Mağlubiyetten galibiyete... Bediüzzaman'ın '2018' müjdesi!

Mehmet Ali Bulut geçtiğimiz yıl köşesinde Türkiye'nin iyi yolda olduğunu vurgulamış ve bir de müjdeye yer vermişti.Mehmet Ali Bulut, Bediüzzaman Said Nursi'nin "Rüyada Bir Hitabe"de yazdığı müjdenin görüleceği zamanın 2018 olduğunu söyledi.

18 Temmuz 2017 Salı 02:40
Mağlubiyetten galibiyete... Bediüzzaman'ın '2018' müjdesi!

Geçtiğimiz yıl Haber7'deki köşe yazısında yaşananlardan ümitsizliğe kapılınmaması gerektiğine vurgu yapan Bulut, "Yaşadıklarımız 1900’ların başında yaşadıklarımızda bire bir aynı olduğu için bir takım insanlar bu kere de cumhuriyetin yıkılacağını sanıyorlar. Batılalar da öyle sanıyor ama böyle değil… Çünkü o zaman ilahi hüküm mağlubiyetimizden yanaydı bu kere galibiyetimizden yanadır… Osmanlının yıkılması, şu habis medeniyetin yıkılmasının da başlangıcı oldu. O gün kader bizi mazlumlar safına itti ki bugünün galibi olalım. O günün galiplerine ise derin bir mağlubiyet tattıracaktır Allah. Zahirdeki üstünlükleri sizi aldatmasın. Bu bir süreçtir. İnşallah tek tek birbirilerine düştüklerini göreceğiz. Gücümüz onlarla yetmez ama Allah’ın vadidir ki, yeryüzü müttakilere miras kalacaktır!" dedi.

Osmanlı’nın yıkılmasının zaten inkıraza başlamış bir saadeti bizden aldığına dikkat çeken Bulut, Bediüzzaman Hazretlerinin müjdesini hatırlattı:

"Ta ki müstakbelin ihtişamlı saadeti bizim payımıza düşsün. Şimdi o parlak istikbalin şafağındayız inşallah. Rüyada Bir Hitabede Bediuzzaman “Biz bu mağlûbiyetle (Birinci Cihan Savaşı) bir saadet-i âcile muvakkate kaybettik. Fakat bir saadeti âcile müstemirre bizi bekliyor. Pek cüz’î ve mütehavvil ve mahdut olan hâli, geniş istikballe mübadele eden kazanır." diyor. O gün kaybettiğimiz saadete bedel bizim payımıza düşen müstakbel saadete doğru hızla gidiyoruz. Hem de idarecilerimizin acemiliklerine ve düşmanlarımızın kahir güçlerine rağmen… Onun beşaretinin görüleceği zaman 2018’dir. Bunun için Türkiye’nin safını belirlemesi gerekiyordu. Elinde olmaya olmaya belirledi. 

Kaynak: Risale Haber

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 02:40
  • AlperenAlperen2 gün önce
    Sanırım Akif'in İstibdad'ı Mustafa Kemal için yazdığını sanıyorsun. Maalesef Akif o şiirinde II. Abdulhamid'e saldırmaktadır. Şiiri dikkatlice bir daha okumanı ve bu işlerden anlayan birine danışmanı tavsiye ederim. Kişileri ve edebiyatı kafamızdaki dogmaları doğrulamak için kullanmayın, komik duruma düşüyorsunuz. Şiirden birkaç dize:O birkaç hayme halkından cihangirane bir devlet?Çıkarmış, bir zaman dünyayı lerzan eylemiş millet/Zaman gelsin de görsün böyle dünyalar kadar zillet/OTUZ ÜÇ yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet...
  • AlperenAlperen2 gün önce
    Akif'in İstibdad şiirini okudum. Bol bol Abdülhamid Han'a sövüyor. Sultan'a kanlı kabus, mel'un falan diyor. Safahatin başka yerlerinde korkak, baykuş, merkep, hayvan, zalim, kızıl kâfir falan demişliği de var. Konuyla alakasını kuramadım açıklarsan sevinirim.
  • AbdullahhhAbdullahhh2 gün önce
    Tarih vermesi yanlış. Yakında olacak inşaallah dese neyse de. Tarih vermesi çok yanlış. Gaybı Allah bilir.