THY - Orta Avrupa Eylül

Bugün Ortadoğu'ya bir 'Yavuz' gerek

Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü ve ilk Türk halife olan Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520’de vefat etti.

22 Eylül 2017 Cuma 15:20
Bugün Ortadoğu'ya bir 'Yavuz' gerek

Sefere hazırlandığı bir sırada Şir-pençe denilen sırtındaki çıbanı geç fark etmiş ve yanlış tedavi uygulanması ölümüne neden olmuştur. Cenazesi İstanbul’daki Sultan Selim Camisi yanındaki türbesine defnedildi. Tarihçiler son sefer hazırlıklarının Rodos’u işaret ettiğini belirtir.

9. Osmanlı padişahı, 74. İslam halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ı 497. vefat yıldönümünde rahmetle, minnetle dua ile anıyoruz...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Yaptığı fetihlerle ve kişiliğiyle tarihin önemli şahsiyetlerinden olan 9. Osmanlı padişahı 74. İslam halifesi Yavuz Sultan Selim'in hayatını haberimizde sizlere sunuyoruz. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadırlı ailesi'nden Aişe Hatun olan Sultan Yavuz 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Yavuz Sultan Selim devrin önemli ilim adamlarından din, fen, Arap ve Fars dil dersleri aldı. Devlet idaresine büyük önem veren Sultan askeri konularda eğitim alması için Trabzon Valiliği'ne getirildi.

Tahta babası II. Bayezid'den sonra çıktı. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır.

Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Abbasiler'den Osmanlı Hanedanı'na geçmişti. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına aldı. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520'de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu.

HALİFELİK DÖNEMİ

Yavuz Sultan Selim'in tartışmalı portresi. Bugün birçok tarihçi bu küpeli resmin Şah İsmail'i tasvir ettiği görüşündedir.
Mısır Seferi sonucunda kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine girmişti. 6 Temmuz 1517'de Kutsal Emanetler (Emanet-i Mukaddese) denilen ve aralarında Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hırkası, dişi, sancağı ve kılıcı da bulunan eşyaları, Hicaz'dan Yavuz Sultan Selim'e gönderilmiştir. Böylece 29 Ağustos 1516'da Hilafet Abbasiler'den Osmanlılar'a geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in, Ayasofya Camii'nde yapılan bir törenle, son Memlük halifesi III. Mütevekkil'den halifeliği devraldığı Yavuz Sultan Selim dönemindeki eserlerde yer almadığı ve daha sonra 18. yy'ın sonlarında kaleme alınan bir yabancı eserde yer aldığı ve buradan diğer eserlere geçtiği söylenir. Kutsal toprakları aldığı zaman oradaki idarecilerin kullandığı Hakimü'l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hakimi) sıfatını uygun görmeyip kendini Hadimü'l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hizmetkârı) ilan etmiş, Kendi deyimiyle Hadim-i Haremeyn-i Şerifeyn (Haremeyn-i Şerifeyn), yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını devralmıştır.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2017 Cuma 15:20

YORUM YAZ

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018