THY- Euroleague

Bağımlılık yapan maddeler nelerdir?

Tütün, alkol, esrar, antikolinerjikler, atropin, biperiden, opioidler, morfin, kodein, eroin, metadon, meperidin, tiner, bali, kokain, amfetamin, kafein, LSD, fensiklidin ve meskalin gibi maddeler bağımlılığa yol açmaktadır.