Diplomasi fıkhı ve Rusya’yı anlamak

14 Ocak 2019 Pazartesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik operasyonu öncesi yaptığı açıklamada, “Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında diyalog kurulması önemli” ifadelerini kullandı. Ve bu açıklama bizim kesimde “Rusya’dan skandal! Harekât öncesi rengini belli etti” şeklinde yorumlandı. Rusya’nın böyle bir açıklamanın bizim kamuoyunda böyle okunup, algılanacağını, yorumlanacağını ve kullanılacağını hesaba katması gerekir.

Rusya ile Çarlık, Sovyet döneminden unutulmayan hatıralarımız var. Afganistan’dan da öyle. Bu şuuraltı depreşir bazen. Önce şunu bilelim ki, Rusya’nın Suriye ile flörtü Türkiye ile yakınlaşmasından çok daha eskilere dayalı. Ve Suriye Rusya için “Suriye”den ibaret değil. Suriye demek, Rusya için “Tartus” bağlantılı olarak Rusya’nın Akdeniz’de varlık teminatıdır! Bunu görelim. Suriye’de yönetimde kim olursa olsun, Rusya o yönetimle iyi ilişkiler kurmaya çalışacaktır.

Bir diğer konu, İran faktörü. İran sadece pazar değil, Hazar birliğinde önemli bir müttefiktir. ABD’nin Afganistan’daki varlığına karşı bir denge unsurudur. Basra körfezine açılan bir kapıdır. Irak’taki Amerikan ve İngiliz varlığına karşı başka bir denge unsurudur. Onun için Rusya, İran’dan da vazgeçmeyecektir. Bu Rusya’nın Türkiye’yi değersiz bulduğu anlamına gelmez. Türkiye’den asla vazgeçmek istemeyecektir. Türkiye’ye atfettiği değer, İran ve Suriye’ye, PKK’ya atfettiği değerin toplamından çok daha fazladır. Aslında kimsenin Türkiye’yi gözden çıkarma lüksü yoktur, olamaz da!

PKK ve PYD ile Rusya’nın ilişkisi çok eskilere dayanır. Apo, Kenya’daki Yunanistan elçiliğinde saklanıyordu. Apo herkesle çalıştı. MİT ile de bağlantısı vardı Kesire üzerinden. Yakalanmadan önce Rusya, Yunanistan, İtalya’yı dolaştı. Kenya’da paketlendi. “İdam etmemek” kaydı ile Ankara’ya teslim edildi, o günkü hükümete itibar kazandırmak için! İşin her aşamasında İsrail de vardı. Daha önce de Apo, Suriye’de korunuyor, Bekaa’da kampları vardı. Bu piyasada kimin eli, kimin cebinde belli değildir. “Marksist Fehriye”, “Kapitalist Sabancı”yı vurur, kaçıp “NATO karargâhının ve AB Parlamentosunun olduğu bir Avrupa ülkesi”ne sığınır. Bu işler böyledir. İşaret ederler, DİSK, TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TOBB bir araya gelirler. Bakarsınız sağı-solu-liberalini bir araya getirir koalisyon kurdururlar. ANASOL-M böyle bir şey değil mi idi! Bunların kadrosunda şeyh de var fahişe de diye boşuna demiyorum. Siz onları ölümüne savaşırken” görürsünüz, oysa kullandıkları saftirikler dışında, her şey bir tiyatroda rolünün gereğini yapan aktörün yaptığından daha farklı değildir. Her şey ‘gerçek’ten “daha gerçek”tir.

Aslında ABD de Türkiye’ye zarar vermek istemiyor. Ona sahip olmak istiyor. Onun başkaları ile ilişkisini kıskanıyor. FETÖ ya da BÇG ya da BOP onlar açısından Türkiye’yi kazanmak için sunulan fırsatlardı. “Bizi kendilerine benzeterek sahiplenmek” istiyorlardı. Bugün PKK’ya, PYD’ye de aşık değiller. Biz eğer bölgede “ABD’nin ucuz askeri”, sıçrama tahtası, tetikçisi olmayı kabul etseydik, PKK’ya, PYD’ye ihtiyaç kalmayacaktı. Aslında şimdi de onlar üzerinden bizi yola getirmeye, kendileri ile çalışmaya mecbur bırakmak istiyorlar. PKK ve PYD “Haçlı ordusuna asker olmayı” kabul etmiş gözüküyor. Halka verdikleri “Sosyalizm” sözü de, “Demokrasi” vaadleri de lafta kaldı. “Selahaddin’in çocukları”nın “Emperyalizme peşkeş çekilmesi” söz konusu bugün bu ilişkide..

Türkiye’de darbe yapıp, yine Türkiye’yi sahiplenmek istiyorlar aslında. PKK ve PYD’ye verdikleri değer, emellerine ettikleri hizmetten ibarettir. Yani “Paralı asker” gibi görüyorlar. Onlar da bu işi bir fırsata dönüştürme gayretindeler. Mayınlı savaş tarlalarında helak olup gideceklerini hiç düşünmüyorlar. Türkiye, İran, Arap coğrafyasında, ABD ve İsrail’in himayesinde siyasi bir varlık hayalinin arkasında bir de Musul petrol zenginliği söz konusu ama Şii ve Sünni dünyasının kalbinde, Siyonistlerin ve Haçlı ittifakının himayesinde siyasi bir gelecek hayalinin ne kadar gerçekleşecek bir hayal olduğuna siz karar verin. CHP’yi, İyi Partiyi kandırabilirler, Rusya bu süreçte bir şekilde masada olmak isteyebilir ama Kürtlerin tamamını temsil eden bir irade ortaya koymaları mümkün değil. Buna ne din, ne ideoloji, ne Kürtlerin aşiret temeline dayalı sosyolojisi izin verir.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Fransa’nın bu kadar değer verdiği, İsrail’in işin içinde olduğu, Arap NATO planının içinde bir “Kürt Lejyonu” oluşturma fikrinin hâlâ masada konuşulduğu bir zamanda Rusya Kürt kartını görmezden gelemez. Rusya bizi anlasın, biz de Rusya’yı anlayalım.

Şunu da görelim, halk ve hükümet her zaman aynı şey değildir. Yine örgütle halk da aynı şey değildir. Aslında Ankara’nın da, İran’ın da, Çin’in de bu hassas dengeler üzerinde siyaset yaptığının farkında olarak, dış ülkelerin, içerideki kamuoyunu harekete geçirecek açıklama ve icraatlardan dikkatlice kaçınması gerek.

Diplomasi “yalan söyleme sanatı” değildir. O ayrı bir zekâ, dil, estetik, ahlak, disiplin, hikmet, asalet, cesaret ve nezaket gerektirir. “Diplomasi” adına yapılan ve söylenen sözlerin en kötü örneklerini görmek istiyorsanız, ABD’ye, İsrail’e, batılı ülkelerin insan hakları, demokrasi, çevre, hukuk devleti konusunda, batılıların, özellikle İslam dünyasına karşı söylemlerine bakın.. Ve tabi, BM Güvenlik Konseyi’ndeki 5’li Çete’ye!

Büyükelçilerimiz zahmet buyurup okusunlar. Diplomasinin de bir fıkhı var: “Ey elçi, Rabbinden sana indirileni duyur. Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur” (el-Mâide, 5/67). Bu görev başka ayetlerde de tekrarlanır ve bu görev sadece Peygamberlere değil, onların şahsında aynı zamanda bizedir: Bakınız: (el-A’raf, 7/62, 68, 79, 93; el-Ahkâf, 46/23). Bize zorlamıyorlarsa, biz de zorlamayız: “Peygambere düşen, sadece tebliğ yapmaktır” (el-Mâide, 5/99) Ayrıca bakınız: Âl-î İmrân, 3/20; el-Mâide, 5/92; er-Ra’d, 13/40; en-Nahl, 16/35,82; en-Nûr, 24/54; el-Ankebût, 29/18; Yâsîn, 36/17; eş-Şuarâ, 42/48; et-Teğâbûn, 64/12).

Bizim kuralımız şu olmalı: “(Ey resul) Sen (insanları) Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et” (en-Nahl,16/125). Kur’an, ilahi mesajın insanlara, ülkelere, halklara ulaştırılması açısından büyük önem taşıyan tebliği “büyük cihad” (cihad-ı ekber) olarak tanımlar: “Kâfirlere boyun eğme ve bununla (bu kitap’la) onlara karşı büyük cihâd et” (elFurkan, 25/52). Bir başka ilahi kural da: “Akraba bile olsalar, cehennemin halkı oldukları belli olduktan sonra (Allah’a) ortak koşanlar için mağfiret dilemek; ne peygamberin, ne de inananların yapacağı bir iş değildir” (et-Tevbe,9/113). Ebu Talib hakkında da: “(Ey Muhammed), sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin, fakat Allah, dilediğini doğru yola iletir. O, yola gelecek olanları daha iyi bilir” (el-Kasas, 28/56) ayeti nazil oldu. Ayrıca kitabımız herkese ayırım gözetmeden ve onları kırmadan, ezmeden, lânetlemeden, onlara öfkelenmeden, nefret ettirmeden, sevdirerek, anlayacakları şekilde bunu yapmamızı öğütler: “…Firavun’a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak ve tatlı bir sözle (Güzel söz ve hikmetle) tebliğde bulunun. Belki öğüt alır veya Allah’tan korkar” (Tâhâ, 20/43, 44). Kabul edip etmeyeceklerini bilmeyiz onun için her kapıyı çalmamız gerek. “İçlerinden bir topluluk, “Allah’ın helâk edeceği yahut şiddetli bir şekilde azaba uğratacağı bir kavme hâlâ ne diye tebliğe bulunuyorsunuz?” dediler. Tebliğe devam edenler şu cevabı verdiler: Rabbiniz huzurunda özür beyanı yüzünden, bir de belki kendilerine gelir, korunurlar ümidiyle” (el-Ârâf,7/164). Diplomasi dedikleri şey bizim geleneğimizde aynı zamanda tebliğ vesilesidir. İman edenler için “Allah adına” yapılmayan her şey zaman kaybıdır. Hz. Muhammed (s.a.v), Allah rızası için yapılmayan her şeyin bâtıl ve faydasız olduğunu haber vermiştir (Tirmizî, İbn Mace vd). Buna göre bu işler, “Allah rızası” için olmalı, hiçbir dünyevi bir menfaat niyeti ile yapılmamalıdır. Selam ve dua ile.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • SancarSancar3 ay önce
  Dedesimadencilerin konaklama vefa.... şe ihtiyacınıkarşılayıp para kazanan, kendiside müteahh İTTRUMPsizi mahvederim diyor... Ama akıllı durur, söz dinlerseniz üçbeş kuruş, seçime kadar idare edecek PARAVERİRİM DİYOR.... Bizde yazıklar olsun ,ORTAĞIMIZ diyoruz... Bana ortağını söyle, dostunu söyle KİM OLDUĞUNU SÖYLEYİM demişler diyenler..
 • Ac gòzùnùTÙRKÌYEMAc gòzùnùTÙRKÌYEM3 ay önce
  Tramp ekonomiyi vurmakla tehdit etti.artik sartlar deişti.acilen hùkùmet para dagitmayi durdurmali. DÒVÌZ de sabit-Kur politikasina gecilmeli.esneklik olarak sartlara bagli aşaģi yukarì dengeleme merkez bankasi ile yapilabilir.abd nin kasim verdivi zarar ortada...
 • YAŞAR AKBAŞ YAŞAR AKBAŞ 3 ay önce
  Uzun uzun düşündüm.boş şeyler değildi...Kalemi tanıyordum.kaliteli bir insandı...İslamcı kimliği bariz şekilde ön planda da olsa da doğru birdi...Hazreti Muhammet de söylese doğruydu..Ebu Cehil'de söylese doğru idi...Doğrular hangi ağızdan çıktığına bakılarak hüküm yürütülemezdi.Doğruların merkezi kalpti...Oraya danışarak konuşan yazan doğru insan,Yazdıkları da ibret vesikaları olur...VESSELAM
 • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli3 ay önce
  Güldüm. CHP ve İYİ partiler kandırılır diyor, demek tecrübe kendinden...
 • RmznRmzn3 ay önce
  Abdurrahman hocam bu abd isaril ve yandaşlarıya savaşmak ve muzaffer zaferiyle şereflenmek bizlere nasip olur inşallah. Afganistan da talibanla baş edemeyen abd itinin neyinde çekiniyoruz anlamakta zorluk yaşıyorum.
 • erhanerhan3 ay önce
  Sayın Dilipak,, AKP ye imalarda bulunduğun zaman "bravo" çekenler,bu gün başkalarından , PKK da falan söz edince nasıl da yan çiziyorlar,lafı başka yönlere çekiyorlar,Evet ekonomi biraz sarsılmışsa, bundan ihanetlerin, terörün ve terörle mücadelenin de çıkardığı faturanınbüyük ölçüde payı var
 • tuzcutuzcu3 ay önce
  Hukuk dediğiniz şey yoğurda benzer....Siz fıkıhta deseniz bir şey değişmez çünkü yoğurt evrenseldir...Yani hemen herkes yoğurdu kaşıkla yer...Her yiğidin bir yoğur yeme şekli vardır denir ama meşhur bir galattır bu....Sadece kanunlarda farklılık olur; ama bu hukukun evrensel olduğu gerçeğini değiştirmez kimileri fıkıh dese de....Diplomasi fıkhı da vardık demek ne demek şimdi....Hukukun kapsamadığı bir alan var mı ki? Elbette her şeyi kapsar....Siz aslında gazeteciliğin defıkhı vardır ve ben de ona uyuyorum demek istiyorsunuz belki....Ama hukuk değil, fıkıh diyerek ben yanlış yapmıyorum doğru yapıyorum ve ne söylüyorsam doğru söylüyorum demek istiyorsunuz aslında...Anlaşılıyor yani...
 • SamiSami3 ay önce
  Üstad sana tek cevabım var.Soğan 7 lira.Bunu herhalde ABD yaptı.Dünya yı kurtarmaya çalışırken kendimizi batırdık.
 • Ahmet ÖzAhmet Öz3 ay önce
  Uzman bir doktor edasıyla ülkemiz ve komşularımız,iç ve dış siyaset,sendikalar ve sair konularda çok doğru teşhisi koymuşsunuz bugünkü yazınızda.Fakat hiç bir öneriniz yok.Öneri diyebileceğimiz yazınızın hitamındaki şu cümleniz var:Buna göre bu işler Allah rızası için olmalı,hiç bir dünyevi bir menfaat niyeti ile yapılmamalıdır.Bir okurunuz olarak sizden daha kapsamlı ve daha doyurucu çareler sunmanızı beklerdim.Saygılarımla.
 • MahoMaho3 ay önce
  Trumpada pkk ya onların işbirlikcilerinede tüm islam aleminin ve ozellikle benim lanetim onların üzerine olsun bu alçak çukurlarıda savunanlarıda ÂLLAH kahhar ismiyle kahr eylesin inşallah AMİN
 • MustafaMustafa3 ay önce
  Hangi adalet , kim öğretmen , dolandırıcılık şirket olmuş . Bütün telefon şirketleri dolandırıcılık yapıyor . Hattı kapatıyorsun üç fatura geliyor, interneti kapatıyorsun üç fatura geliyor. Kapanan cihaza ne faturası diyorsun sistemde görünüyor öde öyle itiraz et diyorlar. Ödüyorsunuz yıllar sonra tekrar bir fatura cezaya düşmüş görünüyor onunda öde diyorlar. Haksız ödeme alanların hepsinin, Kısacası Allah hepsinin belasını versin bu güne kadar haksız yere dalavereyle üçbin TL nın üzeride para aldılar benden . Allah cc hepsinin ama hepsinin belasını versin.
 • MustafaMustafa3 ay önce
  Allah cc aşkına okuyunNe zaman uyanacagiz . Erbakan'ın ekonomi profesörü köylüden sanayiciye herkes çalıyor evet çalma işinin başında olan herkes çalıyor. Bir benzin istasyonu denetmeni pompadan en az çalan seksen gram çalıyor demişti. Domatesi sandığa koyan calıyor , patatesi torbaya koyan çalıyor, makinayı yapan sanayici makinadan çalıyor . Fabrikalar 1. kalite yi ekstra yazdılar 2. Kaliteye 1. Kalite yazdılar . Üç dört çeşit sunta üç dört çeşit MDF ürettiler . Akılimiz dan çalıyorlar . Fikirden çalıyorlar bizimle oynuyorlar.
 • Gerçek adaletGerçek adalet3 ay önce
  Sayın dilipak dün cumhurbaşkanı tarafından müjde gibi verilen Sakarya Arifiyedeki devlete ait olan tank palet fabrikasının 25 yıllığına Ethem sancak ve katarlı gruba verildini duyurdu. Biz üretemiyormuyuz.? Neden yabancı bir devlete para kazandırıyoruz? Hem urettıgimiz savunma araçlarının başka ülke tarafından bilinmesi riskli olmazmı? İhale yapılmadan verilmesi normalmi?Bu konuda bizleri aydınlatan bir yazı yazabilirseniz çok seviniriz..........
 • hüseyinhüseyin3 ay önce
  Tank Palet’in, Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye satılmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Yerli ve milli üretimi savunanlar, 19 Ocak Cumartesi günü Sakarya Gar Meydanı’nda, ‘Fabrikana Sahip Çık’ mitingi düzenleyecekler.
 • Recep erRecep er3 ay önce
  sayın dili pak bir zamanlar kominizmle mücadele adı altında ABD tarafında idiniz.
 • RABİARABİA3 ay önce
  EuzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahimŞimdi bu insanlar, aralarında bir uyarıcının çıkmasına şaşmaktadırlar ve bu inkârcılar şöyle diyorlar: “O peygamber sadece bir büyücü ve yalancıdır.5O peygamber bütün ilahları reddedip, bir ve tek gerçek ilah olduğunu mu iddia ediyor? Doğrusu bu çok tuhaf bir şeydir.”6Ve ileri gelenlerinden bir kısmı fırlayıp: “Pes etmeyin, yürüyün gidin, ilahlarınıza sımsıkı sarılmaya devam edin, yapılacak tek şey budur!” demişlerdi.7“Biz bunu diğer dinlerin hiç birinde duymadık, bu uydurmadan başkası değildir.8İçimizde ilâhî uyarı O'na mı indirildi?” dediler. Hayır, onlar benim mesajıma karşı şüphe içindeler, evet onlar henüz azabımı tatmadılar.9Yoksa daima üstün olan ve çok lütufta bulunan Rabbinin, rahmet hazinelerine sahip olduklarını mı zannederler?10Yoksa göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan herşeyin hükümranlığı onlara mı aittir? O takdirde, sebeplere yapışıp göklere yükselsinler ve kâinâtın tüm işlerini planlasınlar.11Onlar göğe çıkmaları bir yana, derme çatma guruplardan bir araya getirilmiş, kırık dökük bir ordu olup, buracıkta bozguna uğrayacaklardır sad süresi ayetayetleri.elhamdulillah.Sayin Dilipak diğer yazımda ki yayinladiginiz için teşekkür ederiz bu zalimlerin katillerin henüz azabı görmediğini belirtmiştim.bunu sad süresinin8.ayeti ile teyidetmem gerekirdi.izninizle.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.sayin Dilipak Hz Muhammed sav in peygamberligine itirazları ve bizzenginiz demelerinin sonucu da yine ayetlerde açık açık anlatılıyor.saygilar
 • Bilal B.Bilal B.3 ay önce
  Ben bildim bileli ABDnin ucuz asker deposu, sıçrama tahtasi, tetikçisiyiz. Acaba neden değiliz diye yazmişsiniz? ABDnin onlarca projesinin sadece bir tanesini PKK ile yapma karari almasi mi sizi böyle düşünmeye sevk etti? ABD ile bir olup tüm Müslüman ülkeleri cehenneme çevirdikten sonra sadece bir kaç bölgeyi artik PKK ile beraber cehenneme çevirmek istiyorum dediği için mi yoksa kızdınız küstünüz ABD'ye?
 • Nuran DevresNuran Devres3 ay önce
  1Nisandan itibaren hem ekonomik, hem sosyal açılardan çok karanlık bir dönem başlıyor.Kemerleri sıkı bağlayın. Ülkenin trilyonlarca borcunu başkaları mı ödeyecek sanıyorsunuz?
 • Mehmet ayMehmet ay3 ay önce
  Bay abdurrahman, Sam da cuma namazi kilacaktik, ne oldu? 4 milyon suriyeli turkiyeye girdi. Cuma namazi kiliyor. 40 milyar dolar da cebimizden cikti.
 • memetmemet3 ay önce
  UYARILDIĞINIZ o kadar belli ki. Artık hiç suya sabuna dokunmuyor yazılarınız. Vay anasını...Sizi korkutacakları, korkutarak susturacakları hiç aklıma gelmezdi. Ne oldu? Tespit ettiğiniz yanlışlar mı düzeldi? Durumlar düzelene kadar, düzensizliği anlatmaktan neden vazgeçtiniz. Unutmayın siz de sorumlusunuz; önceliğiniz olan şeyleri yazmamaktan.
 • Lavinya Lavinya 3 ay önce
  Sayın dilipak yazı çok ... olmuş
 • Ali babaAli baba3 ay önce
  Biz kûrd halkina ne vad ediyoruz ?.. sayin TURUMP,kûrdlere fedarasyon kendi kendilerini yônetmeyi vad ediyor, kûrdlerde buna evet diyor, ya BIZIMtûrkiyede yasayan20. Milyon kûrdeÔNERIMIZ NEDIR KÛRDLERE, ne vad ediyoruz, varmi bir politikamiz , nasil côzecegiz bu sorunu, askeri yôntem olmuyor, ceza evlerini kûrdlerle doldurduk, E, sorunu côzmessek gelir TURUMcôzer, ozamanda kizmayacaksiniz,
 • RabiaRabia3 ay önce
  Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim 27.Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin?28 Ne alıkoyar, ne bırakır.29 Beşere delicesine susamistir.muddesir suresi ayetleri Sayin Dilipak dünya da belli başlı katiller var.netanyahu, Obama, Trump gibi.bunlar henüz azabı görmediler.bizdede Kılıçdaroğlu gibi Allahsız,namussuz bir siyaset yapmak istediğini söyleyen birisi var.diger yanda mülteci durumuna düşürülmüş, soğuktan, açlıktan savaştan dolayı yardım isteyen mazlumlar var.haksizliga uğramış tek bir insan hatırına bu ayetlere iman ediyor ve seviniyoruz. ve katil münafık FETÖ başını da unutmuyoruz.zalimler için yaşasın cehennem.Abd büyükelçisi deasin 9ay boyunca terör estirmedigini bunun kendileri sayesinde olduğunu ima etmişti.deas veya ypgbizim gözümüzde aynı.bunun hesabını Allah'a vermek zorundalar.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel deriz.
 • OkurunuzOkurunuz3 ay önce
  Sizin ordunuz olaktansa hacli ordusunu tercih ederim, ûmmet diye, kûrdûn her seyini yasakladiniz, kûrrdler de kendi kendini yônetmek istiyor,sen nasilki baskalari tarafindan yônetilmek istemiyorsan, kûrdlerde senin yônetimini istemiyor, kûrdler en bûyûk zulmû senin ûmmet dediklerinden gôrdû,,, onun icin yasasin TURUP, suriyedeki kûrdlere fedarasyon vad ediyor, NEDEN Kabul etmiyelim,
 • şükrü onukşükrü onuk3 ay önce
  Kaddafi , fransız başkan sarkozynin seçim masraflarını üstlenerek büyük miktarda parasal yardımda bulunmuştu , ikisi kanka olmuşlardı , ne zamanki KaddafiFransızlara rağmen petrol arama alanında başka ortaklara da yönelince BM kararı olmaksızın ilk saldıran ülke fransa olmuştu. Ortadoğu ekonomisinin muhasebesini tutan batı gelir kaleminde bir azalma gördüğünde kırmızı görmüş boğa gibi haşinleşip bütün dostlukları vefayı bir kalemde acımasızca silebiliyor . Ülkeler arası dostluk , müttefiklik birer masal ,hikayeden ibaret ,varsa yoksa menfaat .Olaylar bu minval üzere değerlendirildiğinde ABD ne kadar dostsa o kadar düşmandır ,yeter ki zaman ve şartlar oluşsun , ortam müsait olsun .Affı ve acıması yok , Batılı böylede Rusya dost mu? hayır . Onlar birbirlerinin ve menfaatlerinin dostudurlar .Bu ön kabulle onlarla gerektiği şartlarda ,olabilecek koşullarda karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı dostluk olabilir , yapılanda bu .Biraz fazla direnç gösteriyorsak eskiye göre biraz daha güçlü olduğumuzdandır . Güçlü bir Türkiye idealinde siyaset üstü birleşmek ülkeye yapılacak en büyük iyiliktir .
 • ÜmmetÜmmet3 ay önce
  Aslında biz darbe girişiminden once de sonra da şunu yaşıyoruz. Türkiye yarım asırdır hegomanyasından kurtulmaya çalıştığı ABD,ingiliz ve İsrail'in nüfuzundan kurtulmaya çalıştıkça içerideki işbirlikçiler boş durmuyorlar ve sürekli olarak bizi sabote etmeye hem ekonomik hem toplumsal olarak zarar vermeye çalışıyorlar. Türkiyenin bu süre boyunca maddi kaybı aşağı yukarı 1,5-2 veya daha fazla trilyon dolar. Yazık bu giden paralara ya. Bu zararı ülkemize verenlere Allah belalarıni versin.
 • MaraşlıMaraşlı3 ay önce
  Hocam ellerinize sağlık kenevir ile ilgili yazınız sonunda makbul gördü ve reis kenevir ekimi için start verdi. Allah cc sizin gibi duyarlı insanların sayısını artırsın
 • SANCARSANCAR3 ay önce
  Trumpsizi mahvederim diyor,bizim sözcüçok sert cevapveriyor.... ;bu dediğinizstratejik ortaklığa sığmaz, bizi onurlandırmanızgerekirkendiye çok sert cevap veriyor... Ya bu Bay Kemalşerefsizin tekide, bu BAY TRUMP
 • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM3 ay önce
  Maalesef Sizin Taraf olarak söylediğiniz kesim olaylara Amerikan gözlükleriyle bakmayı çok seviyor,Kendi bakış açısı oluşturmak zahmetinde bulunamıyor.yada gönüllü Amerikancı yada ezelden ingilizci,,gerçekler maalesef böyle,kurtulma mücadelesi elbirliğiyle vermeliyiz.Gazeteniz bile bence böyle.Saygılarımla
 • Konya Konya 3 ay önce
  Maaşınıza Zam yapmışlar herhalde çok anlamsız ve günü kurtarma yazısı yoksa uyarı mı geldi kelimeleri cümleleri birbirne karıştır ama bizi karıştırma mı denildi size de hep suçlu bu CHP ve İYİ Parti zhniyeti ülkemizi 16 yıldır kötü yönetiyorlar dimi sütten çıkmış AK Kaşık kim acaba bilemedim Kaşıkçı olayıda kapatıldı bu arada herkes dut yemiş bülbül gibi suskun gazeteler unuttu gitti lazım olunca malzeme yapılır şimdi malzeme her zaman malzeme CHP İYİ Parti birazda sosundan Saadet Partisi dimi eğer MHP sizden olmazsa onlarda tabi hoca yazı berbat olmuş okudukça hayel dünyası mı dedim alakasız şeyleri alt alta yazmışsın üretemiyormusunuz yeni senaryolar bulun birşeyler artık ABD elinize senaryo verip okutmuyor mu sizde de üretim yok hep tüketim var tabi bekliyorsunuz ABD iyidir deseydiniz bir tek kalmış aslında ABD bizi sever de biz biraz nazlıyız gibi yazı yazmışsınız.
 • VasıfıszVasıfısz3 ay önce
  son zamanda okuduğum en saçma yazı ABD zarar vermek istemiyor sahip olmak istiyor derken zaten sahip değil mi kimi kandırıyoruz yada kandırmaya devam ediyoruz anlamadım Türkiyeye darbe yapıp sahiplenmek istiyor aslında ne demek adamların derdi parçalamak yahu eğer öyle olmasa MHP niye destek verirdi ki size Trump resmen aşağılar gibi konuşmuş Türkiyeyi batırırım falan gerçi boş adam kimse takmazda dolar çıkar en fazla işte ozamanda AK Partili işadamı denilenler batar ama devlet kurtarır borçlarını öteler sonra hepsini halka ödetir dimi yahu güldürmeyin artık kendinize ABD neden Suriyeden çıktı biliyorsunuz orada kürt varlığını kabul edin biz arkasındayız demek için yani kabullendirme sanatı işte gerçek bu olduğu halde bizim Cumhurbaşkanı çok doğru bir adım dedi yani kabullendirme mi çok doğru adım ben yazdıklarınızı okuyp anlayamadım da BOP demek bizi sahiplenmek içindi he yahu BOP terör içindi ve o terör sonrası parçalanmış devletler içindi zamanında IRAK ta saddamı indirdiklerinde de aynı şekilde AK Parti IRak ta asker göndermek istemedi mi ve sonrasında Kuzey IRAK diye bugünkü Barzani oluşmadı mı siz insanları açık açık kandırıyorsunuz artık ne desem boş yahu vallahi sizleri hatırlıyorum allaha hesap vereceksiniz hatırlayın KIBRISkonusunda da evtçi olarak FETO AK Parti Rauf Denktaşa neler söylemişti hatta ozaman Başbakanda neler söylemişti en ağır hakaretleri söyledi sizi biz besliyoruz dedi şimdi ne oldu bugün bakıyorumda Rauf Denktaşı rahmetle anıyoruz deniliyor adam Avrupa birliğine karşı çıktı kofi annan planı denilen kıbrısı satma planına karşı çıktı ilginç olan Türkler birleşmek istedi evet oyu kullandı sayenizde yine kandırmıştınız ama allahın işi işte rum tarafı hayır dedi ve o Rauf Denktaşa verilecek hesap var Liibyada Kaddafiye verilecek hesap var Suriye savaşına destek olup İsrail çıkarları için Esad ile kavga etmek bunların hepsinin hesabı var allah katında ama siz bizi kandırmak için ayet yazıyorsunuz bizde keriziz okuma yazma bilmiyoruz araştırmıyoruz kuran okumayı bilmiyoruz ya sizden herşeyi öğrenecez öyle mi yeni gelen nesil sizi nasıl anacak biliyormusunuz bu yazdıklarınızı okuyup ne söyleyecekler acaba Türkiyenin yanında bir ülke söylesenize KATAR var bile diyemezsiniz adamlar arap satar hemen kaldı ki ABD ye yeni anlaşma yaptılar üslerini sonuna kadar açtılar daha yeni Rusya zaten PKK ofisleri var ABD belli onlarda aynı AB dediğimiz AVRUPA onlar zaten PKK besleyicisi İsrail zaten en büyük destekçi PKK ya Yunanlar mı bize destek olacak siz gerçekleri değilde dağılmış mahvolmuş projelerinizin ortaya çıkmaması için ne dediğinizi bilmiyorsunuz.

Günün Özeti