Bu günahı işleyen yandı! İşte bütün ibadetleri yok eden büyük günah!

 • Yağmur, kayanın üzerindeki tozu-toprağı nasıl silip süpürürse, riya da bütün hayırlı işleri ve yapılan ibadetleri yok eder.

 • Sebebi ise yapılan ibadet ve hayırların Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu kazanma niyeti yerine insanlara gösteriş için yapılmasıdır.

 • Bugün sizlerle bir hocamızdan dinlediğim ibretli bir kıssayı paylaşmak istiyorum: Bir adam, bir gün evinin bahçesine oturmuş, kendi hâlinde normal bir ses tonuyla, Kur'an-ı Kerim okumaya başlar.

 • Bu sırada karşı evdeki komşusunun, evinden dışarı çıktığını fark eder. Komşunu görünce sesini biraz daha gürleştirip, biraz da makamlı daha güzel okumaya başlar. Bu hareketi ile ne kadar güzel Kur'an okuduğunu komşusuna duyurmak ister. Komşusu sesinin güzelliğinin farkına varsın ve "Ne güzel sesi var, Kur'an'ı ne güzel içli okuyor" desin.

 • Aradan kısa bir zaman geçer. Adam havanın da sıcaklığından içi geçer, uykuya dalar. Rüyasında bir de ne görsün, mahşer yeri kurulmuş, insanların amelleri Allah'a arz olunuyor. Bütün insanlık hesaba çekiliyor

 • Bu arada hesap sırası kendisine gelmiş, defteri eline verilmiş. Adam defterini bir solukta açıp bakmış ki dünyada ne yaptıysa hepsi orada yazılı.

 • Hatta bugün bahçede okuduğu Kur'an-ı Kerim'den elde ettiği sevap bile yazılmış. O kadar detay var ki, okuduğu âyetler işaretlenmiş, her bir âyetin altına da 10'ar sevap yazılmış.

 • SEVABINI KOMŞUNDAN AL!Bunlara bakarken bir şey dikkatini çekmiş. Okuduğu bazı âyetler amel olarak yazılmış ama karşılığında sevap yazılmamış.

 • Yakınında bulunan bir görevliye sormuş: - Ben şu şu âyetleri de okumuştum, bir kısmının karşısına sevapları yazılmış, bir kısmının karşısına da yazılmamış. Birine yazılıp diğerine yazılmamasının sebebi nedir? Görevli cevaben demiş ki:

 • - Bu defterde yanlışlık ve adaletsizlik olmaz. Yaptığın zerre kadar hayrı da şerri de bu defterde bulursun. Sen o âyetleri gerçekten Allah rızası için okudun mu? - Evet, öyle.

 • Sen o âyetleri Allah için değil o zat için okumuşsun. Bu defterde Allah için yaptığın amellerin sevabını bulursun, başkası için yapılanları değil. Sen şimdi komşun güzel duysun diye okuduğun âyetlerin sevabını komşundan al.

 • Evet yağmur, kayanın üzerindeki toprağı nasıl silip süpürürse, riya da bütün hayırlı işleri ve yapılan ibadetleri yok eder. Sebebi ise yapılan ibadet ve hayırların Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu kazanma niyeti yerine, insanlara gösteriş için yapılmasıdır.

 • Riya, özü-sözü bir olmamak, inandığı gibi hareket etmeyip, iki yüzlülük etmek, ibadet ve hayır için yapılan iyi şeyleri, gösteriş ve kendini beğendirmek için yapmak demektir. Hz. Ali'nin ifadeleriyle riyakâr bir insanın üç temel özelliği vardır:

 • Böyle bir insan, yalnız kaldığında amelinde tembelleşir. Halk içindeyken gayrete gelir. Övüldüğü zaman amelini çoğaltır, yerildiği zaman ise amelinde gevşer.

 • Riyadan ve riyakârdan uzak dur

 • Riya amelleri boşa çıkarır

 • Riya amelleri yok hükmüne düşürür

 • RİYADAN NASIL KURTULABİLİRİZ?Peki bir insan riyadan nasıl kurtulabilir? Riyadan kurtulmak için ihlasa, yapılan ibadet ve ameli sırf Allah rızası için yapma anlayışına bağlı kalınmalı.

 • Bir mümin düşünmeli ve nefsine kabul ettirmeli ki, Allah'ın rıza ve hoşnutluğu her şeyin üstündedir. Eğer o yâr ise, her şey yârdır. Eğer o yâr değilse bütün dünya alkışlasa bir kıymeti yoktur. Onun için bir Müslüman doğrudan doğruya yalnız Allah'ın hoşnutluğunu hedef edinmeli.

 • Ayrıca imanının gereği olarak Allah'ın her yerde ve her zaman kendisini görüp gözettiğini düşünerek, Allah'tan başkasının sevgisini aramayarak Allah'ın huzurunda O'ndan başkasından yardım ummanın edebe aykırılığını düşünmeli. Riyadan kurtaran bir başka ilaç da ölümü çokça düşünmektir. Bir gün ansızın ecel gelip kapımızı çalabilir ve ölüm gelip bütün arzularımıza son vererek hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna götürebilir.

 • Yazımızı Efendimizin sözleriyle noktalayalım: "Her kim işlediği bir iyiliği menfaat umarak insanlara duyurursa, Allah da onun gizli işlerini duyurur. Yine her kim işlediği bir hayrı gösteriş için yaparsa, Allah da onun riyakârlığını ortaya çıkarır." (Müslim, Zühd, 38)

 • SÖZÜN ÖZÜ;

 • . Riya, ibadetleri, gösteriş ve kendini beğendirmek için yapmak demektir.

 • 2. Her kim işlediği bir hayrı gösteriş için yaparsa, Allah da onun riyakârlığını ortaya çıkarır.

 • 3. Riyadan kurtulmak için ihlasa, yapılan ibadet ve ameli sırf Allah rızası için yapma anlayışına bağlı kalınmalı.