İçki neden haramdır?

İnsanların akli melekelerini bozması, insanlar arasında düşmanlığa yol açması, bedeni tahrip etmesi ve Allah’ı anmaktan alıkoyması gibi sebeplerde dolayı içki içmek haram kılınmıştır.

Dinimizde haramlar ve helaller Allah’ın iradesine bağlıdır. Kur’an’da ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadis-i şeriflerinde haramlar ve helaller bildirilmiştir. İçki konusunda Kur’an’da çelişkili gibi görünen ancak Kur’an’ın mahiyetini bilmeyenlerin yanlış anlayacağı ayetler vardır. Kur’an’da bir kısım ayetlerde şarabın yararlarından bahsedilmiş bir kısım ayetlerde ise şarap türü şarhoşluk verici içkilerin içilmesi Müslümanlara yasak kılınmıştır. Bunun nedeni İslamiyet’in ilk doğduğu dönemlerde içkinin toplumda alışkanlık derecesinde fazlaca tüketiliyor olmasıydı. Kur’an’da şarabı öven ayetlerden birisi şu şekildedir;

Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. (Nahl suresi, 67)

Hz. Muhammed Arap yarımadasında İslam dinini tebliğ etmeye başladıklarında Araplarda ve o günkü toplumların çoğunda içki sıradan bir içecekmiş gibi tüketiliyordu. Bu nedenle insanların alışkanlıklarını birden bire bırakmaları zor olacaktı.

Kur’an’ı Kerim birden bire inen bir kitap değildir. Kur’an Peygamberimiz’e 23 senelik bir süreçte peyderpey indirilen bir ayetler bütünüdür. Bu nedenle Kur’an’da içki ile ilgili olan ayetler, kademe kademe nazil olmuştur. Allah’ın kâinatta koymuş olduğu kanunların bazılarını dinde de görmek mümkündür. Allah alkollü içki alışkanlığını İslam’ın yeşermeye başladığı topraklardan söküp atmak için yavaş yavaş yasaklama yolunu irade etmiştir. Çünkü içki birdenbire haram kılınsaydı içkiye alışkanlık derecesinde bağlı olan Mekke toplumunun insanları İslam’ı kabul etmede zorluk çekeceklerdi.

Ayetlerde içki kademe kademe haram kılınmıştır.

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür…’’ (Bakara suresi, 219)

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar (…) namaza yaklaşmayın. (Nisa suresi, 43)

Bu ayetlerde Allah sarhoşken namaz kılmayı men etmiştir. Ta ki Maide suresinin aşağıdaki ayetleri nazil olana kadar;

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Maide suresi, 90)

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? (Maide suresi, 91)

Bu ayetler ile Müslümanların içki içmeleri kesin olarak haram kılınmıştır. Alkollü içecekler vücutta çok büyük tahribatlar meydana getirir. İnsanların beyinlerini etkileyerek sarhoşluk etkisi yapar ve insanlara şuurlarını kaybettirir. Şuuru kapalı olan sarhoş durumundaki insanlar kendilerine ve çevrelerine ciddi zararlar verebilirler. Bu nedenle aileler yıkılabilmekte, yuvalar dağılabilmektedir. Alkollü içkiler ibadetlerin yerine getirilmesine de mani olur. Bu gibi sebeplerden dolayı içki Allah’ın yasaklamış olduğu bir haramdır.