Okuldaki başarısızlığın asıl sebebi...

  • Prof. Dr. Oya Özkardeş, çocukların okulda başarısız olmasının nedenlerini anlattı.

  • ALT KÜLTÜR PROBLEMLERİ - Göç alan bir ülke olmamıza rağmen yeterli yardım yapılmıyor.

  • Sosyal değerlerin aynı olmaması derslerdeki başarısızlığı ne derece etkiliyor?

  • Eğer ailenin hedefleri doğrultusunda öğrenme veya okul başarısı ilk etken değilse, okuldan beklentisi de bu şekilde gelişmeyip çocuğunu farklı alanlara yöneltebiliyor.

  • AİLENİN EĞİTİM SEVİYESİ - Ailenin kültürel düzeyi arttıkça derslerdeki başarısızlığın nedenleri de değişiyor. Haliyle aile ne kadar çok beklenti içinde olursa o kadar da başarı istiyor. Bu da çocuğun kendisini baskı altında hissetmesine sebep oluyor.

  • ARKADAŞ İLİŞKİLERİ - Çocuğun birlikte takıldığı akran grubunun özelliği akademik performansı etkileyebiliyor. Bazı çocuklarda ise zayıf akran ilişkisi, akranıyla kopuk olması halinde çocukta başarısızlığa sebep olabiliyor.

  • KIZ- ERKEK FARKI - Çoğu zaman erkekler sıkıldıklarında veya bir şeyden kopunca daha çok agresifleşir.

  • Kızlarda içe kapanma görülür. Buda üstün yetenekli çocukların derslerindeki başarısızlık erkeklerde daha çokmuş gibi görünür.

  • DAVRANIŞ PROBLEMLERİ - Davranış bozuklukları özellikle üstün zekalı çocuklarda sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu etkenin derslerdeki başarıyı olumsuz etkilemesinin yanısıra gerekli müdahaleler yapılmazsa teorik başarısızlıklar artabilir. Bu konuda da dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de onlara tanı koyarken iki kez düşünmek olacaktır.