Hilafet, imamet, liderlik üzerine

16 Ekim 2018 Salı

Dün kaldığımız yerden bugün de devam ediyoruz.

Bakın bizde Halife “Norm koyan” biri değil. İnsanların aslında şu “Normal” dedikleri şey, bir Norm’un herkes tarafından kabul edilmesi şeklinde anlaşılıyor. Bizim bu “Norm” denilen şeyi konuşmamız gerek. Bu “Evrensel Norm” dedikleri şeyler ne kadar Hakka uygun, hakkı koruyan şeyler aceba!. Uluslararası sözleşmeler, AB beyannamesi, bunlar hep birer norm’dur. “Norm” aslında insan aklının eseridir.

Biz bu konular üzerinde çok okuyup, düşünmediğimiz için, şikayet ettiğimiz şeylerin yerine neyi koyacağımız konusunda zorlanıyoruz. Çoğu kez yerine koyduğumuz şey de beklenen faydayı sağlamıyor. Batıda da bu sorun çözülmüş değil. Yahudilik, Hıristiyanlık, ruhani otorite ile siyasi otoritenin ilişkisi ve iktidar paylaşımı konusunda tartışmalar devam ediyor. Laisizm, Sekülerizm, Teokrasi, Bizantinizm başlığı altında birçok tartışma hâlâ devam ediyor. İslam dünyasında Hilafet ve İmamet tartışması devam ediyor.

Bu tartışma bugünden yarına bitmeyecek. Geçmişi tümden red edemeyiz, geçmişle yüzleşmeden ve ciddi bir özeleştiri yapmadan daha ileriye de gidemeyiz. Hele bugünkü Sisi’yi “Ulul emr” kabul eden Vehhabi kafası, kendi mezhebini dinin aslı kabul eden Safevi Şiası kafası, kendi şeyhini beni İsrail peygamberlerinden üstün gören “Köklerinden koparılmış modern Sufi” kafası, devleti insanlar üzerinde “hüküm koyma” ve onları “terbiye etme” makamı olarak gören siyasetçi kafası ile bu işleri rayına oturtmak kolay olmasa da, Tevhid temelinde Akaid ve Fıkheden bir mü’min feraseti ile Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti anlayışı ile Müslümanların vahdeti, temelinde ve yeryüzünde adalet, barış ve hürriyetin tesisi için Allah, Resul ve Kitab’a sadakatle yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor.

Bırakın sadece Müslümanlar arası ittihadı, biz tüm erdemli insanlar ve mazlumlarla müttefik, değer üreten herkesle mütelif olacağız ya hu! Bunu gerçekleştiririz ya da gerçekleştiremeyiz, o benim sorunum değil, benim sorumluluğum bu yönde yürümektir. Yaşadığım zamana ve mekana şahid olarak istikamet ve eylem sahibi olmak! Sıratı müstakim budur!

Halife bizde insanın Allah’a nisbet edilmesi, “kulluk” ile birlikte “Onun rızasının tecellisinin vesilesi”olması ile ilgili, “yaratılış gayesi”nin pratik hayattaki tezahürünü ifade eden bir isimlendirmedir. Siyasi anlamda İmamet ve Hilafet “devlet başkanlığı” yerine de kullanılmıştır. Bu kavramların haşa  Zıllullah” anlamında kullanılması doğru değildir. Mecazi anlamda Allah’ın halifesi yukarıda izah ettiğim şekilde, her insan cevher olarak bu potansiyele sahip olsa da, yaratılış gayesine uygun yaşayan insandır. Siyasette ise Halife, imam, Hz. Peygambere nisbet edilir. Aynı zamanda dayanağı risalet de olsa, pratikte insanların maslahatını gözeten, mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyetlerini teminat altına almak için ümmetin örgütlenmesi anlamına gelir.

Raina” demeyeceğiz, “Unzurna” diyeceğiz!. Yani “öl de ölelim, vur de vuralım” yok.  Aklımızı kiraya vermeyeceğiz, kimsenin önünde “Musalla taşındaki meyyid” gibi olmayacağız. Rehberiyet, ilim ve irfanla, maslahatla, çizilen bir çerçeve ile sınırlıdır. Had’ler vardır. Haddin / hudud’un dışına çıkmak fahşa / haddi aşmak’dır. Emirin tasarrufu da verilen yetki ile sınırlıdır. Onun şartları, hedefi, usulü ve çerçevesi olduğu gibi bir de dünya ve ahiret hesabı vardır. Emir, Amir, Memur, “imar”la mükelleftir, “ifsad” ile değil. Bizim ahdimiz Allah’adır, diğer bütün ahidler, ona nisbetledir. Allah’a olan sadakatımız, devlete, emir’e olan sadakatımız’ın da çerçevesini çizer. Allah’a olan sadakatımız, bu anlamda devlete olan sadakatımız’ın istinatgahı olacaktır. Bunun dışındaki rehberlik ve imamet, hilafet iddiaları, Rububiyet’tir. Uluhiyet iddiasıdır. Firavun “bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız” dediği için kibrinden dolayı, cehenneme kadar yol açtı kendine. Onun o işi onu cehenneme yuvarladı. Biz ise dün olduğu gibi “La ilahe” diyoruz. La ilahe illallah! Allah’tan başka Rabbimiz ve İlahımız yoktur. Onun için de kula kulluk etmiyoruz. Biz sonuçta birbirimizin velileriyiz. Biz gökteki yıldızlar gibi. Her birimiz, bir başka konuda birbirimizden üstünüz. Parmak uçlarımız gibi farklıyız. Farklılıklarımız zenginliğimiz olmuştur. Her birimiz bir elmasın parlayan bir başka penceresini oluştururuz. Bizim geleneğimizde “Emir “olan kişi, eğer görevini hakkı ile yapmıyorsa, o cehenneme gidebilir ya da derecesi çok düşük olabilir. Ama onun yanında çalışan hizmetlisi görevini tam ve eksiksiz yapıyorsa o cennete gidecektir. Allah kimsenin makamına, rütbesine bakmaz. Verdiği nimetleri kim nasıl kullanıyor ona bakar. O dilerse Talut ve Calud’un askerleri ve silahları ile değil, Hz. “Davud’un sapan taşı” ile bitirir işi. Her şey O’nun iradesi içindedir, Şeytan da. Amerika da, Papa’da, İsrail de, Kraliçe de, ben, sen ve onlar da.. Biz O’nun rızasına tabi olalım. O zaman O’nun rahmeti ve yardımı bize ulaşır. Biz hep birlikte Allah’ın ipine tutunalım, Veresetül enbiya olalım. Ve bizi Allah’a çağıran, resullerin yoluna, kurtuluşa çağıranların davetine uyalım ki, yeryüzü bize mescid kılınsın, Allah bizi yeryüzünün varisi kılsın, O’nun rızasının tecellisinin vesilesi olalım. 

Yoksa “müstekbir”lerden oluruz. “La yüs’el” oluruz. “Mütrefin”lerden oluruz. Ötekilerden bir farkımız kalmaz.

Bir insanı haddinden fazla övmek ve yüceltmek, o kişiye iyilik değildir. Kibire kapı aralar. Peygamberimiz yanında bulunan bir kişi hakkında o mecliste bulunan bir arkadaşı çok mübalağalı bir şekilde övünce, Allah’ın Resulü, oturdukları yerden bir avuç toprak alıp önlerine doğru dökerek, biz hepimiz Adem’in çocuklarıyız, Adem ise topraktandı diye uyarmıştı.

Din ve devlet büyüklerimizi İLAH ve RAB edinmeyeceğiz. Onları mutlaklaştırmayacağız. Yoksa o “İDOL”ünüz olur. PUT’laştırmış olursunuz. “O olmasaydı, bunlar böyle olmazdı” demeyeceğiz.

Bakın birini çok yüceltmek, mutlaklaştırmak, bütün bir toplumu aşağılamak anlamına da gelir..

Bir tek gerçek var: O da, biz bu dünyada imtihan oluyoruz. Ne Allah’ı kıyamete zorlayabiliriz, ne de iktidara! Kadere, rızga ve ecele hükmeden o Allah bizi bu dünyada mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak ve kimi zaman eksilterek imtihan etmektedir. Bu dünyada tartışıp durduğumuz bazı şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün var. O bize hayır gibi gelen şeylerde “şer”, şer gibi gelen şeylerde “Hayır” da murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir!

Haşa, hiç kimse Allah’ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen parasına para, yetmeyen aklına akıl yetirecek değildir. Allah kimseye muhtaç değildir. O iradesini gerçekleştirmek konusunda muktedirdir. Eğer O’nun rızasını kazanmak ve yardımına kavuşmak istiyorsanız, O’nun yardımının bize ulaşmasını engelleyen engelleri kaldırın ortadan. Bu anlamda biz kendimizi değiştirelim ki, Allah’ın yardımı bize ulaşsın. Değilse, hiç kimsenin elinde böyle bir güç yok. İlk değişmesi gereken biziz biz, başımızdakiler değil.

Allah’ın yardımını almak istiyorsak, İttihad üzre olmalıyız. Müellefe-i kulûbumuz olan tüm erdemli insanlar ve mazlumlarla müttefik olmalıyız ve değer üreten herkesle nimet ve külfet dengesine dayalı itilaflar gerçekleştirmeliyiz. Bunun için de “El Emin” olmalıyız. Din kardeşlerinin bile güvenmediği birine bir başkası nasıl güvenir bir düşünelim. Fasıklar, münafıklar, kibir küpü muhterislerden yakamızı kurtaralım ki, Allah’ın yardımının bize ulaşmasını engelleyen bu engellerden kurtulalım. Eba Zer ile övünen, ama Karun gibi kazanan ve onun gibi yaşayan ihtiras ve kibir yüklü cahillerden olmayalım. Onlar gibi olacaksanız, yakın olan bir azabı bekleyin. Veresetül enbiya olacaksanız o zaman, zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Unutmayın karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır.  Selâm ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • Kut-ül amareKut-ül amare7 ay önce
  mustafa kemal'de gücünü devletten alıyordu. Tek adamdı. ERDOĞAN'ı sevmeyen kadar, mustafa kemal'i sevmeyen var. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir. Kimse kimseyi sevmeye zorlanamaz. Sevmek zorla değil KALP ile olur.
 • abdullah tozbulutabdullah tozbulut7 ay önce
  Sayın dilipak sizi Tevhid dinini anlatmaktan ziyade yaşamaya,bütün sahte ilahları elinizin tersiyle red etmeye,birazcıkta olsa onlara meyl etmemeye davet ediyoruz.Tevhid dinini terk etmiş bir topluma tekrar Tevhidi bir bilic ve duruş yerleşmeden iflah olması mümkün değildir.Size yüklediği yükü layıkıyla yerine getirmezseniz Allah onu sizden alıp o nu şerefle taşıyacak birilerine verir ki o birileri hicbir kınayıcının kınamasından çekinmezler...
 • Selçuk HayalSelçuk Hayal7 ay önce
  Allah razı olsun çok güzel bir nasihat müslümanlar için.
 • nostalji nostalji 7 ay önce
  Geneldesağı,dincileri sevmem ama yazarın bu yazısı gayet iyi. makul ve yerinde Kimseyi ululaştırma yalım diyor. Özellikler Recep Tayyip Bey e kutsal adam ,hatta ulu vepeygamber gibi diye övenler mevcut,Kimseyi ululaştırma-yalım diyor. Ama sorulması gereken soruşu. Recep Tayyip halkın yarısını sevdiği diğer yarısının ise sevmediği zatı muhteremdir. Şu andaki gücü devlet gücüdür. Ne varki ilelebet iktidarda kalacağının garantisi yoktur. Gücünü ve iktidarını yarın yitirdiğinde ne olacak? Şu anda yanında bulunan şakşakçıları,yağcıları ve yalakalarorada kalacak mı? Yanında yer alacaklar mı?
 • İlbeyhanİlbeyhan7 ay önce
  OsmanGazirumuzlu vatandaş ve giller,sizler ve sizin gibilerSümüklü CİA casususapık fetoşlasarmaş dolaş ,o sapığamethiyeler düzerken,tertemizVatanseverCumhuriyetçileri, gerçek müslümanlarıhapislere atarkenbizbunlar vatan haini casus, diye yırtınıyorduk...Sizin gibilerde Altan Kardeşler ,Nazlı Ilıcaklar ,Karen Fogg çocuklarıyla elelealkışlıyordunuz...Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyordu ağlak BÜLOŞ...Kulluk yalnız Allahadır...Rızkımı veren hüdadır ,Hünkara minnet eylemem demişti Nesimi, Allah ona rahmet eylesin...Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti...Kula kulluk ŞİRKTİR...Bizlerin diniİSLAM , Devleti Türkiye Cumhuriyetidir...5000 yıllık Türk Devletinide cemaat ,tarikatkisveli şarlatanlara yem etmeyiz...Amerikadan korkmayın, Allahtan korkun...Ahlak ve Beyin...Ahlaksızın ,Beyinsizin dini olmaz...Şeyh bozuntularının b...da boncuk aramayın ,bulamazsınız...Beyninizi bu dünyada kullanınki , kimsenin kulu ,müridi olmayın ..İNSAN olun...Selam ve dua ile
 • Kanuni 1526Kanuni 15267 ay önce
  Zekeriya gökçe; Harp okulunun sorularını çalarken, kpss sorularını çakarken, Hakkınız olmadığı halde, başkalarının yerine yerleştirilirken, gata'da sahte raporlarla birilerinin yerine pilot olurken, hakkınız olmadığı halde, başta TSK ve EMNİYET olmak üzere bütün Kurumlara utanmazca yerleştirilirken HAK ve ADALET duygunuz nerede idi be utanmaz adam. GATA'da bir tane sizden olmayan ASKER yoktu be. GATA'nın tamamı fetö hayvanı ile dolu idi. Sizlerin yanına utanma ve arlanna kelimeleri ne zaman uğrayacak.
 • SelahattinSelahattin7 ay önce
  Üstad çok önemli mevzulara değinmiş.Suudilerin göstermelik "biat" merasimleriyle kendilerini "ülül'emr" yani yetkili gördükleri için Rasülullah'ınsaallah beyanını istismar edip keyfilise ve zulme sanıyorlar. Sisi v. b. diktatörler de aynı.Oysa yetkililer de hakka ve hukuka uymak zorundalar.Öyle olmasaydı yeri gelince ashabı kiramı hulefayı raşidine itiraz etmezlerdi.
 • Osman Gazi 1299Osman Gazi 12997 ay önce
  İlbeyhan; her tarafın fetö kokuyor. Bu sorularını, o peşinden koştuğunuz pensilvanya şeytanına sorun! Bu milletin zekâtlarını ve kurban paralarını nasıl gasp ettiler. Sonra o paraları papazlara, kliselere ve abd senatörlerlerine nasıl dağıttılar. Her halde bunlardan haberin vardır. Sizin yatacak yeriniz yok. Sizlere, boş alan bırakırsak NAMERT'iz.
 • Ali rızaAli rıza7 ay önce
  Hocam eğer amelin zikrin ğibiyse itikadin debir kayma yoksa ne mutlu ama unutma ki fetö denen ibliste bir camii imamıydı yaptıklarını Yunan yapmadı vesselam
 • Ali rızaAli rıza7 ay önce
  Hocam eğer amelin zikrin ğibiyse itikadin debir kayma yoksa ne mutlu ama unutma ki fetö denen ibliste bir camii imamıydı yaptıklarını Yunan yapmadı vesselam
 • TarladanTarladan7 ay önce
  Abdurrahman abi selam eder saygılar sunarım, Bu danışmanlık şirketiiçin yaptığın mücadeleyi kutluyorum. son zamanlardaAkit Gazetesinden yazarlar ayrılıyorbu konuda çok üzülüyorum. Sevdiğin insanı yanlış demeden, doğru demeden alkışlarsanızo kişiyi yanıltırsınız. kişibilenlere danışırak ancak doğru yolu bulabilir. bu gazetenin 20 yıllık abonesiyiz, siz doğru yoldasınız eğer siz de gazeteden ayrılırsanız bende ayrılacağım.
 • hb38hb387 ay önce
  İş bankasindan sonra tahminim OYAK kurumuna gelecek.işte o zaman danın kuyruğu mu kopar Allah muafaza kıyamet mi kopar .yaşayan görür."susma sistukca sıra sizede gelecek"ata sözü çok mu basit kactı
 • ZaferZafer7 ay önce
  Çıraklık dedi bekledik kalfalık dedi bekledik sırada ustalık var dedi bundan sonra işler iyi olacak dedi bekledik işler sarpa sardı şimdi 2023,2053,2071... Yersen hikaye çok.valla ben doydum sağolasın
 • Fatih 1453Fatih 14537 ay önce
  1923-1950 arası demokrasi tipini reddediyoruz. 1950-2002 yarım demokrasiyi reddediyoruz. 2002 kasım-2018 ekim arası tam demokrasinin sonuna kadar savunucusu olacağız. AK PARTİ ve LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın daima yanında olacağız.
 • birolbirol7 ay önce
  Bir bakıma haklısınız sayın yazar, ama ben tersini düşünüyorum.Önce başımızdakiler değişmeli.Kendilerini düzeltmeliler.Topluma önder olan kişiler örnek de olmak zorunda.Atalarimız boşuna dememiş "Balık baştan kokar"diye.Ön tekerler nereye gider,arka tekerlerde oraya gider.Bize dürüst ve ahlaklı olmayı öğütleyen önce kendine bakmalı.Bu mesele bu kadar açık, başka türlü zihniyet dönüşümü mümkün değil.
 • ilbeyhanilbeyhan7 ay önce
  RAHİP uçtu , ArabistanKONSOLOSU da yarım saat önce uçmuş kaçmış..... Ortalık kel alinin bağına döndü... PAPAZ KAÇTI,Konsolos YALLAH YA HACİdedi topukladı
 • Fikret akınFikret akın7 ay önce
  en istediğin kadar yaz...Adamlar tv lerinde MENZİLDE BİR SULTAN diye diye neler anlatıyorlar....Diyanetin işi hac,cami kuran kursları parası toplamak...Yanlışta olsa etliye sütlüye karışmamak....Aynen senin bu türlü işlere bulaşmadığın gibi...
 • İslamİslam7 ay önce
  eyyy okuyucu arkadaşlar islam olmak isteyen insanlar Ebu Zer hazretlerini okuyun mutlaka işte ozaman göreceksiniz islam nedir nasıl islam olunur bugünkü yöneticilerinizin müslüman olmadığını hepiniz göreceksiniz haydi buyrun okuyunda yorum yapmak yerine iman etmek nasıl olur öğrenin inşallah ozaman islam ile şereflenmeyi öğrenirsiniz hürmetlerimle
 • İşsizİşsiz7 ay önce
  Diline yüreğine sağlık
 • Yavuz 1517Yavuz 15177 ay önce
  BAŞKANIMIZ ERDOĞAN; bugün eyt'liler için son noktayı koydu. Beleş emeklilik yok dedi. Emekli olmanın 3 şartı var. Bunlardan bir tanesi de yaşı doldurmaktır. Bundan öncekilerin suçu ne idi. Neden, o kadar sene bekledi. Çünkü, yasa öyle diyordu. Bundan sonrakilerde yasanın gereğini yapacaklar. Adaletin gereği budur. Kimselerin keyfi için, bu ülke yıllık 26 milyarlık yükün altına giremez. BAŞKANIMIZIN yanındayız. Kesinlikle yasalaşmamalı. Bizlere de 6 yıl vurdu. Ama, yasa ne ise onun gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu arada iş bankasının %28 hissesine sahip milletin hisselerinin üzerinden, chp , bir an önce inmelidir. chp, millete ait olan bu hisseleri bir an önce gerçek sahiplerine teslim etmelidir. Hey gibi chp, geçmişte ne günlerin vardı değil mi? Çok arayacaksın o günleri. Son BALYOZU 31 mart 2019'da indireceğiz. Terör örgütleriyle yaptığın işbirliğinin hesabını soracağız sana. Sonuna kadar AK PARTİ ve LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'nın yanında olmaya devam edeceğiz.
 • ŞaşkınŞaşkın7 ay önce
  Sayın Dilipak, okuyucuyu yönlendirmek yerine kendi düşüncelerinizi ortaya koyup, okuyanı kendi aklı ile düşünmeye zorlamanız takdire şayan bir durum. Başkasının aklından "hap" diye düşünce alıp "hup" diye Cennet'e gideceklerini sananlar için yazdıklarınız cazip gelmeyebilir ama okuyan herkesin (farklı dünya görüşün de olsa da) yazdıklarınızdan bilgi edindiği kanısındayım. "Cihad" denen şey (eline kılınç alıp kelle kesmekten öte) budur beki de!?
 • MustafaMustafa7 ay önce
  Demokrasi seçilmişler rejimidir.. Biz seçiminizi yaptık, demokrasi.. Emevilerden beri bal gibi koyu bir saltanat vesilesi olan halifelik tarihe karışmıştır, diriltilemez.. Zaten halifelik Hz. ALİ ile bitmiştir. Geri kalanlar meliktir, sultandır, padişahtır vesselam..
 • MustafaMustafa7 ay önce
  Demokrasi seçilmişler rejimidir.. Biz seçiminizi yaptık, demokrasi.. Emevilerden beri bal gibi koyu bir saltanat vesilesi olan halifelik tarihe karışmıştır, diriltilemez.. Zaten halifelik Hz. ALİ ile bitmiştir. Geri kalanlar meliktir, sultandır, padişahtır vesselam..
 • YORUMYORUM7 ay önce
  Selamlar.Yorumlar çok.İnsanoģlu inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar.Madem müslümanız.Önce Allah ın kitabına Resülünün sünnetine ittiba şart.Haydi bir yerden başlayalım.İslamın şartlarını hayatımıza tatbik edelim.Allah gerçekten insanoğlunu yeryüzüne halife yaratmıştır.Halife olarak yaşantımıza dizayn edelim bu durum zaten hilafetin mukaddemesi olacaktır.Önce yaşantımızda ki icraat.....Namaz kılıyor muyuz?Allah ın emirlerini ne kadar yerine getiriyoruz? ....
 • Abdüllatif Türker Abdüllatif Türker 7 ay önce
  Meyyid değil meyyit.Mate-yemutu'da.Ayrıca, hiç bir yaratılmış,Allah'ın halifesi olamaz.Allah nereye gitmiş de yerine halife bırakmış?İlgili ayetteki halife, muhalefet eden ve birinin arkasından gelen diğeri anlamındadır.
 • ali dalali dal7 ay önce
  atmış yıl mardin dağlarından bir ilçeye inip orada dergah açan sonra milletin hüsnü zannı ile takdir toplayan ve baş köşelerde oturan kendilerine yabo hanımlarına yade denilen ve devran dönünce haydi öbür köşeye .bu sefer marksistlerin yanında izzet ve şeref aramak her an imtihandayız demekki.işin garip yanı hala tezgahlarının dönmesi .unun için hoca her gün yazsada yeridır .
 • yusuf demirtaşyusuf demirtaş7 ay önce
  Allah razı olsun hocam sizin bu yazılarınızı okuyanlar içinherkese pay var. . çünkü herkese ve her kesime hitap eden şeyler var. devlet başkanına da en alt kesimde çalışan çöpçüye de sanki ama daha çok yönetici kesime hitap eden şeyler var. kardeşliğimizi dayanışmayı birlik beraberliği adaleti liyakata dayalı sistem kurmasını sağlayacak makamda olanların bu görevi tam yapamadıkları birleştirici kaynaştırıcı ötekileştirmeyen bir dil kullanmaları gerektiğini ama bunu yapmadıklarını veya yapamadıklarınısöylemek istediğinizi anlıyorum.
 • Enes Enes Enes Enes 7 ay önce
  garip.bir durum ne kadarda çok benlik içindeyiz. sahiplenmişiz herşeyi ben diyoruz oysa elimiz kolumuz bedenimiz tüm herşeyin emanetcisiyiz .herşeyin tek bir sahibi var yoksa unuttukmu .uzay boşluğunda dönen bir dünyanın içindeyiz. sayısızca canlılar var görmüyoruz. sanki biz varmisiz gibi yaşıyoruz. kafa gözü ile deyilde vicdan penceresinden bir bakabilsek anlarızki herşeyi yüce ALLAHcc yönetiyor sevk ve idare ediyor hiçbirşeyinde başını sonunu sebebini bilmiyoruz. kimbilir belkide nede çok haddimizi aşıyoruz.
 • Enes Enes Enes Enes 7 ay önce
  yıl 2018büyük resme bakmak lazım. mesele konuşmak yazmak ise günlerce konuşsan yazsan bitmez.yahu .ülkede dürüst adaletli işini iyi yapan kazandığını hak eden .derdi baş olmak deyil Beni övsünler deyilcebini doldurmak deyilYanlızca ALLAH cc korkan yanlızca ALLAH rızasini kazanmak derdi olan adam gibi adam adamlara nede çok ihtiyacı var bu ülkenin. birgün bir insan çıkıpta derseki.Beni övmeyin bende aciz bir kulum ALLAH cc övün bende birşey yok ALLAH cc nasip ettiği için ben yapmıyorum yanlızca sebep'im ALLAH cc. herşeyi yapandır. derse. bulunduğu makamınelindeki gücü malını parasının sahibinin ALLAH olduğunu herşeyin emanetcisi olduğunu söylerse. İşte o insan adam gibi adam. yoksa tribünlere oynamakşeklen gözukmek kalpte dünya varken dil ne söylerse söylesin neye yarar.
 • KocasolakKocasolak7 ay önce
  Allah razı olsun hocam, ömrüne ve nesline bereket, çocuklarının iyi günü gör. Sırf yorum yazmış olmak için yazı karalamak yanlış, bir konuyu TAM bilmiyorsak yazmasak. Konuyu tam biliyorsak tabiki yazalım ama aceleyle yarım yazmayalım. Müslüman günah işlemekle kafir olmaz, Allah’ı inkar ederse, ona ortak, şirk koşarsa kafir olur. Biz kültür ve medeniyetten YOKSULLUK ile uzaklaştırıldık, ama varlık bize medeniyet ve kültür getirmedi, getiremez. Medeniyet ve kültür TEK BAŞINA çok okumak, çok gezmek, çok bilgili olmakla olmuyor. Bütün bilgilerin ana kaynağı TAKLİTTİR, en iyiyi, en iyi taklit eden en iyi adamdır. Kitap okuyanda o kitaptaki kahramanı, kitabın yazarını, en iyi taklit edendir. Allah kitaplarını taklit ettirdiği peygamberlerini TAKLİT edelim diye gönderdi, bütün mesele AYNI onlar gibi YAŞAMAK. Taklit, giyim kuşam, yeme içme gibi yüzeysellik dışında İÇSEL nedenlerini de TAKLİT etmektir. Mezhebi meşrebi ne olursa olsun bir müslüman PEYGAMBER efendimizi taklit ediyorsa başımızın üzerindedir, kardeşimizdir. İşi ehline vermek konusunda, DAHA İYİSİ yoksa, yapacak bir tek şey var o işe uygun ADAM ye tiş tir mek.
 • Biz Biz 7 ay önce
  s.s.aleykum hocamşu yasadigimizsikintili gunlerde tekcare faiz zam kumar uckagittan uzaklasmak.Calismaktir.bakin butun peygamberlerin bir meslegi isi var.calip cirpma ve paradan para kazanmamislar.devlet tekrar Îssizlik kasasindan biriken paralarla termal su olan ve iklimi uygun olan yerlerde SERA lar kurmali issizler calismali.her yere yygun is alanlari kurulmali.Kacakclik yolsuzluk yalanlarin malina elkonulmali kamyon kamyonet vbaraclar issiz ihtiyac sahilerine cuzi fiata veya hibe edilmeli.calandan alinipmazluma verilmeli.bakin avm.lerdeki mallarin %75yabanci malmis.aliyoruz para disariya bizim insanimiz issiz.planlama ile ic piyasa mallari YERLI MALINA Donusturmeli....saygilarimla
 • şükrü onukşükrü onuk7 ay önce
  En büyük ortak değer dindir .İslam dışında da yeryüzünde insanları refaha ve felaha ulaştıracak bir öğreti yok . inancımızda da değer , İslam ve kaynağı kur-an ve sünnet. Üstünlükte bu değerlere ve bu değerlerin kapsama alanındakiişlerde yararlı olmaya çalışanlardadır . Bu değerler üzerine bina edilen ahlakkaybolunca ölçüsüzlük ve sınırsızlık değer olunca , değerlerle de oynanınca doğallık kaçtı. Bu ön kabul olmadan bir araya gelmek ortak değer üretmek pek mümkün olmuyor. Ekonomide nasıl bir hata yapıldı da Kriz şartları oluştu . İnsanları fırsatçı yapan sebep ne , Benim imkanlarım yerinde olsun da başkasından bana ne , herkes kendi başının çaresine bakmalızihniyeti ile hareket ediliyorsa hangi değerden bahsedebiliriz ki . Değer mi kaldı .Allah sonumuzu hayr eylesin Amin .
 • Adem ÇevikAdem Çevik7 ay önce
  Yazının en altında dünkü ve önceki yazıların linki olmalı bugünkü yazısında dun kaldığımız yerden diyor dünkü link yok bu teklif mobil versiyonda yok selam dua
 • Sessiz çığlık Sessiz çığlık 7 ay önce
  Daha yeni gördüm şeyhlerini kutsallaştıran (haşa) neredeyse tapınan insanları. Bu nedir Allahım nasıl bir topluluk olmuşuz. Yaradan diyor ki sen benim kulumsun ben den başkasına kul olma sadece bana kul ol diye işte o zaman özgür bir insan olursun. Yok öyle bir inandırmışlar ki insanları sadece bizden olursan kurtulursun önderin cennete gidecek sen de onunla peşinden gideceksin. Bir de fırkayi Naciye biziz yani kurtulacak olan fırka biziz diye.. Dünyada zaten bütün Müslümanlarının toplamı dünya nüfusunun üçte biri etmiyorken bunu da 72ye bölüp sadece ben kurtuldum demek bana sanki Allah adına karar vermek gibi geliyor. Düşününce Allahu Teala insanları cehenneme tıkmak için göndermiş sankidünyaya tövbe tövbe.Elbette böyle düşünmüyorum. Allahın rahmetinden merhametinden ümidimi de kesmiyorum Sayın Dilipak bu kurtuluşa eren fırka meselesine de değinirmisiniz lütfen. Bu mesele çok kullanılıyor insanlar sadece kendi girdiği tarikat dışında kimseyi dinlemiyor tek kurtulanın kendileri olduğuna inandığı için kendinden başka herkesi cehennemlikolarak görüyor. Asla farklı fikirleri dinlemiyor okumuyor kulaklarını tıkıyor. Şimdi soruyorum biz müslümanlar nasıl birlik olacağız daha müslümanım diyene bile kardeşim diyemiyorsak. Rabbim her anımızı hayreylesin inşallah. Selam ve dua ile.
 • ilbeyhanilbeyhan7 ay önce
  Ben güne gün kaza ve bozmaölçülerini sormuyorum hocam... Bizi aldatan bizden değildir hükmü uyarınca,dinin içindekalırmı yoksa din dışımı olur onu soruyorum...Zekamızla alay etmeyin 1400 yıldırolduğu gibi ,ümeyye oğullarının kelime oyunlarıyla... Kısaca RÜŞVET ve HARAM yiyenyine bizlerin mümin kardeşi olmaya devam edermi?Sadece ve sadecebir defalığınaALLAH için...Yarınorada hatırlı kişibulamaz kimse...
 • ilbeyhanilbeyhan7 ay önce
  Ben güne gün kaza ve bozmaölçülerini sormuyorum hocam... Bizi aldatan bizden değildir hükmü uyarınca,dinin içindekalırmı yoksa din dışımı olur onu soruyorum...Zekamızla alay etmeyin 1400 yıldırolduğu gibi ,ümeyye oğullarının kelime oyunlarıyla... Kısaca RÜŞVET ve HARAM yiyenyine bizlerin mümin kardeşi olmaya devam edermi?Sadece ve sadecebir defalığınaALLAH için...Yarınorada hatırlı kişibulamaz kimse...
 • ahmetahmet7 ay önce
  dünyadaki müslümanlar arasında hatırı sayılır sayıda şii ve farklı mezhepler var. herkes benim mezhebim hak, seninki batıl diyor. insan hangi coğrafyada doğmuşsa o coğrafyanın mezhebini savunuyor. belki siz de iranda doğmuş olsaydınız koyu bir şia savunucusu olurdunuz.. bu kadar ayrılık olan bir din topluluğunu tek bir halife ya da emir altında toplamak çok ütopik ve hayal..
 • maraşlımaraşlı7 ay önce
  Yazarın uyarılarını anlamayanlara Türkçe mealini yapalım. Önce ak partililerden Reise saygımız sonsuz ama unutmayalım oda bir fani , onu yere göğe sığdıramayanlar 1.yanlışı siz yapıyorsunuz. Allah cc dilerse ol derse herşey olur.Sonra tarikatçılar ve cemaatçiler , Tasavvufu iyi anlayan bağlı bulunduğunuz şeyhiniz hocanız size Hakkın yolunu gösteriyor onlar sadece rehber , onları olmadıklara makamlara yükseltmeyin küçük akıllarınızla , bu dünyada peygamberimizden büyük rehber olamaz ve kimse onun önüne geçemez.Son olarakta fetöcülere , o iç çamaşırını kokladığınız 80 lik kendine bile hayrı olmayan ihtiyardan boşuna meded ummayın. Ayakta bile zor duran çakma bir mehdi sizleri nasıl kurtaracak. ve bunun gibi toplumda kene gibi insanların ceplerine yapışıp onları sömüren hoca takma isimli şerefsizlere prim vermeyin. Bu size köprüden önce son çıkış uyarısı, kimseyi haddinden fazla yüceltmeyin , yok biz bildiğimizi okuruz diyorsanız Allah cc gani gani belanızı versin ve başınıza gelecek belaları bekleyin , daha ne diyeyim yetermi bu kadar
 • İlbeyhan İlbeyhan 7 ay önce
  (Editörden: Orucu bozup sadece güne gün kaza gerektiren ya da orucu bozup hem kaza hem de keffaret gerektiren durumlar ilmihal kitaplarında maddeler halinde açıkça beyan edilmiştir. Bilgilerinize...)
 • Mustafa KöseMustafa Köse7 ay önce
  Akşamki konuşmanız çok güzeldi, Kur'an'da hiristiyan keşişlerle ilgili ayet var , Kur'an'da yüzlerce ayet müşriklerden ve müşriklerin pislik oldugunu anlatan ayetlerden kim bahsedecek. Yüz kırk bin memur hangi Kur'an'ı anlatıyor tevhid,tagut yok itikad yok , şirk bu ülkede hiç yok diyen memurlar ne zaman......
 • Zekeriya gökçe Zekeriya gökçe 7 ay önce
  “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” Hud süresi 112
 • NecmettinNecmettin7 ay önce
  Peki bunca insanin,peşinden gittigi ve neredeyse küçük allah diyebileceğimiz ozelliklere sahip oldugu4 iddia edilen,gavs lik,makami,iman ettiğimiz kuran ini neresine yakışır,ALLAH CC Size bu kuran dan sorulacak diyor,tavavvuf culara meal okumayı bike yasakliyor seyh efendileri,onun gizli manaları varmış aklımızı kıstırmayacak mışız,ALLAHİN İPİNE SIMSIKI SARİLİN,KURAN,APAÇIK BİR BEYAN,O SİRF İMAN EDENLERE ALLATAN BİR ÖĞÜT,DİRİ OLANİ UYARIP KENDİSİNİ ATESTEN KORUMASI İÇİN İNDİRİLMİŞ BİR,KİTAP,DOGRUYOL REHBERİDİR,O DÜŞÜNÜP ÖĞÜT ALMAK İCİN SANA İNDİRİLMİSBİR,HİTAP.ALLAHTAN BAŞKASININ ARDİNDAN GİDENLER,SORDUGUNDA NEDEN BOYLE YAPİYRSUN,KARDEŞİM DİYE,BİZİ ALLAHA YAKLASTİRSİN DİYE,DER.DİYOR YUCE KİTABİNDA MEALEN,VE DİYORKİ ALLAH CC AKLINI KULLANMAYANLARİA PİSLİGİ BOCA EDERİM,ȘİMDİ İSTEYEN İSTEDİGİNE İNANSİN,TEVHİD AKLETMEYENLERSEN BASKASİNA ZATEN NASİPBOLMUYOR,OLMAZ,AKLETMEK ZOR ZANAAT BU TOPLUMDA,ÇÜNKÜ AKLEDENLER ALABİLDİĞİNE DİSLANİYOR ,SELAM VE DUA İLE
 • HALİFEHALİFE7 ay önce
  Ne kadar çok halife olmak isteyen var anlamadım sanki halifeliği kaldıracak adam var ortada da herkes derdine düşmüş kendi vatandaşın sorunlarını halledemeyen insanlar daha çok makam mevki yetki derdinde ABD İsrail İngiltere destekli rüyalarında boğuldu hepsi en son Suud prensi Selman geleceğin halifesi denildi ondan önce Sisi yapıldı ondan önce bizdeki için söylendi ya bunların hepsi ABD İsrail İngiltere oyunu diğerleri de oyuncularıokadar siz halife olarak gördüğünüz biri mi var halife cihat ilan etse gidecekmisiniz adam her yanıldım yanlış yaptım dediğinde kandi cezasını kendi vermeli öyle biri mi var yoksa bizdeki gibi herşey dış güçler yaptı mı denilir şimdi hilafet makamı olsa kaç islam ülkesi denilen ülke sizi hilafet merkezi olarak tanır düşünsenize bizim halifelikte yandaşlarına ihale vermekten kul hakkı yemekten ileri gidemz gördük herşeyi yıllardır bırakında halifelik makamını kirletmeyin o yol peygamber efendimizin temsil makamıdır herkes kaldıramaz özellikle haram yiyen kul hakkı yiyen adaletsiz vasıfsız ABD ye boyun bükenlerin işi değildir. İlk önce adalet gerekir geçmişi kirli olan yolsuzluk rüşvet adam kayırma torpil bu işlere bulaşmış yöneticiler isimler bu yolun suyu değildir onlar bulanık suyun içinde dolaşan camışlardır
 • ramazanramazan7 ay önce
  Cemal Kaşıkcı ve İş Bankası kumpası yapılıyor bunlara dikkat edin uzmanlığınız olmadığı konularda fevri davranmayın İş Bankası olayı tamamen devletin CHP li yöneticiler yerine hazineden atama yapması ve bankaya daha çok kredi vermesi için baskı yapması olacak ancak dış basında ve oynanan oyunda bu İş Bankası çok kötü sonuçları olacak dışardan para gelmeyecek risk arttığı için çok yüksek faizlerle para almaya başlayacak devlet ve yaptığına pişman olacak bu olaylarda hiç devlet aklı yokmudur bu resmen kumpas gel beni kaşı oyunu olmuş İş Bankası olayı türkiyenin İtibarı için çok tehlikeli adım tam FETO projesi bunun zamanlaması bile çok ilginç tam kriz ortamında bakın Özel bankalar gereğinden fazla kredi verdi 3 ay önce kredileri durdurdu sebebi yüzde 113 kullandırdı elindekinden fazlasını kamu bankaları şimdiye kadar dayandı onlardada para kalmadı kalkınma bankası üzerinden kredileri temizlemeye çalışıyor devlet batık krediler olayı gizleniyor eğer İş Bankasıda patlarsa bunların hepsi ortaya çıkar işler daha kötü olur bu işleri kin nefret karşı mahalle aklıyla yapmayı bırakın resmen FETO oyunu bunlar yazık daha kötü olacak
 • tuzcutuzcu7 ay önce
  Değer katmak ne demektir hocam?....İnsan kendi değerlerine ilave yapınca değer mi katmış olur....Değer denilen şeylerin sınırlı sayıda olduğunu düşünüyorum...Pek çok sıfat değermiş gibi sunuluyor....Ben öyle olduğunu düşünmüyorum....Benim için önemli olan şey elbette değerlidir ama insanlığın ortak bir değeri olmayabilir....Değer denilen şeylerde anlaşmak lazım önce....Bütün mesele aslında budur...On tane değer sayın deseniz insanların aslında ne kadar farklı şeyler ortaya çıkar....İş, eş, ev, araba falan diyesayılmaya başlanıyorsa değerin ne olduğu bilinmiyor demektir....Madem değerleri vurguluyorsunuz, bir de bu değerler nelerdir konusunda yazmanız gerekecek sanki....
 • tarafsıztarafsız7 ay önce
  Din ve Devlet büyüklerinizi rab edinmeyiniz çok doğru evet yıllardır aynı sözleri duyuyoruz Tayyip olmasaydı hiçbirşey olmazdı diye yahu herşey Allahtan rahman isterse binlerce Tayyip binlerce ömer binlerce fatih çıkarır ama insanlar devlet büyüklerini okadar gözlerinde ve zihinlerinde büyüttüler ki şimdi yanlışını gördüğünde görmezden geliyorlar bakın Allah herşeye kadirdir ister Tayyip çıkarır ister Kanuni ister Mehdi isterse Muhammed herşey allahın elindedir Tayyipten daha iyileri de geldi bu dünyaya hepside günü geldi gitti ama Tayyipten daha iyisi olmaz demekte Allahın sıfatlarına hakarettir allah dilerse senin gördüğünden daha iyisinide getirir götürür artık tapınmayı bırakın sakın din ve devlet büyüklerinizi üstün görmeyin onlar bizlere liderlik için varlar yanlışları olduğunda uzak durmayıda bilirseniz allahın rızası allahın emirlerine uygun hareket ederse olursunuz yoksa kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur buna çok sevdiğiniz Lideriniz dahil.

Günün Özeti