Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen mülteciler için söylediği ''iğrenç ülkelerden geliyorlar'' açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

14 Ocak 2018 Pazar 00:26
Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, ''İğrenç ülkelerden geliyorlar'' ifadelerini kullanmıştı. Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang ise, Trump için ''iğrenç başkan'' sözlerini kullandı.

Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump iğrenç başkan" mesajını paylaşan Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang, Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.

Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.

Lang, cumhurbaşkanı François Mitterand döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 00:26

YORUM YAZ

 • EĞER DÜŞMANIN SENİ SEVİP DESTEKLİYOSA SENDE Bİ PUŞTLUK VAR FİDEL KASTROEĞER DÜŞMANIN SENİ SEVİP DESTEKLİYOSA SENDE Bİ PUŞTLUK VAR FİDEL KASTRO1 yıl önce
  BİZİM MAL LAİKLLER GEÇEK LERİ SÖYÜYO SİZDE BU CANİLERİN DEDİĞİNİ YAPIP BU MİLLETİ KÖLEETMEK İÇİN UĞRAŞIYOSUNUZ
 • TalhaTalha1 yıl önce
  Sarı çiyan
 • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 yıl önce
  Ha kılıçdar ha tramp ikiside muhalif olmalarına rağmen işimize yarıyor!...
 • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 yıl önce
  Ha kılıçdar ha tramp ikiside muhalif olmalarına rağmen işimize yarıyor!...
 • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 yıl önce
  Ha kılıçdar ha tramp ikiside muhalif olmalarına rağmen işimize yarıyor!...
 • HassoHasso1 yıl önce
  Trump yahudisi ben senin ........
 • Adem GencAdem Genc1 yıl önce
  Cok büyük yanliş konuştuBizde bu Trupba kızdık ABD ye gitmeme kararı aldfık Ülkemi yok bizeTürkiyeyesıgınma talebi isteyecegiz bundansonra.
 • Mehmet Yılmaz AdanaMehmet Yılmaz Adana1 yıl önce
  Trump zekâ yönünden İronik söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay eden ve aynı zaman da tipolojik bir vakadır. onun eski sanatındaki kelime haznesiyle; vücut dili siyasi Emolojiyle eörtüşmüyor. bu onda ele alınması gereken ve zaaflarının neticesi de olan yetki zafiyeti doğurmuştur. Avrupa halklarının köhnemiş egoların artığı gereği ırkçılığa bayrak açması insan hak ve onuru açısından sevindirici bir tutum. aynı kararlı tutumun tüm Avrupa kıtasına yayılıp benimsenmesi açısından emsal teşkil edecek bir tutumdur ki; bugünün Avrupalısının ırkçılık karşıtı bu zihniyete ket vurması, bu düşünceyi siyaseti gereği düsturuna bayrak yapmış siyasetçilerine de ders verecek şekilde değerlendirip dünya kamuoyuna yansıtması; kendileri açısından çok onurlu bir davranıştır. darısı,şartlanmış düşünce yapısının değiştirmesi açısından bundan iki gün önce Haitili göçmenleri ve diğer üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının kendi ülkesinde görmek istemeyen ve onları b..k çukuru olarak görüp,hitap eden ABD in başkanı Trump ‘un başına.herkes için yaşanabilir bir hayat, insan hakları, ırkçılık ve ayrımcılık: ötekileştirmek, dışlamak, berikileştirmek, karşıtı bir ülke hedeflemek insan hak ve onuru açımsıdan Trump ve onun gibi düşünenlerin de aymazlığına örnek teşkil etmeli. dünyada barışı hedefleyen bu ve buna benzer davranışlar yaygınlığı oranda huzur ve istikrar getirir ki ;buda, savaş teknolojilerini besleyen düşünce yapısı ırkçılık olan, insan onuruna yakışmayan,hemen hemen bütün savaşların nedeni olan köhnemiş zihniyetin bitişi demektir. çünkü: insanoğlu yakın tarihimizde bir hitler bir deBenito Mussolini den çok çekti. artık aynı acıları yaşamak ve yaşatmak istemediklerinden dolayıdır ki; bu onurlu savaşa bayrak açıp yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar. çünkü. ırkçılık denilen şeyin sonu, barbarlıktır ve tarih bu noktada utanılacak savaşlarla doludur. trumpun talihsiz söylemleri açısından dolayıdır ki; abd siyaseti her alanda yetki zaafının basiretsiz ellerdeki icraatıyla doludur. Trump un görev süresi bitene kadar böyle sürecektir. abd in derinleşerek artacak olan tükenmişlik Sendromuna etkin siyasi diplomasiler üretilmeli ve sahneye konulan oyunlara bu açıdan hazırlıklı olunmalıdır. ABD in sahnelediği ya tutarsa siyaseti kendi içinde kokuşmuşluğun ve siyasi entrikanın tükenmişlik sendromudur.
 • Mehmet Yılmaz AdanaMehmet Yılmaz Adana1 yıl önce
  TRUMP ZEKÂ YÖNÜNDEN İRONİK SÖYLENEN SÖZÜN TERSİNİ KASTEDEREK KİŞİYLE VEYA OLAYLA ALAY EDEN VE AYNI ZAMAN DA TİPOLOJİK BİR VAKADIR. ONUN ESKİ SANATINDAKİ KELİME HAZNESİYLE; VUCUT DİLİ SİYASİ EMOLOJİYLE ÖRTÜŞMÜYOR. BU ONDA ELE ALINMASI GEREKEN VE ZAAFLARININ NETİCESİ DE OLAN YETKİ ZAFİYETİ DOĞURMUŞTUR. AVRUPA HALKLARININ KÖHNEMİŞ EGOLARIN ARTIĞI GEREĞİ IRKÇILIĞA BAYRAK AÇMASI İNSAN HAK VE ONURU AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ BİR TUTUM. AYNI KARARLI TUTUMUN TÜM AVRUPA KITASINA YAYILIP BENİMSENMESİ AÇISINDAN EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR TUTUMDUR Kİ; BUGÜNÜN AVRUPALISININ IRKÇILIK KARŞITI BU ZİHNİYETE KET VURMASI, BU DÜŞÜNCEYİ SİYASETİ GEREĞİ DÜSTURUNA BAYRAK YAPMIŞ SİYASETÇİLERİNE DE DERS VERECEK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİP DÜNYA KAMUOYUNA YANSITMASI; KENDİLERİ AÇISINDAN ÇOK ONURLU BİR DAVRANIŞTIR. DARISI,ŞARTLANMIŞ DÜŞÜNCE YAPISININ DEĞİŞTİRMESİ AÇISINDAN BUNDAN İKİ GÜN ÖNCE HAİTİLİ GÖÇMENLERİ VE DİĞER ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ VATANDAŞLARININ KENDİ ÜLKESİNDE GÖRMEK İSTEMEYEN VE ONLARI B..K ÇUKURU OLARAK GÖRÜP,HİTAP EDEN ABD İN BAŞKANI TRUMP ‘UN BAŞINA.HERKES İÇİN YAŞANABİLİR BİR HAYAT, İNSAN HAKLARI, IRKÇILIK VE AYRIMCILIK: ÖTEKİLEŞTİRMEK, DIŞLAMAK, BERİKİLEŞTİRMEK, KARŞITI BİR ÜLKE HEDEFLEMEK İNSAN HAK VE ONURU AÇIMSIDAN TRUMP VE ONUN GİBİ DÜŞÜNENLERİN DE AYMAZLIĞINA ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ. DÜNYADA BARIŞI HEDEFLEYEN BU VE BUNA BENZER DAVRANIŞLAR YAYGINLIĞI ORANDA HUZUR VE İSTİKRAR GETİRİR Kİ BUDA: SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNİ BESLEYEN DÜŞÜNCE YAPISI IRKÇILIK OLAN, İNSAN ONURUNA YAKIŞMAYAN,HEMEN HEMEN BÜTÜN SAVAŞLARIN NEDENİ OLAN KÖHNEMİŞ ZİHNİYETİN BİTİŞİ DEMEKTİR. ÇÜNKÜ: İNSANOĞLU YAKIN TARİHİMİZDE BİR HİTLER BİR DEN BİR BENİTO MUSSOLİNİ ÇOK ÇEKTİ. ARTIK AYNI ACILARI YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTEMEDİKLERİNDEN DOLAYIDIR Kİ; BU ONURLU SAVAŞA BAYRAK AÇIP YAYGINLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAKTADIRLAR. ÇÜNKÜ. IRKÇILIK DENİLEN ŞEYİN SONU, BARBARLIKTIR VE TARİH BU NOKTADA UTANILACAK SAVAŞLARLA DOLUDUR. TRUMPUN TALİHSİZ SÖYLEMLERİ AÇISINDANABD SİYASETİ HER ALANDA YETKİ ZAAFININ BASİRETSİZ ELLERDEKİ İCRAATIYLA DOLUDUR. TRUMP UN GÖREV SÜRESİ BİTENE KADAR BÖYLE SÜRECEKTİR. ABD İN DERİNLEŞEREK ARTACAK OLAN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA ETKİN SİYASİ DİPLOMASİLER ÜRETİLMELİ VE SAHNEYE KONULAN OYUNLARA BU AÇIDAN HAZIRLIKLI OLUNMALIDIR. ABD İN SAHNELEDİĞİ YA TUTARSA SİYASETİ KENDİ İÇİNDE KOKUŞMUŞLUĞUN VE SİYASİ ENTRİKANIN TÜKENMİŞLİK SENDROMUDUR

Günün Özeti

Günün Karikatürü

19 Ocak 2019