İdam cezası caiz mi?

İslam dininde çeşitli suçlara yönelik ölüm cezası uygulanması caizdir. Dinimiz İslam’ın hükümlerinin kaynağı Allah’ın sözü olan Kur’an’ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V’in sünnetidir. İslam fukahası bir konu hakkında hüküm verirken Kur’an, sünnet ve kendilerinden önceki fukahanın hükümlerine bakar.

Kur’an’da insanoğlunun dünyada işledikleri günahların ve suçların cezasını ahirette çekeceği bildirilmekte. ‘Dinde zorlama (ve baskı) yoktur.’(Bakara, 256) ayetiyle bildirildiği gibi insan hür iradesiyle dünyada istediğini yapabilir ancak Allah’ın rızasına uyduğu takdirde ahirette sonsuz yaşamda cennete girebilir. Dünyada yaptıklarından sorguya çekilerek hakkında cennet ya da cehennem kararı verilir. Ancak Allah ayetlerde bazı suçların cezasının dünyadayken verilmesini de emretmektedir. Örneğin hırsızlık suçu için Kur’an’da Maide suresi 38. Ayette ‘’ Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin’’ denilmektedir. Müslümanlar bu emir uyarınca Peygamberimiz’in uygulamalarını örnek alarak gerekli şartlar bulunması takdirde suçun cezasını infaz etmelidir. Aynı şekilde Kuran’da zina suçu için Allah bir ceza ve caydırma yöntemi de belirtmiştir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır;

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.( Nur suresi, 2)

İslam’da bazı suçların cezası ölüm ile cezalandırılmaktadır. Ölüm ya da bilinen adıyla idam cezası, bir Müslümanı kasten öldüren, devlete başkaldıran, fitne çıkaran insanlar da güvenilir hâkimin hükmüyle uygulanır. Vatana ve Müslümanlara ihanet içerisinde bulunanlar suçları kanıtlar ile ispat edildiği takdirde idam edilmelidir.

Dinde öldürme durumlarında kısas uygulanması Allah’ın Kuran’da bildirdiği bir emridir. Ayetlerde bu konu hakkında şu şekilde buyurulur:

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.( Bakara, 148)

Dinimizdeki kısas hükmüyle insanlar arasındaki kan davası gibi hatalı davranışları ortadan kaldırmak amaçlanır. Bir İslam toplumunda cinayet işleyen biri için 3 şekilde hüküm verilebilmektedir;

• Öldürdüğü kişinin ailesi tarafından affedilir ve serbest bırakılır. Bu Kur’an’da hoş görülen bir davranış şeklidir.

• Öldürdüğü kişinin ailesi ‘katil’den “kan bedeli“ alır ve yine serbest bırakılır.

• Son olarak öldürdüğü kişinin ailesi kısas ister. Bu durumda İslam devleti tarafından maktulün ailesi adına o kişi idam edilir. Bu şekilde kan davalarının önüne geçilir. Çünkü infazı gerçekleştiren İslam devletidir.