Taşeron işçilerle ilgili dev düzenleme! Askerde veya doğum izninde...

Taşeron işçilerle ilgili yeni düzenlemeler 2018’de tamamlanıyor. Çalışan askerde veya doğum izinin de olsa da tüm hakları korunup açılacak kadroya geçirilecek.

08 Aralık 2017 Cuma 09:52
Taşeron işçilerle ilgili dev düzenleme! Askerde veya doğum izninde...

Kamuda çalışan toplamda 900 bin taşeron işçinin koşulsuz, şartsız olarak kadroya geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar tam bir devrim niteliğinde. 900 bin kamu işçisinin kadroya geçirilmesi ile yaklaşık 3 milyon kişinin yüzü gülecek.

ŞART ARANMAYACAK

Bütçe görüşmelerinden sonra konuyla ilgili kanun tasarısı Meclise gelecek ve taşeron işçilerin kadroya geçişleri tamamlanacak. Kadroya geçirilecek kişilerde belirli bir süre o kamu kurumunda çalışmış olma şartı aranmayacak. Aynı şekilde yaş, eğitim düzeyi gibi kriterler de kesinlikle söz konusu değil. Bu konudaki tek kriter 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla herhangi bir kamu kurumunda taşeron olarak çalışıyor olmak yeterli olacak.

KADROLAR AÇILIYOR

Herhangi bir kamu kurumundaki taşeron şirketlerde çalışan işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi uyarınca, kamu işçisi statüsüne geçirilecekler. Dolayısıyla bu kişiler sürekli bir şekilde kamuda istihdam edilebilecekler. Bu kişilerin en önemli kazanımı iş güvencesi olacak. Diğer yandan bu kişilerin ücret düzeyleri korunacak. İlgili bakanlıkların hazırladığı kanun taslağı bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e gelecek. Zorunlu sınav sonrası geçişler yapılacak ve muhtemelen yeni yılın ilk aylarında geçişler tamamlanacak.

AYNI KURUMDA DEVAM EDECEK

Salı günü yani 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla herhangi bir kamu kurumunda, belediyede veya il özel idaresinde taşeron işçi olarak çalışan kişiler kadroya geçirilecek. Şu anda taşeron işçi hangi kamu kurumunda çalışıyorsa o kamu kurumunda kadroya geçecek.

BELEDİYEDE 400 BİN KİŞİ

Belediye ve İl Özel İdarelerinde taşeron şirketlerde çalışan işçiler doğrudan belediyenin bünyesindeki Belediye İktisadi Teşebbüsünün işçisi haline gelecekler. Yani aradaki taşeron şirketler devreden çıkartılacak. Yaklaşık 400 bin kişi yeni uygulamadan etkilecek.

GEÇİŞTE İŞÇİLERİN BÜTÜN HAKLARI KORUNACAK

TÜRK – İŞ başkanı Ergün Atalay’ın açıklamasına göre kamu işçisi statüsüne geçen işçiler 52 gün üzerinden ödenen ilave tediye hakkından yararlanabilecek. Bu gibi kamu toplu iş sözleşmesinde yer alan haklardan, 4/d statüsüne geçen kamu işçileri de yararlanabilecek.

Öte yandan taşeron işçiler kadroya geçilirken, şu an itibarıyla çalışmakta oldukları şirketlerdeki kıdemleri korunacak.

ASKER VE İZİNLİ OLANLAR

5 Aralık 2017 tarihinde kamu kurumunda taşeron işçisi iken askerde olan, doğum izninde olan kişiler de kadroya geçirilecek. Bu kişilerin kadro hakkından yararlanamaması gibi bir durum söz konusu olmayacak. İş sözleşmesi askıda olan askerlik görevini veya doğum iznindekiler de 2018 yılından sonra kadroya geçecek. Kadroya geçişlerin tamamlanmasından sonra kamuya ihaleyle taşeron işçisi alınmayacak. Kadroya geçişlerden sonra kamu kurumlarındaki kişilerin yerine veya başka işler için ihaleyle kamu işçisi dışında bir taşeron işçi çalıştırılması söz konusu olmayacak. Kamuda taşeron son bulacak.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2017 Cuma 09:52

YORUM YAZ

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018