Ahiret nedir?

Ahiret Kuran’da dünya hayatından sonraki yaşam için kullanılan bir kavramdır. İnsanın yaratılış amacı ve dünyaya gönderilişinin nedeni Allah’ı tanımak ve ona kulluk etmektir. Bunun karşılığında Allah inananlara sonsuz cennetini verecek ve müminleri sonsuza kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşatacaktır. İnsanoğlu dünya hayatında yaptıklarından, hareketlerinden ve tercihlerinden sorumludur. Kıyametin kopmasının ardından dünya hayatında Allah’a ne derece bir kulluk yaptığına göre ya sonsuz cennetle ödüllendirilecek ya da sonsuz cehennem ile cezalandırılacaktır. İşte ölümden sonraki bu sonsuz yaşama İslam literatüründe ‘ahiret’ denilmektedir.

İnsan dünyada ahiret hayatı için çalışmalıdır. Allah’ın rızasının arayacak ve onun emirlerine uygun bir hayat sürerek sonsuz ahiret yaşamında onun rızası ve cennetiyle müşerref olacaktır. Kelime anlamı olarak ‘son’ veya ‘sonra olan’ ahiret ölümden sonraki dirilişin ardından başlayan hayattır. Kıyamet kopup bütün canlılar öldükten sonra Allah herkesin yaptıklarıyla muamele görmesi için insanları ve diğer canlıları diriltecek ve sorguya çekecektir.

Ahiret kavramı, Kuran'da dünya hayatından sonraki sonsuz hayat için kullanılmıştır. İslam kaynaklarında ahiret kıyametin kopmasından başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba's (öldükten sonra dirilme), haşr, hesap, mizan, şefaat, sırat, Cennet, Cehennem gibi bütün olay ve aşamaları içinde barındıran bir süreçtir.

Her insanın ahireti ölümüyle birlikte başlar ve ebedi olarak devam eder. Dolayısıyla insanların bir kısmı dünya hayatını yaşarken, diğer bir kısmı da ahiret yaşamına geçmiş bulunmaktadır. Allah için zaman ve mekan olmadığı için Allah bütün zamanlara hakimdir ve bu zamanları bilir ve yaratır.

Ahirete inanmak İslam’ın inanç esaslarındandır. Ahiret gününe inanmak imanın şartları arasında yer alır ve Kuran’da pek çok ayette Müslüman olmanın vasıfları arasında zikredilir.

Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez. (Kasas Suresi, 77)

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar.( Lokman Suresi, 4)

Ahiret ile ilgili Kuran’ın dışında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’den rivayet edilen çok fazla hadis bulunur. Peygamberimiz kıyamet alametleri, kıyametin nasıl kopacağı, ahiret hayatı, cennet ve cehennem ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiştir.

Buna göre görevli melek İsrafil birinci defa sura üfürdüğünde kıyamet kopacak, bütün canlılar ve her şey yok olacaktır. İkinci kez sura üfürdüğündeyse herkes yeniden dirilecektir. Cennet ve cehennem ortaya çıkarılacak ve adalet mizanı kurulacaktır. İnsanların tekrar dirilmesiyle birlikte başlayan ve ebedi olarak devam edecek olan yaşam ahiret hayatıdır. “Sonra siz kıyamet gününde muhakkak diriltileceksiniz.” (Müminun suresi, 16) ayetiyle bu durum haber verilir.

Dünyanın bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da olacaktır. Ahiret gününde dünyada herkes işlediği günahların ve sevapların karşılığı tam bir şekilde görecektir.