Sadakataşı’ndan Arakanlılar için Gelir Temini Projesi

Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te bulunanmülteci kamplarındagerçekleştirdiği Gelir Temini Projesi ile Arakanlılarınyaşamlarını idame ettirebilmeleriiçin destekte bulunuyor.