İşte kurban keserken okunacak dua

 • Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır.

 • Kurban edilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır.

 • Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

 • “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.” (el-En’âm, 162)(el-En’âm, 79)

 • Anlamı: ”Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”

 • “İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn.” (el-En’âm, 162)

 • Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

 • Bu ayetlerden sonra: Allahu ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber.

 • Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve BİSMİLLÂHİ ALLÂHÜ EKBER denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır.

 • Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

 • Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir.

 • Ve usulüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

 • Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur.

 • Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.