THY- Euroleague

Katılım sigortacılığında yeni soluk

Ülkemizde katılım sigortacılığı alanında yapılan yasal çalışmaların ardından uygulama 20 Aralık 2017 tarihinde başlıyor.

08 Aralık 2017 Cuma 11:07
Katılım sigortacılığında yeni soluk

Ülkemizde katılım sigortacılığı alanında yapılan yasal çalışmaların ardından uygulama 20 Aralık 2017 tarihinde başlıyor. İşte, Resmi Gazetede yayınlananan, Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile katılım sigortacılığına ilişkin temel esaslarla ilgili bilinmesi gerekenler:

Katılım sigortacılığının faiz ve İslami ilkeler hassasiyeti nedeniyle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşan vatandaşlar ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde sigorta faaliyetinde bulunmak isteyenler için alternatif bir model sunuluyor. Risk transferi esasına dayanan geleneksel sigorta sisteminden farklı olarak risk paylaşımına dayanan katılım sigortacılığı sisteminde, katılımcıların ödediği primler sigorta şirketine ait olmayıp, katılımcılara ait olan risk fonu adı verilen bir fonda toplanıyor. Riskin meydana gelmesi durumunda, ilgili katılımcının zararı ise söz konusu risk fonu tarafından karşılanıyor.

İŞLEYİŞ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Katılım sigortacılığı ve Katılım finans ilkelerine uyum hususundaki yönetmeliğe göre, Danışma Komiteleri görevlendiriliyor. Danışma Komitesi, katılım sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip ediyor. Ayrıca şirket bünyesinde oluşturulacak ya da ilgili faaliyetler dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştiriliyor.

TEKAFÜL TEMEL İLKELERİ

-Yardımlaşma amacı gütmelidir. Primlerin toplandığı katılım havuzu poliçe sahiplerine aittir. Ticari kâr kaygısından ziyade katılım havuzuna iştirak edenlerin evvela hakkaniyet ölçüsünde faydalandırılması gerekmektedir.

-Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primler faizsiz ve Danışma Kurulu onayından geçmiş piyasa araçlarında (Katılım hesapları, Kamu ve özel sektör sukukları, BIST katılım endeksi, Altın ve değerli madenler gibi. ) değerlendirilmelidir.

-Gayri meşru iktisadi kıymetleri (alkol, haksız kazanç vb. gibi yerler) sigortalamayarak oradan gelecek primin havuza girmesinin engellenmesi gerekmektedir.

-Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması gerekmektedir.

TEKAFÜL SİGORTASININ UNSURLARI

-Sigortalı (Katılımcı) / Sigorta Ettiren

-Şirket: Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, katkı primlerinin toplanması, tazminatların ödenmesi ve sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri yapmakla yükümlü olan, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa uygun olarak kurulmuş ve bu Yönetmelik ile belirlenen katılım sigortacılığı esaslarına göre faaliyet gösteren sigorta şirketini ifade eder.

-Riziko: Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında ilerde meydana gelebilecek bir olaydır.

-Katkı Primi: Katılımcıların risk fonu yararına ve ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları doğrultusunda riskin karşılanması için ödediği tutardır.

-Sigorta Bedeli: Teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen tutardır.

KATILIM SİGORTACILIĞI ŞİRKET YÖNETİM MODELLERİ

-Katılım sigortacılığı yapan şirket yönetim modeli olarak; vekâlet, mudarebe, vekâlet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirterek faaliyette bulunabilir.

-Vakıf Emeklilik, Katılım Sigortası faaliyetlerinde Vekil Model sistemini uygulamaktadır.

-Vekil Katılım Model’e göre şirket, Katılım Sigortacılığı operasyonel masraflarını karşılayacak kadar ve katılım tutarları üzerinden önceden belirlenen ve üzerinde anlaşılan bir vekil payı, yatırım ve sigortacılık faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olduğu için ve bu faaliyetlerin iyi yürütüldüğü durumlarda elde edilen Katılım Sigortası faaliyetleri karından ve fonun yatırım gelirlerinden, önceden belirlenen ve üzerinde anlaşılan bir oranda performans payı almaktadır.

-Katılımcı Fonunda açık olması durumunda, şirket; Karz-ı Hasen (faizsiz borç) tedarik etmekle yükümlüdür. Katılımcı Fonu kâr yapmaya başladığında ve bu kâr dağıtılmadan hemen önce borcun tedarik edilmesi gerekmektedir.

KATILIM SİGORTACILIĞI SİSTEMİNDEKİ ÜRÜNLERİN BİLİNEN SİGORTADAN FARKI NEDİR?

Bilinen sigorta sistemi ile aynı kanuni hükümlere tabiidir. Geleneksel sigorta şirketleri ile tekafül şirketlerin ülkemizde düzenlediği poliçelerin kapsam bakımından bir farkı bulunmamaktadır.

Geleneksel sigorta şirketleri ile Katılım sigortacılığı yapan şirketlerin ülkemizde düzenlediği poliçelerin kapsam bakımından bir farkı bulunmamaktadır. Tekafül sistemindeki ürünler bilinen sigorta sistemi ile aynı kanuni hükümlere tabii olmakla beraber İslami usul ve esaslara tabii olarak danışma kurulundan iş ve işlemler için onay alınarak süreç devam ettirilmektedir.

SİGORTA VE TEKAFÜL SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASIVAKIF EMEKLİLİK FAİZSİZ FONLARI

Vakıf Emeklilik sektörde faizsiz fonların kuruluşunda ilk adım atan şirketlerden biri olarak faize duyarlı katılımcıların sisteme girmesine öncülük etmiştir. Faizsiz emeklilik fonları alanında gerek pazar payı gerekse fon büyüklüğünde zirvede yer almaktadır. Bunun bir yansıması olarak birikimlerini “faizsiz” olarak değerlendirmek isteyen katılımcılara hem ulusal hem de uluslararası geçerliliği ve kapsamı bulunan, “faizsiz bankacılık” ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunmaktadır. Katılımcılar; sukuk, katılım endeksinde yer alan paylar, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılım bankaları nezdinde açılan katılma hesapları gibi çok çeşitli araçların bulunduğu emeklilik fonlarında birikimlerini %25 devlet katkısı ile değerlendirebilmektedir.

DEVLET KATKISI TUTARI NE KADAR?

Devlet Katkısına konu olan maksimum tutar yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçmeyecektir. 2017 yılı için alınabilecek maksimum Devlet Katkısı tutarı 5.332,50 TL’dir.

OTOMATİK KATILIMDA VAKIF EMEKLİLİK’İN FAİZSİZ FARKI

1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Otomatik Katılım sistemi ile kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ile yeni bir işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak dâhil edilmektedir.

Otomatik Katılım Sistemi çalışanlara faizsiz plan seçenekleri sunarak faize duyarlı kişiler için de bir alternatif oluşturmuştur. 2017 Kasım sonu itibariyle, Rasyonet verilerine göre; OKS katılımcılarının yaklaşık yüzde 63’ünün faizsiz fonları tercih ettiği, 1 milyar 604 milyon TL civarındaki toplam sektör fon büyüklüğünün 1 milyar 18 milyon TL’sinin bu fonlarda olduğunu göstermektedir.

Otomatik Katılım sisteminde faizsiz fonların daha çok tercih edilmesinin yanı sıra, sisteme bireysel olarak giren katılımcıların da faizsiz fonlara eğiliminin arttığı, günden güne büyüyen ve derinleşen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılım fonlarının büyüklüğü 5 milyar 606 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. Katılım fonları, 75 milyar 551 milyon TL’ye ulaşan toplam emeklilik fon büyüklüğünün yaklaşık %7,42’sini oluşturmaktadır.

Faizsiz fon performansı ile de Bireysel Emeklilik sektörünün lideri olan Vakıf Emeklilik’in 6 adet faizsiz katılım fonu bulunmaktadır. Kasım 2017 itibariyle Vakıf Emeklilik’in toplam faizsiz katılım fonları büyüklüğü 1 milyar 121 bin TL ve tüm BES katılım fonları içindeki payı %20 seviyesindedir. Bireysel Emeklilik sektöründe ise toplamda 6 milyar TL’ye yakın fon büyüklüğünü yönetmekte ve 500 bin civarında katılımcıya hizmet vermektedir.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2017 Cuma 11:07

YORUM YAZ

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018