Osmanlı'nın bilinmeyen fotoğrafları

 • Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

 • Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm

 • Abdülaziz

 • II. Abdülhamid'in şehzadelik fotoğrafı

 • Halife II. Abdülmecid

 • Veliaht Murat, üvey kardeşleri Reşat ve Kemalettin ile, 1870'ler.

 • Vahdettin

 • Vahdettin

 • Sultan V. Mehmed ve İstanbul ziyaretine gelen Alman Kayseri II. Wilhelm

 • Vahdettin

 • II. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini bildiren Aram Efendi,Selanik Mebusu Emanuel Karasu Efendi,Mebusan Meclis'inden Draç Mebusu Jandarma Mirlivası (Tuğgeneral) Esat Paşa ve Bahriye Feriki (Koramiral) Arif Hikmet Paşa'lar

 • V. Mehmet

 • VI. Mehmet

 • Sultan Vahdettin'in cülus töreni

 • Halife II. Abdülmecid

 • II. Wilhem, Enver Paşa, V. Mehmed

 • V. Mehmet

 • Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867

 • V. Mehmet

 • II. Abdülhamit

 • Vahdettin

 • V. Murad

 • II. Abdülhamit

 • Abdülaziz Han

 • V. Mehmet

 • V. Murad

 • Cemal Paşa

 • Enver Paşa ve Mustafa Kemal, 1911 Trablusgarp

 • Sultan Abdulaziz İngiltere ziyareti sırasında, 1867

 • Talat Paşa

 • Fotoğrafın merkezinde, beyaz pelerinli İsmail Enver (Enver Paşa). Onun sağında, Kolağası Mustafa Kemal, Paris Askerî Ataşesi Binbaşı Ali Fethi (açık renk paltolu)

 • Cemal Paşa’nın cenazesi, 22 Temmuz 1922 günü Tiflis’te morgda.

 • Fotoğrafı çekilen ilk padişah Abdülmecid Han

 • Cemal Paşa, bir Almanya ziyaretinde Türk ve Alman denizcilerle.

 • Enver Paşa

 • Enver Paşa

 • Talat Paşa

 • Cemal Paşa El-Hindiye Barajı'nda, Hilla