Rakhine-Magh Liderlerinin Soykırım Gerekçeleri

Rakhine-Magh Liderlerinin Soykırım Gerekçelerini anlatan Dr. Mohammed Yunus'un Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarınca hazırlanmış eseri.


Tarih: 2017-09-07 17:36:59

Tarihî Düşmanlık

Sanda Thudamma (1652-1666) zamanından itibaren siyasi iktidarın sıkça el değiştirmesiyle toplumlar ve dinler arası kin ve mücadele aralıksız devam etmiştir. Arakan’ın son iki hükümdarı etnik olarak Kamanlara mensuptu ki, bu durum Rakhine Budistlerinin kabul edebileceği bir şey değildi. Bu yüzden anavatanlarının bağımsızlığını kaybetmek pahasına da olsa Kamanlardan kurtulmak için Ava kralını topraklarına davet ettiler. Rakhine-Maghlar, Müslümanların barış içinde tüm sosyokültürel, ekonomik ve siyasi haklardan faydalanarak yaşamasına izin verildiği takdirde, onların yirmi-otuz yıl gibi bir sürede Arakan’ın siyasi yapısına hâkim olacağına ve komşu Müslüman ülkenin de yardımıyla Arakan’ı Burma’dan ayıracağına inanıyordu. Böyle bir siyasi senaryonun gerçekleşmesini asla istemeyen Rakhine liderleri daha önce de yaptıkları gibi Müslümanlardan kurtulmaya karar verdiler.

Dinî Dar Görüşlülük

Mrauk U zamanında dinî özgürlüklerin tamamının verilmiş olması dolayısıyla İslam Budizm’e galebe çalarak hâkim din haline gelmişti. İşte bu sebeple Arakan tarihinin tekerrür etmesini istemeyen Rakhine-Maghlar, sadece kendi dinî dar görüşlülükleri yüzünden herkesin dinini özgürce yaşayacağı bir ortamı arzu etmemektedir. Onun yerine dindaşları olan Burmalıların hegemonyası altında kalarak Kalalara üstünlük kurmayı tercih etmektedirler.

Arakan Müslümanlarının Hızlı Nüfus Artışı

Rakhine-Maghlara kıyasla Rohingyaların nüfus artışı çok daha hızlıdır. Rakhine-Maghlar için Arakan’ın demografik profilinin kısa süre içinde Müslümanlar lehine değişecek olması ihtimali çok endişe vericidir. Böyle bir durumu asla kabul etmek istemeyen Rakhine-Magh liderleri bu doğal nüfus artışını soykırım da dâhil her türlü yoldan tırpanlamaya kararlıdır.

Rakhine-Magh liderlerinin peşini bırakmayan bir diğer mesnetsiz korkuları da çok küçük bir alanda dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip komşu Müslüman ülkenin er ya da geç bir nüfus patlaması yaşayacağı ve bu durumda da fazla nüfusun daha az nüfus yoğunluğuna sahip olan Arakan’a zorla girmenin bir yolunu bulacağıdır. Onlara göre eğer Arakan’daki Müslüman topluluk güçlenirse bu senaryonun gerçekleşme ihtimali artacaktır.

Rakhine-Maghların Bağımsızlığın Nimetlerini Rohingya Halkıyla Paylaşmak İstememesi

Rakhine-Magh halkının bir kısmı ana vatanlarının bağımsızlığını geri kazanmayı hayal ediyor, ancak bağımsızlık nimetini Kalalarla paylaşmaya zihinsel olarak asla hazır değiller. Zira onların gözünde hem Kalalar hem de Burmalılar düşman. Önce düşman devletin ezici gücünü kullanarak daha zayıf olan Kalalardan kurtulup kısa sürede sonuçlandıracakları bu meseleyi çözdükten sonra, asıl hedefleri olan Arakan’ın bağımsızlığı için Burma hükümetine baş kaldırabilecekler. Böylece de bağımsızlığın nimetlerinden tek başlarına faydalanabilecekler. Bu stratejinin bağımsızlık için tek yol olduğuna inanıyorlar.

Dr. Mohammed Yunus
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları