Kızılay 149 senelik arşivi kullanıma açtı

  • Kızılay savaşlarda, mübadele yollarında, depremlerde,afet bölgelerinde, ülke topraklarda ve uzak coğrafyalarda verdiği hizmetin 149 senelik fotoğraflarını araştırmacıların ve vatandaşların kullanımına açtı.

  • Kizilaytarih.org arşiv sitesinde Kut-ül Amare cephesinde develerle yaralı taşınmasından Filistin cephesine kadar yüzlerce tarihi fotoğraf araştırmacının hizmetinde.

  • Kızılay arşiv ile ilgili şu bilgilere yer verdi " Kızılay asrı aşan bu yolculuk hem ülkemiz hem de dünya tarihine tanıklık eden ve geleceğe ışık tutacak binlerce bilgi, belge ve objeyi de beraberinde getirmiştir. Ülkemizin en köklü kurumlardan biri olan Kızılay yine ülkemizin en önemli arşivlerinden birisine sahiptir."

  • "Kızılay arşivi; 1868 yılı Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti’nden Türk Kızılayı’na kadar uzanan döneme ait belgelere sahiplik etmektedir. Kızılay, savaş dönemlerinde üstlendiği rol ve sorumlulukları nedeniyle Türk ve Dünya tarihine ışık tutacak nitelikteki tarihi belgeleri arşivinde bulundurmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemini yansıtmaktadır. "

  • "1868 ‘de Derneğin kurulmasını takiben, Türk-Yunan Savaşı ile başlayan, ardından Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı’yla son bulan döneme ait binlerce belge arşivimizde bulunmaktadır. Cephelerde ve cephe gerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar ve ilgili kurumlarla yapılan işbirlikleri, Hilal-i Ahmer’in sosyal hayata katılımı gibi konular bu dönemin incelenmeye değer kesitlerinin en önemlilerinden sadece bir kaçıdır."

  • "Arşiv, Kızılay’ın bugün olduğu gibi kurulduğu ilk andan itibaren, insani yardım alanında iz bırakan ve toplumumuzun tüm bireylerine “Biz Oradaydık” gururunu yaşatan iyilik çalışmalarını sunmanın yanı sıra ülkemizin tarihine tanıklık etmektedir".

  • Kızılay, 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla Dr. Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın girişimleriyle kurulmuştur. 1877 senesinde "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923 senesinde"Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935 senesinde"Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947 senesinde "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "Kızılay" adını Mustafa Kemal vermiştir.