.Onlardan bir cemiyet Allah yolunda dövüşüyordu. Diğeri ise kâfirdi.Onlar, öbürlerini (Müslümanları) dış gözleriyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı.Allah, kimi dilerse, onu yardımı ile destekler.Şüphe yok ki, bunda kalb gözleri açık olanlar için kesin bir ibret vardır.Ali İmran süresi 12-13ayetler.elhamdulillah.Sayin Dilipak İslam tarihinde bu ayetlerin kuyumculuk ve tüccarlliklari ile bilinen kaynuka Yahudileri için indirildiği yazılıdır.sonunda kafa tutmaları sonucu yerlerinden sürülmüşlerdir Şam diyarına doğru.yigit bir anadan doğan,zalimlere korku, mazlumlara ses olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyoruz.onu yanlız bırakmiyoruz Allah'ın izniyle.cahennemden yatak kovulmuş ve taslanmis şeytan ve onun dostları kâfir münafık ve facirlerin olsun amin.elhamdulillah.Sayin Dilipak "bilinmeyen Osmanlı"Ahmet Akgündüz kitabı ceddimizin Lale devri ni bile cok adaletli anlatmıştır.tavsiye ederim.guzel bir konuya değinmissiniz.gercekten üst katta ki komsumdan su istemiyim diye gemiye delik açmak hiç akıllıca bir şey olmaz diye düşünüyorum.Allah yardımcımız ve dostumuz olsun amin. ben muslumanlardanim.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
 • UmuttumUmuttum5 ay önce
  uzun bir yazi
 • DindarDindar5 ay önce
  2002 sonrası çok dindar toplum olduk hep beraber evet bunlar yapılan uygulamalarla oldu tabi yapılan kanunlarla yasalarla oluştu toplumun bu kadar dindar olmasında bizi yönetenlerin tabiki çok büyük emeği var inkar edilemez ve bizi dinimizi yaşamaya yönlendiren ve bu konuda yasalarla kanunlarla bizleri koruyan idarecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır biraz daha sabredersen toplumun yüzde 100 dindar olacak ama hangi dinden bilemem
 • Cafer Sarıgül Cafer Sarıgül 5 ay önce
  Kanuni Sultan Süleyman bir gün Topkapı Sarayının bahçesinde dolaşırken bazı ağaçların yapraklarının,dallarının ve meyvelerinin kuruduklarını görür, ağaçlara biraz yaklaşınca karıncaların ağaçların her tarafını kapladığını fark eder ağaçların nefes alabilmesi ve karıncalardan kurtulması için ağaçların ilaçlanması için emir vermeyi düşünür. Öyle ya O meyvelerden insanların yanı sırakurdu, kuşu, böceği bir çok canlı istifade etmektedir. Ama bir taraftanda acaba vebale girermiyim diye endişe etmektedir. Sonunda hocası Ebu Suud efendiye danışmaya karar verir ve hocasının odasına gider hocasını odasında bulamayınca bir kağıda şunları yazar Meyve ağacını sarınca karınca /günahı varmıdır karıncayı kırınca. Ebu Suud efendi odasına gelip yazıyı okuyunca kağıdın altına şunları yazar Yarın hakkın divanına varınca / Süleymandan hakkını alır karınca. Tabiki O koca sultan yazıyı okuyunca bu düşüncesinden vazgeçer. Büyüklemizin nerde O eski ramazanlar dediği gibi bizde nerde O eski Devlet adamları nerde O eski alimler diyoruz.
 • Ziya Ziya 5 ay önce
  Aynen katılıyorum üstad.
 • SalimSalim5 ay önce
  Bugüne kadar neme lazım diyenler sizler değilmiydiniz iş işten geçtikten sonra anlamı yok artık FETO suçlu ama bugüne kadar eleştiren görmedim hiç nezaman ki darbe yapmaya yeltendi FETO kötü oldu ama ondan önce hasret bitsin dön artık bilmem ne sevgili hoca efendi demeler. Vay be dünya işte insan ne oldum demeyecek ne olacam diyecek şimdi eleştirmeye başlamışsınız hayırdır biryerden tüyo mu aldınız başka bir Parti mi ortaya çıkacak zzamanında aynı şeyleri Necmettin Erbakana da yapmıştınız AK Partide birleşmiştiniz unutmadık
 • erhanerhan5 ay önce
  ama AKP dışında, başkalarını yaptığı oncayanlışlara "neme lazım" diyorsun ve hiç lafını etmiyorsun
 • MustafaMustafa5 ay önce
  Bu yazıyı bizlerin okuması güzel ama esasİşe yaraması için bir kopyasını Reise göndersen çok daha etkili olur
 • Kocasolak Kocasolak 5 ay önce
  Hocam din özgürlüğümüz yok, evet yok. Hastahanelerde kadın muayene olurken giren çıkan, kapıdan bakan, bu nasıl bir AYMAZLIK? Ameliyattan çıktınız baygınınız sizi doğru dürüst örtmeden koyuyorlar kadın erkek karışık bir odaya. Vallahi Danimarka’da müslüman kadının üzerini iyice örtüp başörtüsünü takıyorlar, tabi önceden söylediğimiz için. Bizde önceden söylesen dahi KİMSE ilgilenmiyor. 16 yıl oldu özgürlük adına birşeyler yapıldı ama DEVEDE KULAK kadar. Bir toplumun MEDENİYET SEVİYESİ disipline uyumu ile ölçülür.Asrı saadet o disiplin uyumu olduğu için saadet asrı, Yesrip de MEDİNE( medeni ) oldu. Her şey ama herşey belirli kurallar zincirine bağlıydı asrı saadette, bizzat kâinatın efendisi eğitmişti onları. Türkiye insanı SİLBAŞTAN ahlaki DİSİPLİN sistemine sokulmalı, kuru nasihatlar değil, sistem ile. Her cuma camiler bunu söylüyor ama netice ortada, komşu komşunun hakkına TECAVÜZ etmeye devam ediyor.Sade kadın otobüsü,kadın taksisinin, kadın hastahanesinin kime zararı var? Her belediye bunu yapmakta özgür değilmi? Bunları yapmayan belediye başkan adayına OY vermeyelim.
 • Uyarmak GüzelUyarmak Güzel5 ay önce
  Lakin uyarmaya çalıştığınız bir kibir abidesi, her şeyi bildiğini zanneden ama hiçbir şey bilmeyen, düşene tekme atan Yerkel'i, eşkıyalık yapan Boynukalın'ı koruma ihtiyacı hisseden yetersizlere uyarı değil ceza gerekir. Bu ceza inşallah sandıkla verilir.
 • MertürkMertürk5 ay önce
  TÜRKİYENİN LALE DEVRİ:;2003-2014 YILLARI ARASI,DÜŞÜK KUR POLİTİKASI İLE ,60 MİLYAR DOLAR ÖZZELLEŞTİRME GELİRİ,BİR O KADAR SATILAN ÖZEL SEKTÖR FİRMASI GELİRİ ,YAPILAN 400 MİLYAR DOLARA YAKIN DIŞ BORÇ ,BORSA-TAHVİL-BONO İLE GİRİP ÇIKAN ONMİLYARLARCA DOLAR SICAK PARA İLE ,İTHALAT- İNŞAAT- HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜME İLE BİR SAADET ZİNCİRİ DÖNEMİ ,BİR LALE DEVRİNİ YAŞADIK. YETERLİ FİNANSIN,PARAN YOKSA ELBETTE VERİMSİZ KİT LERİ SATAR GELİR ELDE EDERSİNİZ, DIŞARDAN BORÇLANIRSINIZDA AMA BU PARALARIN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ YÜKSEK RANT SAĞLAYAN ,ÖLÜ YATIRIM DEDİĞİMİZ EMLAK-KONUT İNŞAAT İŞLERİNE YATIRSANIZ ,ALDIĞINIZ BORÇLARI ÇEVİRMENİZ İMKANSIZ OLUR.SANAYİ İLE İNŞAAT ATBAŞI GİTMELİDİR.SANAYİ İLE PARA KAZANIR,GELİR ELDE EDERSİN,TASSARUF ÜRETİRSİN VE SANAYİDEN KAZANDIĞINPARA İLE İNŞAAT VE HİZMET YATIRIMLARINI YAPARSIN..ÇİN DEVLETİ 2000 Lİ YILLARIN BAŞINDA HER YIL 50-60 MİLYAR DOLAR DIŞARDAN BORÇLANIYORDU ,ÇİN DEVLETİ ALDIĞI BU BORCU SANAYİ-ÜRETİM VE İHRACATA AKTARDI.2014 YILINA GELİNDİĞİNDE ,ÇİN DIŞARDAN BORÇLANMADIĞI GİBİ DİĞER ÜLKELERE BORÇ VERMEYE BAŞLAMIŞ, KASASINDA 4 TRİLYON DOLAR REZERV BİRİKTİRMİŞ. ÇİN 1 TRİLYON DOLAR İLE AFRİKADA GÜNEY AMERİKADA BİRÇOK ÜLKEDE MADEN ÜRETEN VEDAHA BAŞKA ŞİRKETİ SATIN ALMIŞTIR.BELLİ OLMAZ YARIN ÖBÜRGÜN ABD ,YENİ DOLARA GEÇTİM DEYİP ,ESKİ DOLARI İPTAL ETTİM DİYEBİLİR.BİR ANDA DİĞER ÜLKELERİN ELİNDEKİ DOLARLAR GAZETE KAĞITINA DÖNEBİLİR
 • FİLOZOFFİLOZOF5 ay önce
  Üstadım bunları ok yaydan çıktıktan sonra söylüyorsun. Selam ve dua ile.
 • ASLIASLI5 ay önce
  DİLAPAK'A BUGÜNLERDE HAYRER EDİYORUM. ANLAŞILAN GERÇEKELRİ OKUMAYA BAŞLAMIŞ VE ÖĞRENMİŞ...
 • İlbeyhanİlbeyhan5 ay önce
  Bütçedeyatırımaayrılan pay66,3 milyar,FAİZEise 133,5 milyar....İyikide faize karşılar , Faize karşıyken böyleyse , birdefaize taraf olsalarmışneolurmuş... Doktorlarserbest etti ,eve götürün dilediğini yesin içsin dedi ....her işi bırakın ,500 milyar DOLARfaizli borç ne anlama gelir ,sorun soruşturunaklınız kaldıysa halen öğrenmeye çalışın.....Fetönün sümüklü mendilinde ,kirli çamaşırlarında ,Cübbelinin yanmaz kefenindekeramet arayan bir toplumda AKILDAN , İNSANLIKTAN ,MÜSLÜMANLIKTAN bahsedilebilirmi....Halen her köşe başında envai çeşit sapıkDİN anlatıyor....Diyanet başkanıda fesli ,püsküllü , hacıların parasını iç edip deniz kıyısında restoran sahibi olan Cumhuriyet düşmanısapık deliden medet umuyor....FETOŞ ladabir hayli yol gitmişlerdi....Sapıklığın sonu yok ,hele birde DİN alet edilirse....Engizisyon dönemi gibi...
 • misafirmisafir5 ay önce
  Bircogumuzun felsefesi: "Bana ne, Sana ne!"
 • SancarSancar5 ay önce
  ABDSuriyeyi TÜRKİYEYE bıraktık ,ERDOĞAN çok acaip güvenilir bi adam SuRİYEYİ hallederdemiş...Sanki babasının malını bırakıyor....Tezgah çok büyük.....AMerikalılarla ,TrumplaALTIN bölüşmeye bile gitmeyeceksin,tamamı senin olsun diyeceksin....Yoldaşlık yapıpda satmadığı bir Allahın kulu yoktur....ŞEYTANLAYOLDAŞLIKedip , Sonunda CENNET ummaya benzer....Trumpsonradan olma değil,ANADAN DOĞMADIR...Resmi kayıtlarda dedesi, madencilerin hertürlü ihtiyacını karşılayan bir P........di....Dedesinin torunu, kendiside Dedesinelayık çıktı, hatta rahmet okutacak işler yapıyor...PRENS SELMAN la çok iyi anlaşıyor....Dolarlar ,silahlar ,karılar ,partiler ,havada uçuşuyor.... CİA MOSSAD BAE SUUDLAR kucak kucağa.... bugünlerde SELMANlaoynaşıyor ,kısa zamanda seyredin...SELMAN ın sonuna dikkat...KRAL öldü Yaşasın KRAL, yola devam....TEZGAH BÜYÜK....ERDOĞAN sevgisi depreşti SAM AMCANIN ,hayra alamet değil....
 • Ergin YaşarErgin Yaşar5 ay önce
  Gönül ister ki; Uyarılar dost eliyle yapılsın,yıkmadan uyarılsın.Yanlışlar dost eliyle düzeltilsin.Dostlar uyarı yapmıyorsa,yanlışları görüp görmezden geliyorsa!Uyarı yapılan dostlarını dinlemiyorsa! !!! Dinleyen her uyarıyı bir ihanetmiş gibi,muhalefetmiş gibi algılarsa!!! Dinleyen uyarılara kapalıysa!!! Dinleyen kendi aklını yeterli görüyorsa!!! Bir gün gelir dostlar düşman olur. Uyarılan da toslaya toslaya,aldana aldana yol alır. Bir şey unutuluyor. Uyarıcılar da uyarıya muhtaç olabilir.Uyaranlar hiç aldanmadım diyebilir mi?Uyarıcılar da ledün ilmi var mı???Herkes Behlül Dana olabir mi???
 • Hasan ozmenHasan ozmen5 ay önce
  Herbir yazinizi okudugumda size dua ederim nedenmi cunku anlattiklarinizi bilir neyin nezan yapilmasi veya yapilmamasinin gerektigini,yapilmasi gereken zaman yapilmayan,yapilmamasi gereken zaman da yapilmayan seylerin basta yoneticiler sonra da halka nelere mal oldugunu bilir uzulurum ama sizi dinlemeyenler gibi benim uzuntumu de kimse duymaz kiyamete dogru hizla yuvarlanir gideriz be avdurrahman bey.
 • hb38hb385 ay önce
  16 sene hiç birşey demiyeceksin.Size son 3 ayda ne olduysa Sayın Dilipak böyle yazılar yaziyorsunuz.Muhatap belli olmayinca inan hiç bir faydasi olmuyor.Okur nazarinda sizi bile temize çıkarmıyor.Bir gazetecinin dediği gibi Dilipak yanık kokusunu aldi alalı böyle yazmaya başladı diyor.yani "ortada kuyu var yandan geç"lütfen cesur olalım genc gazetecilere örnek olursunuz.Ismet inönü ne demiş."Şerefliler şerefsizler kadar cesur olmaki"
 • AlperAlper5 ay önce
  16 yıldır faizi bile sifirlayamadiniz,batı bile yaptı.Üstelik,dünyanın en yüksek faizini, rantı vb. Olumsuzluk bizde tavan yapmış.
 • CevdettCevdett5 ay önce
  Kibir abidelerinin AK Parti de yeri yok derken kibir abidelerini aday göstermek???
 • BektaşiBektaşi5 ay önce
  2 gün önce Ç. Başkanı Erdoğan "Ey Netanyahu Sen zalimlerin sesisin, Sen devlet terörü estiriyor sun"Aynı saatlerde:FARUK KÖSE' nin twitti:İsrail'in en büyük bankaların dan Bank Hapoalim ( Halk Bankası) ile THY ortak bir uçuş mili kredi kartı çıkarmak için anlaşma imzalamış. Takdirlerinize. ......
 • EsraEsra5 ay önce
  Kaleminize yüreğinize sağlık
 • Biz Biz 5 ay önce
  S.s.aleykum.sayin hocam iste tekderdi ulkesine aş iş olsun diye ulesinevAnadolu arslanlarina para yatiran avrupali gurbetci HOLDINGZEDELER e Akparti ve baskan NE ME LAZIM dedi.Kurdugumuz Kanal 7 ulke tv vb baskanin hergun propagandasini yapiyor.NE ME LAZIM ALLAH CC .her seyi goruyor. Suzde yazarlar olarak NE mE LAZIM diyerek HOLDINGZEDELER i yazmiyorsunuz . Bu konuda siz de VEBAL altindasiniz. Haksiz lik hakkinda Susan neyddi..???.s.aleykum. saygilarimla...
 • el üstünel üstün5 ay önce
  hocam adres verde bizde sana gelelim kararsız kaldık
 • SancarSancar5 ay önce
  TRAMPMIKRAMPMI dır ,herne karın ağrısıysaBEN ERDOĞANAGÜVENİYORUM,DEDİĞİNİYAPAR...İŞİDİben temizlerim dediyse TEMİZLER diyor.... Vercoşkuyu , vermehteri , vergazı.... Anlaşılıyorkibu defaki TEZGAH,ÇOKBÜYÜK ....Herkes aklını başına alsın,ABDüsleri hemen kapatılsın....Amerikayla , Dedesimadencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan , kendiside müteahh İT olan TRUMP'la CENNETE desler gitmeyeceksin.... Turbun büyüğü heybede , çok alametler belirdi.....ÜSLERkapatılsın , komşularla mutabakat hemen başlatılsın....Her tarafı idare edeyim ,günü kurtarayım dersenORTADAkalırsın , hemde ÇIRILÇIPLAK kalırsın...Kurtuluş formülü belli 19.5.1919.... Bağımsızlık ,VATAN , AHLAK , AKIL, LİYAKAT , EĞİTİM , ÜRETİM,İHRACAT.... SINAV , TESTdeğil ÜRETİMgayeli MİLLİ EĞİTİM....Komşularlakarşılıklı ülke yararları çerçevesindeticari ,ilmi ,kültürel , turizm ,eğitimde işbirliği şart.....SÜMÜKLÜ CASUS FETOŞ örneğini gördük......Böyle bir Adalet ne müslümanlığa ,nede İNSANLIĞAsığar...Bütün değerlerimizi yitirdikmi, gözlerimiz PARADAN başka bişey görmez oldu....İmanımız ,şerefimiz ,haysiyetimiz bu kadar çabukmu yok oldu...80 öncesi cezaevlerindeülkücülerde ,devrimcilerde böyle tecavüzcü adileri şişler atarlardı koridora....Papağana exiyet eden o ADİserbest ....DEVLETİNDİNİADALETTİR....Yoklukla yaşanır ama Adaletsiz ,şerefsiz ,İMANSIZ yaşanmaz...İMAN yaradanadır,TRUMP gibi DOLARA , ALTINA değil...
 • ÖmerÖmer5 ay önce
  AHmet Atatürkelaf atacağına onun yaptığı icraatlara bak...
 • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman5 ay önce
  bakınız eski hazine müsteşarı OSMAN ÇELİK bal tutan parmağını yalar mantığıyla evini dayayıp döşemiş..eski diyanet işleri başkanı MEHMET GÖRMEZ bu millete ahirette urganın hesabını veremeyen hamalın hikayesini anlatıp milletin parasıyla son model mercedese binen din adamı ve bunlar medyaya yansıyanlar daha neler neler var allah bilir.Ve en kötüsü de şu ki sade bir vatandaş olarak yorum yaparken başıma bir iş gelir mi diye korkuyorum.korkuyoruz..
 • Yusuf Yusuf 5 ay önce
  NEMA LAZIMCI TOPLULUK MUDUR BÜTÜN DÜNYADA HAKSIZLIKLARA HAYIR DİYEN VE YARDIMA KOŞAN. BUGÜNKÜ HARAMİLERİN ÇOĞU ESKİ TÜRKİYE ARTIKLARIDIR. İNŞALLAHKÖKLERİ TEMİZLENİR.BU İŞ BAŞATA İKTİDAR SAHİPLERİNE SONRADA BÜTÜN VATANDAŞLARA DÜŞMEKTEDİR.
 • halilhalil5 ay önce
  Durumumuz ancak böyle özetlenebilir.
 • G.kG.k5 ay önce
  Sayın dilipak evli erkeklerin çocukların gözü önünde polis zoruyla dışarı atilmalari konusunda ne düşünüyorsunuz .feminizm ve zina masum bir uygulamami .feminizm kadının doğal hakkıdır diyen TV sosyete hocaları sizce haklimi cevaplarsaniz sevinirim.
 • ÂlimÂlim5 ay önce
  Adaletsiz bir Müslüman yöneticiniz olacağına hiç olmasın daha iyi, adalet yoksa o toplumda zaten islam yoktur şu dini tam anlayabilseler
 • HakanHakan5 ay önce
  GERÇEK rumuzlu arkadaş çok güzel analiz yapmışsın
 • Ahmet Ahmet 5 ay önce
  Ne yani batıyormuyuz her zaman söylerim bu ülkeyi bu milleti kurtaran birileri çıkar dert etmeyin içinizi ferah tutun biz Türküz bize hiç bir şey OLMAZ
 • AkiAki5 ay önce
  Sayın yazar açıkça yazmıyor kızım sana söylüyorum gelinim sen anla babında, madem müslümansın dürüstsün açıkça yazsana torpil ran rüşvet şu dönemde tavan yaptı desene, güçlüler siyasiler ve zenginler adaletten muaf adalet sadece kimsesizlere işliyor desene damat Hazine'ye oturdu devletin hazinesi kendi şirketleri gibi işliyor desene sizlerin de işi zor Müslümancılık oynuyorsunuz oysa islamın en net emri adalet dürüstlük sizlerde hak getire
 • AHMETAHMET5 ay önce
  Gerçek rümuzlu yorumcu. Atatürk lider değil miydi? Herkes etrafında toplanmadı mı? 90 yıldır bu ülkeyi sömürdüler. Halka hiç bir sosyal aktarım olmadı. Son 15 yılda olanları lider yapmadı mı? Daha önce niye yapılmadı? Türkiyede seçimler yokmuş gibi yazmışsınız. Seçimde devirirsin iş biter. Halk için yapılan yatırımlara, üretilen silahlara , devlet kurmak isteyen PKK ya( İsrail) karşı gelip bağırıp çağırana ne diyelim.?
 • Anlamaya çalış mayınAnlamaya çalış mayın5 ay önce
  Neden Rasulullah s.a.v borçlu ölenin cenazesini kılmamış . 1 : Kılsa borç devletin üzerine kalırdı.2: hırsızlığa yol açılırdı.3: hırsızlık isim değiştirir di dolandırıcılık,kilitleseydi, açıkta birakmasay dı, 4: Mubahlaşırdı.Benim aklıma gelenler siz geliştirin . Haksız gelir elde edenin ,hırsızlık yapanın , dolandırıcılık yapanın canazesi kılınmasın , ailesi kılsın devletin diyaneti kıldımı ailesi borcunu ödemiyor .
 • Rumeysa Akkılıç Rumeysa Akkılıç 5 ay önce
  Milletçe En Çok Sevip/Beslediğimiz Hayvan: GÜNAH KEÇİSİ *********************Kendi çocuğunu, yanındaki çalışanı başı boş koymayanlar, yediği-içtiği-gittiği yerin hesabını soranlar! Fahri amca, Fatma teyzenin çocuklarına > koca koca adam/kadınlara sınırsız yetki ve gücü ellerine verip, makamlara oturtup bir seçimden diğer seçime kadar saldım çayıra, mevlam kayıra vaziyeti alanlar! seçtikleri/yönetime getirdikleri kişilerden mutlak bağlılık ve ebediyen dürüst, adil, ahlaklı,vicdanlı olmaları/kalmalarını bekliyorlar.. İnsanın akıl/idrak yetilerini zorlayan bu durum karşısında bizlerede cehalet ve delirmek ne güzel şeymiş dedirtiyorlar ...Alman Atasözü: "güven iyidir konturol daha iyidir."
 • Anlamaya çalış mayınAnlamaya çalış mayın5 ay önce
  Allah subhanehu ve teâlâ Rasulullah s.a.v min yanlışlarına Kur'an'da ayet ayet uyarma var iman edecek olanlara ders olsun . Ashabı öyle sevdikki hatalarının üzerini örttük ders alamadık. İnsan ise hata kaçınılmaz.
 • sorgulayan müminsorgulayan mümin5 ay önce
  Allah razı olsun, kaleminize sağlık
 • HasanHasan5 ay önce
  Bürokrasi yeniden horluyor bu defada ak partili memurlar kardeşim görevini yaparmisiniz diyoruz .diyorki beni buraya kim atadı biliyonmu diyor.cimer zaten şu anda islevinini yitirmeye başladı .hükümetin en çok toplumdan takdir gördüğü bir sorununu anlatabildigi oy larını sırf bu yüzden ak partiye veren çok insan var eğer bu sistem cokerse itibar kaybı olur hükümet için bizden söylemesi.
 • ÖzkanÖzkan5 ay önce
  Tarih tekerürden ibarettir,eğer ders alınsaydı tekerrür edermiydi tarih.
 • dahilekdahilek5 ay önce
  bunu bilen hainler içimize neme lazımcılığı aşılamışlar."bana değmeyen yılan bin yaşasın kimsenin etlisine sütlüsüne karışma, vs" yerleştirmişler. Pîrî Mehmed Paşa’nın da yahya efendiye benzer sanki çağlar ötesini görüyormuşçasına Yavuza verdiği cevap şöyleydi:“Dedelerinizin koydukları kanun ve kaideler yürürlükte kalıp tatbiki devam ettikçe, bu devletin zevali, yııkılması mümkün değildir. Ama evlâtlarınızın hilâfetleri zamanında, akılsız veziriazamlar tayin edilir, rüşvet kaapıları açılır, rütbe ve makamlar ehli olmayanlara verilir, devlet işlerinde kadınların hükmü yürürse, o zamanbu devlette karışıklık ve düzensizlik hüküm sürer.” işte gelinen nokta. hadisde de "İşlerini (idarelerini) yürütmek için bir kadını başlarına geçiren bir topluluk asla felah bulmaz." "Yöneticileriniz hayırlılarınız; zenginleriniz cömertleriniz olduğu, işleriniz de aranızda danışarak görüldüğü sürece, yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Yöneticileriniz şerirleriniz; zenginleriniz cimrileriniz olduğu, işleriniz de kadınlara kaldığı zaman, yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır." (Tirmizi, Fiten 78)bugün ne durmdayız. allah sonunu hayır getirsin duadan başka çare kalmadı galiba.
 • FerhatFerhat5 ay önce
  İşte yaşadığımız tam da bu,bane ne,neme lazım,karnım tok,işim tıkırında olsun,umrumda mı dünya.Yeterki benim rüyam kuru olsun ve ülkede bu tiplerden milyonlarca var maalesef
 • SabriSabri5 ay önce
  Sayın yazar iktidar uygulamalarında liyakat ve ehliyete hiç bir zaman önem vermedi de siz uyarılarınızda biraz geç kalmadınız mı. Makamlar ek gösterge ve maaş yeri olarak görüldü bir yerde genel müdür olan kişi başka bir kurumda yönetim kurulu üyesi bir başka kurumda danışman yapılmadı mı oysa kamu malı yetim malı idi değil mi. O makamların ateşten gömlek olarak görülmesi gerekirdi ama iktidar eskileri hiç aratmadı
 • İlbeyhanİlbeyhan5 ay önce
  HÜSNÜMÜBAREKdevrilmeden önce, oğlunu vekızınıparanındöndüğü kamu kurumlarınınbaşınagetirmiş....Ozamanlarda MISIR'da esnaf , yazar kasalarınınyanına MÜBAREĞİNçocuklarınınresimlerinikoyarmış....Fotoğrafların üstündedeORTAKLARIMIZ yazarmış.... 500 milyar$dış borç ,iç hariç.... Herişibırakın tek bir milyar dolarkazanabilmek için ,neler yapmak lazım .... 1 milyar dolar nasıl kazanılır ,ne kadar sürede kazanılabilirbi araştırın....Her yıl 50 milyar $ üstüne cari açık veren bir ülkedegerçekler nedir bi araştırın....Bu borç nelere mal oldu , dahadaneler olacak bir sorun araştırın ...1 milyar dolar kaç milyar dolarlık üretim ,ticaret,ihracat yapılırsa kazanılabilir..... NohutArjantinden , mercimek Kanadadan ,pirinç vietnamdan,susam Çinden ,ETBrezilya Sırbistandan,saman Bulgaristandan.....YERLİve MİLLİ. ... Yollardan ,köprülerden geçişDOLARLA ...İsimleri FATİH , YAVUZ , OSMAN GAZİ .... Sizindeyukarda yazdığınız LALEDEVRİNİN sonundaOSMANLIdevleti çöktü...1925 İzmir İktisat Kongresiniokuyun....Bir devlet nasılyaşar , bağımsız olur....LAFLAolmadığı,olmayacağıkesin....
 • HalilHalil5 ay önce
  Anlayana
 • M aliM ali5 ay önce
  Aynen bugünkü durumumuzu özetlemişsiniz..Elinize sağlık.Yüzde yüz katılıyorum....
 • SonataSonata5 ay önce
  Sayın yorumcu hep kapalı yollardan mesaj veriyorsun. Açık açık yaz. Bir cekincen mi var. Unutma gerçekleri söylemeyen de dilsiz şeytandır. Rüşvet varsa rüşvet, adam kayirmaysa adam kayırma neyse ne açık açık yaz...
 • Fatma AkkoyunluFatma Akkoyunlu5 ay önce
  Çok doğru ve yerinde ama çok geç sayın Dilipak . O kadar geç ki " söylesem laf değil,susam gönül razı değil ,,noktasında bir tükenmişliğin içine düşeli çok oldu .Doğru uyarıları bekleye ,bekleye ,bekleye...
 • penir salatasipenir salatasi5 ay önce
  Kanuni Ruslarin Kazan'i isgal etmesine neden sessis kaldi acaba? Fatih veya torunu Yavuz tahtta olsa Ruslarin Kazan'i isgal ve ilhak etmesine goz yumarmiydi?Osmanli padisahlari icinde belkide en kifayetsizi Kanunidir.
 • MehmetMehmet5 ay önce
  Devletimizin şu andaki durumunu özetlemişsiniz hastane yaptırdılar bir hastalık için 3 gün gidiyoruz asgari ücret 1603 tl hastaneye bakıyorsunuz gidip gelişine bakıyorsunuz yoluna bakıyorsunuz 60,70 km git gel bu daha eniyisi diyelim cumhurreis bir ili ziyaret ediyor resmi dairelerin işleri zar zor çalışıyor iş yapamaz hale geliyor sistem bozuk.bananecilik fazla gitmez....
 • muhammed kapılımuhammed kapılı5 ay önce
  Dilipak bey, Eskiden zulmü Kemalistler yapardı. Şimdi biz yapar olduk. Ne olacak böyle? ..

Günün Özeti