THY - İmaj

İmam Hatiplere Hep Birlikte Sahip Çıkalım!

12 Eylül 2017 Salı

Geçen hafta, İmam Hatip(li)lere yönelik ithamlara cevap olarak kaleme aldığım “Biz İmam Hatipliyiz” başlıklı yazımdan dolayı takdir, teşekkür ve dualarını lütfeden, bu arada teklif ve eleştirilerini de esirgemeyen tüm okuyucularıma selam, dua ve muhabbetlerimi arz ediyorum.

Kimi kardeşlerimizin mevcut İmam Hatip okullarındaki bazı eksikliklere ve aksaklıklara yönelik gözlem ve görüşlerini saygı ile karşılıyor ve tüm takdir, teklif ve eleştirileri, gözbebeğimiz mesabesindeki bu okulları ideal seviyeye çıkarmak, hiç olmazsa yaklaştırmak için ortaya konulan samimi niyet ve gayretlerin yansıması olarak değerlendiriyorum. ‘İmam Hatiplerin dışındaki İslâmî çalışmaları görmemek’, ‘ayrımcılık yapmak’, ‘kendimizi beğenmek’ gibi iddiaları ise yersiz buluyorum.

Bu vesile ile geçen haftaki “Biz İmam Hatipliyiz” başlıklı yazımın, İmam Hatip nesline ve onların şahsında kendini “Müslüman” olarak isimlendiren tüm gençlerimize ideal bir İslâmî kimlik, kişilik ve karakter kazandırma çabalarına katkı sağlamayı amaçladığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Evet… Bizim amacımız;  İmam Hatip neslini dedelerimizin duası, ana-babalarımızın kapanmayan amel defteri, ülkemizin yarınlarının mimarı, hattaümmetin ve insanlığın umudu haline getirmektir.

Evet… Bizim duamız; davası İslâm, derdi ve dersi İslâm, adı, andı ve aşkı İslâm olan bir nesildir…

Bu nesil; ideali, iddiası ve rüyası İslâm olan, duygusu, düşüncesi ve ameli İslâm olan bir nesildir…

Bu nesil; Hakk’ın temsilcisi, Rahmetin taşıyıcısı, Hakikatin tebliğcisi olacak İmam Hatip neslidir...

Örnek ahlâkları, özgün ve özgür duruşları, özne ve öncükarakterleri ile önder İmam Hatip nesli…

Bir istikamet çizgisi, bir Hak ve Hakikat çağrı, bir kurtuluş çığlığı, çıkışı ve çaresidir İmam Hatip…

Sürüklenen değil sürükleyen, belirlenen değil belirleyen, diklenen değil dik duran bir kutlu nesil…

Ma‘bûdu Allah (c.c), maksûdu Allah (c.c), matlûbu Allah (c.c), mahbûbu Allah (c.c) olan bir nesil…

Siyasette hüküm Allah’ın (c.c), iktisatta mülk Allah’ın (c.c), kültürde söz Allah’ın (c.c) diyen nesil…

KonuşanKur’ân, Yürüyen Kur’ân, YaşayanKur’ân olan Rasûlüllah’ı (s.a) örnek alan nesil…

Kur’an-ı Kerim’i biricik hayat kitabı; yegane kılavuz, tek rehber ve ana yasa edinen bir nesil… 

Kur’an-ı Kerim’i anlamak için okuyan, anladığını yaşayan ve başkalarına da anlatan davetçi nesil…

Peygamberimizin (s.a) ve peygamberlerin izinde vahyi tebliğ, tebyin ve temsil ile görevli bir nesil… 

Dünyayıahiretin tarlası gören ve hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çekenbir nesil…

Namazı; “dinin direği”, “cennetin anahtarı”, gözünün nûru”, “müminin miracı” bilen bir nesil…

Namazı; Tevhid akidesinin eyleme dönüşmüş biçimi, Din’in olmazsa olmaz rüknü bilen bir nesil…

Ne ve , ne alış veriş, ne arkadaş, ne okul, ne de oyun-eğlence namazını engellemeyen nesil…

Sevdiklerini Allah için seven ve nefret ettiklerinden de Allah için nefret edenadanmış bir nesil…

Tıpkı Yusuf (a.s)gibi iffeti kuşanan, gömleği arkadan yırtılan, zindanı zinaya tercih eden bir nesil…

Evet… Bu nesil -tabir yerindeyse- gökten zembille inmeyecek; bu neslihep birlikte yetiştireceğiz…

Mihrabın, minberin, kürsünün hakkını verecek; “din gönüllüsü” olarak kendini davasına adayacak, derdi davası olacak öncü İmam-Hatip neslinin inşası için hep birlikte taşın altına ellerimizi koyacağız. 

 

YORUM YAZ