Kentsel dönüşümde çoğunluk neler yapabilir?

Kentsel Dönüşüm Malikler Arası Antlaşmazlıklardan Biride 2/3 Çoğunluğun Sağlanması ile Uygulanabilecek Kararlar Hakkında Av. Emre Alcan’dan Görüşlerini Aldık.

Kentsel Dönüşüm amacı için analiz ve testleri yapılmış Riskli yapıların maliklerinin arsa payı bakımından 2/3 çoğunluğunun alacağı kararlar, genel kural olarak geçerlidir ve yıkımdan sonra o arsa üzerinde nasıl tasarrufta bulunulacağını belirler.

Kentsel dönüşüm, deprem riskine karşın riskli olan yapıların yıkılarak yerlerine yeniden yönetmeliğe uygun şekilde yapılmasını amaçlıyor. Kentsel Dönüşüm, ekonomik boyutunun yanı sıra can güvenliği de söz konusu. Deprem riskine karşın riskli yapıda oturan maliklerin kendi finansmanı ile ilerlemedikleri inşaat sürecinin gerçekleşebilmesi için maliklerin fedakarlık yapması gerekecektir. Bu noktada önemli olan 2/3 çoğunluğu sağlayan kesimin dönüşümün gerçekleşmesi için gerekli tüm fedakarlığı bir malike yüklememesidir. Aksi takdirde, tedbir kararı alınarak söz konusu ihtilafın çözülene kadar dönüşüm sürecinin durdurulması söz konusu olabilir.

  Netice olarak, 2/3 çoğunluk, keyfi olarak maliklerden birini mevcut maliki olduğu bağımsız bölüme göre, yeni yapılacak binada "şerefiyesi çok daha düşük" bir bağımsız bölüm kabul etmeye zorlayamaz.