Komünizm ilk olarak ne zaman ortaya çıktı?

Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Kapitalizm düşüncesi dünya genelinde yayılmaya başlamıştır. 1516 yılında yazar Thomas Moore "Ütopya" adlı eserini yayınlamıştır. Bu eserde kamu mülkiyeti ve sınıfsızlık konuları ele alınmıştır.

19. yüzyılın başlarında bu kavramlar geliştirilerek politik ve ekonomik teorilere dönüşmüştür. Fransız aristokrasisinin bir üyesi olan Henri de Saint-Simon konu üzerine birtakım eserler yazmış, bu eserlerin hespini hayata geçirmese de Komünist hareketin temellerinin atılmasına katkıda bulunmuştur.

1848 yılında Prusyalı yazarlar Karl Marx ve Friedrich Engels birlikte yazdıkları ''Komünist Manifesto'' adlı eser sayesinde Komünizm somut bir teori haline gelmiştir. Komünist felsefenin doğuşu tam anlamıyla Parisli Sosyalistlerin Fransız hükümetine baş kaldırarak kısa ömürlü bir Komünist hükümet kurma girişimleri sayesinde olmuştur. Ancak bu Komünist hükümet Fransız ordusu tarafından yok edilmiştir.

İlk ciddi Komünist devrim girişimi 1917 yılında Rusya'da gerçekleşmiştir. Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler Rus monarşisini ve feodal sistemini yıkmıştır.

1922 yılında Lenin önderliğinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Lenin 1923 yılında öldükten sonra SSCB'nin akıbeti Kızıl Ordu'nun kurucusu ve komutanı, aynı zamanda Lenin'in komutan muavini Lev Troçki'nin destekçileri ve Komünist partinin Genel Sekreteri Joseph Stalin'in destekçileri arasında ikiye bölünmüştür.

Troçki ve destekçilerinin çabalarına rağmen Stalin kontrolü ele almış ve 1929 yılında Troçki'yi sürgüne göndermiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği Komünizm kisvesi altında Stalin'in baskıcı rejimi ile yönetilmeye devam etmiş ve yarı-Sosyalist bir diktatörlüğe evrilmiştir.

Batı'da Troçkizm popülerlik kazandıysa da Komünist hareket Stalin zulmü tarafınıdan bozulmaya uğradı ve emperyalist politikalar Stalin'in ölümünden sonra bile Doğu Avrupa'da görülmeye devam etti.

Çin'de Mao Zedong önderliğinde bir Komünist devrim yapıldı ancak Mao'nun daha sonradan izlediği politikalar yüzünden diğer Komünistlerin 1950'li yılların ortalarına dek Çin'in gerçekten Komünist bir ülke olup olmadığına dair kuşkuları vardı.

Devrim yararlı bir hareket olarak görülse de modern Komünistlerin büyük çoğunluğu günümüzde Çin'in gerçek bir Marksist ülke olmadığını, Stalin'in Sovyetler Birliği'nden çok da farkı olmadığını söylüyor. Komünizm üçüncü dünya ülkelerinde de yaygınlaşmıştı. Bir diğer Komünist devrim 1959 yılında Küba'da, Fidel Castro ve Che Guevara'nın diktatör Batista rejimini yıkmasıyla gerçekleşti.

1990 yılında SSCB'de yaşanan bozulmalarla komünizmin miadını doldurduğu düşünülse de Komünist hareket teknik olarak hala aktif bir şekilde varlığını sürdürmektedir.