Depresyonda olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Öncelikle bir hastada var olan belirti, diğerinde olmayabilir. Hatta bazı durumlarda birbirinden çok farklı klinik tablolar söz konusu olabilir. Fakat bazı çekirdek belirtiler hemen tüm hastalarda bulunur.

18 Temmuz 2017 Salı 11:53
Depresyonda olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tüm depresyonlu hastalar için geçerli olabilecek bir klinik tablo tanımlamak mümkün değildir. Aşağıdaki verilen belirtilerin hepsi birden her hastada görülmez. Bir hastada var olan belirti, diğerinde olmayabilir. Hatta bazı durumlarda birbirinden çok farklı klinik tablolar söz konusu olabilir. Fakat bazı çekirdek belirtiler hemen tüm hastalarda bulunur.

Her hangi bir kişide depresyonun hangi belirtilerinin görüleceğini etkileyen bir çok etmen vardır. Bunların en önemlileri arasında yaş cinsiyet, kültür, kişilik özellikleri ve ırk sayılabilir. Diğer yandan depresyonun şiddeti de görülen belirtilerde farklılıklar yaratabilmektedir.

Depresyonlu hastalarda görülebilen belirtiler:

 • Depresyonlu duygulanım /duygudurum (mutsuzluk)
 • İlgi istek yitimi ve zevk alamama
 • Suçluluk duyguları
 • İntihar ve ölüm düşünceleri
 • Anksiyete / bunaltı
 • Uyku bozuklukları (uyuyamama, uykusuzluk ya da aşırı uyuma)
 • Unutkanlık / konsantrasyon güçlüğü / dikkati toplayamama
 • Enerji yitimi / yorgunluk / bitkinlik / güçsüzlük, çabuk yorulma
 • Ağrılar
 • İştah değişiklikleri (iştahsızlık ya da iştah artışı) ve zayıflama / şişmanlama
 • Psikomotor yavaşlama (durgunlaşma) ve ajitasyon (yerinde duramama)
 • Libido yitimi / cinsel istek azalması
 • Değersizlik düşünceleri
 • Kendine güvenin azalması

 

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:53