Kentsel dönüşüm çok önemli bir fırsat

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı

‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’ dolayısıyla açıklama yapan Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 'Toplumu ve sektörü, şehircilik sorunlarıyla ilgili daha çok düşünmeye davet etti. Dünya Şehircilik Günü’nde, doğru şehirleşme bilincini oluşturmak adına kentsel dönüşümün önemini kamuoyuna anlatmalıyız' dedi.

Kentsel dönüşüm çok önemli bir fırsat

“Kontrolsüz şehirleşme ile bugünlere gelindiğini belirten Doç. Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi. “Kentsel dönüşüm süreci şehirlerimizi geliştirmek, değiştirmek ve dönüştürmek adına bir fırsattır. Bu fırsatı en ideal şekilde değerlendirmek için yapılaşma tercihlerinde tarihi ve çevresel dokunun gözetilerek konunun bir bütün olarak ele alınması, dönüşüm süreçlerinin şehirlerimizin altyapı, yeşil ve sosyal alan gibi talep ve ihtiyaçlarına göre planlanması ve tüm sürecin yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bugün hepimizin, sadece bina bazlı değil, ada bazlı kentsel dönüşümün önemini kamuoyuna anlatmamız gerekiyor. Bugün bu hususta atılacak her doğru adım gelecek nesilleri bilinçlendirmek ve daha sağlıklı şartlarda yaşayabilmelerini sağlayabilmek için miras niteliği taşımaktadır”.


Geleceğin şehirlerinde sürdürülebilir yapılar öne çıkacak

Akıllı şehirler ve doğru şehirleşmenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Akıllı şehir seviyesine ulaşabilme yolunda yerel yönetimlerin vizyon ve kararlılıkları çok önemli. Yakın gelecekte akıllı şehirler kapsamında, enerji ve su tasarruflu, hatta sıfır enerjili ve sürdürülebilir yapılar daha fazla öne çıkacak. Geleceğin şehirlerinde, akıllı ve esnek altyapılar için yenilikçi teknolojileri kullanma, dijital dönüşüm ile ortaya çıkan yeni iş modellerinden faydalanma, akıllı şehirler için gerekli şehir planlamalarının yapılması, kentsel altyapılar için yeni finansal araçların ortaya konması daha fazla gündeme gelecek” diye konuştu.

Doğru şehirleşmenin kalkınmadaki önemini kavramalıyız

Ülkenin gelişiminin şehirlerden başladığını ifade eden, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Sektörümüz açısından ‘Gelişen Kentler’ kavramı büyük önem taşıyor. Biz de İstanbul, Ankara gibi metropoller dışında, gelişmekte olan şehirlerimizin de ülkemizin gelişimi ve değişimi açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda bu kentlerimizin yatırım anlamında büyük fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda Anadolu’daki kentlerimize dikkat çekmek, bu şehirlerimizin yatırım fırsatlarını sektör temsilcileri ile buluşturmak; onların sesini ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmak ve büyüme potansiyeli barındıran bu kentlerimize yatırım yapılmasına ön ayak olmak amacıyla belediyeninde desteğini alarak Gelişen Kentler Zirvelerini düzenliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.


Dünya Şehircilik Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü fikri ilk kez, 1949 yılında, Arjantin’de Buenos-Aires Üniversitesi Profesörü Carlos Maria della Paolera’nın girişimiyle ortaya çıktı. 1950’li yıllar öncesinden gelen sorunlar ile sonraki dönemde ortaya çıkan şehirleşme ve şehircilik sorunları karşısında bir araya gelen ilgili kurumlar, üniversiteler, enstitüler, meslek odaları, serbest meslek gruplarıyla adeta bir şehircilik seferberliği oluşturuldu. Dünya Şehircilik Günü ile kentlerde yaşayan herkesin ve her kesimin yaşam ortamlarındaki sorunlarla ilgilenmelerinin, tartışmalarının evrensel planda eşit zamanlı olması ve böylece, ülkelerde bu özelleşmiş günde, ‘şehirciliğin’ düşünülmesi, önemsenmesi hedeflendi. Bugün 30’dan fazla ülkede resmen kutlanan günde; TMMOB öncülüğünde, kentleşme, şehir planlama gibi konuların konuşulduğu panel ve konferanslar düzenleniyor.