Üniversite eğitimlerinde dersler ne kadar verimlidir?

Ülkemizde yıllardır tartışılan bir konu olmaktan kurtulamayan eğitim sisteminin ne kadar verimli olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunuyor.

Bir ülkede eğitim sisteminin önemi ve buna bağlı olarak etkileri de çok büyüktür. Ülkede ekonomik, sosyal ve siyasi yaşantıyı temelinden etkileyen bir faktör olan eğitim sitemi üniversitelerde ise önemini daha da belli eder. Üniversiteler oluşturulan çeşitli programlar kapsamında eğitim faaliyetlerini yürütürler. Dünya üzerinde bulunan çok sayıdaki üniversitede yürütülen eğitim programları genel olarak üniversitelerin belirgin özelliğini oluşturur. Üniversite bünyesinde yer alan her dalda kendi iç branşlarıyla birlikte özel dersler belirlenir.

Üniversitelerde uygulanan eğitim programlarının ana felsefesi kişide dünyaya, ülkesine, toplumuna ve kendisine yönelik yeni ve bilinçli bir bakış açısını oluşturmaktır. Dersler sadece düz bilgi vermez, olaylara özgür ve eleştirel yaklaşma yeteneğini de geliştirir.

Üniversite programlarından fakülte ve yüksekokullarda çeşitli alanlarda verilen derslerin verimliliği konusunda net bir şey söylemek uygun değildir. Çünkü üniversite çok geniş bir eğitim ağını içerisine alan, içinde her dal ve mesleki tarzda fakültelerin bulunduğu ve farklı alanlarda derslerin verildiği bir eğitim platformudur.

Dolayısıyla derslerin verimliliğinde üniversitenin yapısından çok öğretim görevlilerinin tercihleri etkilidir. Ancak program kapsamında fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin alması gereken derslerin doğru belirlenmesi derslerin verimliliği ve öğrencilerin istenilen başarı noktasına ulaşması için önemlidir.

Eğitim sisteminde derslerin verimli olmasını sağlayacak en önemli etken eğitmendir. Eğitmenin tecrübeli ve iyi bir eğitim anlayışına sahip olması öğrencilerin derslerden alacakları tecrübe ve bilgiyi de arttıracaktır. Lise ve önceki okul programlarında dersler bütün halinde 5 veya 6 saat blok şeklinde işlenirken üniversitelerde dersler hem daha az olması hem de gün içerisinde belirli saatlerde işlenmesi derslerin özgün niteliğini arttıracağı gibi derslerden alınan verimliliğinde artmasına da bir ölçüde katkıda bulunacaktır.