Devletten köylülere hibe

Orman köylülerinin 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı özel ağaçlandırmalarda ise hibe oranı yüzde 25 olacak.

11 Ocak 2017 Çarşamba 18:34
Devletten köylülere hibe

Orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak.

Orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce veya gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatı konusunda düzenlemeler öngören Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesi doğrultusunda, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarının yanı sıra özel orman fidanlıkları için hibe verilecek.

Orman köylüsüne pozitif ayrımcılık

Türkiye'de milli gelirden en düşük payı alan ve kırsalda yaklaşık 21 bin köyde yaşayan 7 milyon civarındaki vatandaşlardan orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlere, onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ceviz, badem, zeytin, defne, harnup gibi ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak.

Diğer gerçek ve tüzel kişileri için onaylı uygulama projesi çerçevesinde hibe oranı, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve odun dışı orman ürünü veren ağaç, ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 25'i kadar olacak.

Özel fidanlık teşvikleri kapsamında, hibe tahsis edilecek özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde 50'sinin orman ağaç ve ağaççık fidanı, en çok yüzde 50'sinin ise odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması gerekiyor.

Özel ağaçlandırmanın dışındaki türler için hibe tahsisi yapılmayacak

Gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları özel erozyon kontrolü çalışmaları ile hibe talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaçığı fidanı Orman Bölge Müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak verilecek.

Yapılan özel ağaçlandırmanın dışında alt türler için hibe tahsisi yapılmayacak.

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık sahalarının yangın, sel, heyelan, şiddetli fırtına ve benzeri doğal afetler sebebiyle başarısız olması halinde, proje sahiplerinin sahayı projesine uygun olarak tekrar tesis etmek istemeleri durumunda yeniden hibe verilmeyecek.

Tahsis edilen ve ödenen hibe kayıtlarının tutulması, proje uygulamalarının denetim, takip ve kontrolü İşletme, Fidanlık Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Proje uygulaması esnasında herhangi bir sebeple saha tahsisinin, kira sözleşmesinin veya projenin iptal edilmesi durumunda hibe ödemesi durdurulacak, hibeden ödenmiş miktar geri alınmayacak, hibe tahsisi Genel Müdürlükçe iptal edilebilecek.

Özel ağaçlandırma projesi kapsamında sadece bedelsiz fidan desteği sağlanan gerçek ve tüzel kişilerin projelerinin iptal edilmesi durumunda, verilen bedelsiz fidanlara ait fidan bedeli tutarı geri alınmayacak.

Ayrıca, yayımlanan yeni yönetmelik ile daha önce gerçek ve tüzel kişilere, özel ağaçlandırmalarda düşük faizli kredi, köy tüzel kişiliklerine hibe uygulaması öngören, mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen, 3 Eylül 2005 tarih ve 25925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırıldı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2017 Çarşamba 18:34

YORUM YAZ

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü