İşte Arakan'da uygulanan hak ihlalleri

 • 1. Köylerin ve Müslümanların ibadet mekânlarının yakılması,

 • 2. Sivil halkın işkence görmesi ve öldürülmesi,

 • 3. Siyasi tutuklamalar,

 • 4. Kadınların her konuda zarar görmesi,

 • 5. Seyahat yasağı uygulanması,

 • 6. Oy kullanma hakkından mahrumluk,

 • 7. Sağlık hizmetlerinden yoksunluk,

 • 8. Devlet dairelerinde çalışma yasağı,

 • 9. Eğitim hakkının engellenmesi,

 • 10. Özel mülkiyet hakkının engellenmesi,

 • 11. Şahsi arazilere el konulması,

 • 12. Evlenmeleri halinde mali kısıtlama uygulanması, evliliklerin engellenmesi,

 • 13. Askeri kamplarda ve yol yapımlarında zorunlu işçi olarak çalıştırılmalar,

 • 14. Müslümanların nüfus sayımına dahil edilmemesi,

 • 15. Ağır vergiler uygulanması, haraç istenmesi, taşınır ve taşınmaz mallara el konulması,

 • 16. İnanç özgürlüğünün ihlali gibi birçok hak ihlali uygulanmaktadır.