Osmanlı Padişahlarının mezarları nerede?

 • İşte Osmanlı padişahlarının türbelerinin bulunduğu yerler...

 • 1-I. Osman Gazi Hân: Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde.

 • 2- Orhan Gazi Hân: Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde.

 • 3-I. Murat Hân: Bursa, Çekirge'de kendi türbesinde.

 • 4-I.Bayezit Hân: Bursa'da Bayezit Hân Türbesi'nde.

 • 5-I.Mehmet Hân: Bursa Yeşil Türbe'de.

 • 6-II.Murat Hân: Bursa, Muradiye semtinde.

 • 7-II.Mehmet Hân: Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde.

 • 8-I.Selim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

 • 9-I.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde.

 • 10-II.Bayezit Hân: Bayezıtta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde.

 • 11-II.Selim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

 • 12-III.Murat Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

 • 13-III.Mehmet Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde.

 • 14-I.Ahmet Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

 • 15-I.Mustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde.

 • 16-II.Osman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

 • 17-IV.Murat Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

 • 18-İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde.

 • 19-IV.Mehmet Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde

 • 20-II.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde.

 • 21-II.Ahmet Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde.

 • 22-II.Mustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

 • 23-III.Ahmet Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

 • 24-I.Mahmut Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

 • 25-III.Osman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

 • 26-III.Mustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

 • 27-I.Abdülhamit Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

 • 28-III.Selim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

 • 29-IV.Mustafa Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

 • 30-II.Mahmut Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde.

 • 31-I.Abdülmecit Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

 • 32-I.Abdülaziz Hân: Çemberllitaş'taki Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.

 • 33-V.Murat Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

 • 34-II.Abdülhamit Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.

 • 35-Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşat Hân Türbesi'nde.

 • 36-Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır.

 • 37-Süleyman Şah-Naaşı Caber denilen yere defnedilir. Halen Suriye sınırları içinde bulunan bu mezarın olduğu yere, Caber Türk Kalesi denilmekte olup, anlaşma gereği, Türk Bayrağı ile süslüdür.

 • 38-Yurt dışındaki ikinci mezar ise, Osmanlı Sultanı 1.Murad Han (Murad-ı Hüdavendigar)'ın Kosova’da bulunan mezarıdır.

 • 39-Üçüncü mezar ise Kanuni Sultan Süleyman Han’a aittir. Macaristan'ın Zigetvar şehrindeki Macar-Türk Dostluk Parkı'nda Kanuni Sultan Süleyman Han’ın temsili mezarı mevcuttur.

 • 40-Sultan Vahdettin-Suriye yetkililerinin kabul etmesi üzerine naaşı Şam’daki Süleymaniye Camii’nin avlusuna defnedildi.

 • 41-Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi-Abdülmecit Efendi 23 Ağustos 1944’de sürgünde bulunduğu Paris’te vefat etti. Kızı Dürrişehvar Sultan'ın, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nezdindeki çabalarına rağmen cenazesi Türkiye'ye kabul edilmedi.