THY- Noukşot

Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?

Sanayileşmenin artması, motorlu araçların çoğalması ve yaygın soba kullanımı hava kirliliğinin başlıca nedenleridir.