Talat Paşa

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından biri olan Talat Paşa kimdir?

Talat Paşa 1874 yılında Edirne'de doğdu. İlk öğrenimini Vize ilçesinde tamamladı. Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. Edirne Posta ve Telgraf idaresinde katiplik, Alyans İsrail Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 

Ayrıca Sultan II. Abdülhamid Han’a karşı olan Jön Türkler'in faaliyetlerinde yer aldı. Selanik'te Posta ve Telgraf Müdürlüğü’nde memurluk ile başkatiplik görevlerinde bulundu.

İttihat ve Terakki Fırkası adını alan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Daha sonra Selanik’te mason locasına girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin şubesini iki defa İstanbul'da açarak burada teşkilatlandırdı. II. Meşrutiyet'in ilanıyla milletvekili oldu. Hüseyin Hilmi Paşa'nın kabinesinde Dahiliye Nazırlığı’na getirildi. 

Babıali Baskını’nı düzenleyenler arasında yer aldı. Edirne'nin Bulgar işgalinden kurtarılmasından sonra yapılan barış görüşmelerinde birinci delege olarak yer aldı. 1917'de sadrazamlığa getirildi.  Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Paşa, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde ve Ermeni Tehciri’nde büyük rol oynadı. Savaşın kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni feshedip Cemal Paşa ile birlikte ülkeden kaçtı. 1921 yılında Berlin Hardenberg Caddesi'nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.