Altın yüzük erkekler için caiz midir?

Kadınların ve erkeklerin dinimizde yüzük takmasına mani bir şey yoktur. Ancak takılan yüzüğün maddesi konusunda bir takım şartlar vardır.

Ehl-i Sünnet içerisindeki dört hak mezhepten birisi olan ve ülkemizde ekseri insanın mensup olduğu Hanefi mezhebine göre erkeklerin yüzük takması yüzük neyden yapılırsa yapılsın hoş görülmemektedir.

Erkekler altın yüzük takabilir mi? sorusuna cevap olarak kısaca altından yapılan yüzükleri erkeklerin takması haramdır diyebiliriz. Eğer erkekler altın yüzük takarlarsa bu harama girer. Kadınların ise maddesi altın da olsa başka bir madde de olsa yüzük takmalarında bir sakınca yoktur. Yüzüğün küçük parmağa takılması ise Peygamber Efendimiz’in bir sünnetidir.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘’İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir” (Tirmizî, Libas, 1) şeklinde buyurmaktadır.

Erkekler gümüş yüzük takabilir mi?

İslam’da erkeklerin ve kadınların gümüşten imal edilmiş olan yüzükleri takması caizdir. Fakat erkeklerin taktıkları yüzükler, ‘’Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah lanet etsin (Taberani)’’ hadisi gereğince kadınların taktıkları yüzüklere benzememeli ve ağırlığının üç gramdan daha az olmalıdır.

Ham maddesi demir, bakır, tunç ve kurşun gibi madenler olan yüzükleri erkeklerin ve kadınların takması mekruhtur yani hoş görülmez. Akik veya yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılmış olan yüzükleri ise hem kadına hem de erkeğe caizdir. Yüzük üzerinde Allah’ın, Peygamberin ya da kişinin kendi isminin bulunmasında bir mahsur görülmez. Ancak helaya ya da uygunsuz bir yere girerken ya yüzüğü çıkarmalı ya da gizlemelidir. Ancak insan veya hayvan gibi bir canlıyı tasvir eden resimlerin yüzük üzerinde bulunması caiz değildir.