Cep telefonlarının beyine zararları nelerdir?

Cep telefonlarının yaydıkları radyo aktif etki nedeniyle insan beynine çok fazla zararı dokunmaktadır. Bu nedenle cep telefonlarının doğru kullanımı önemlidir.

Cep telefonları insan yaşamına sunduğu kolaylık bakımından yüzyılın en önemli teknolojik icadıdır. Bu konuda herkes mutabık kalsa da bu cihazların olması gerekenden daha fazla kullanılıyor olması insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Bu sebeple telefonların beyne olan etkisi cep telefonu kullanırken bilinmesi gereken konular arasındadır.

Etrafınızda mutlaka görürsünüz hatta bizzat kendiniz bile yapıyor olabilirsiniz ki bu yazıyı okuyorsunuz. Ellerinden cep telefonlarını düşürmeyen insanlar. Bir araya gelip konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih edenler, bir adresi sorarak bulmak yerine sürekli navigasyon kullananlar, oyun bağımlısı olan gençler hatta olgun yaştaki insanlar, telefonda uzun uzadıya konuşanlar, internet bağımlıları ve burada sayamayacağımız daha nice insan grupları cep telefonlarının zararlı etkilerine daha fazla maruz kalmaktadır.

Bundan dolayı bu parçamız haline gelen cihazların zararlı etkilerinden korunma yollarını da bilmek zorundayız. Daha ziyade cep telefonlarının zararları insan beynine olmaktadır. Konuşmak için sürekli kulağa dayanan telefonların yaydığı radyo dalgaları beyne çok fazla etki etmektedir.

Telefonların beyne olan zararlarından bahsetmeden önce bir gerçeği ifade etmek gerekir ki o da aşırı telefon kullanımının beyni yorduğu, beyni tembelleştirdiği ve fonksiyonlarının çalışmasını yavaşlattığıdır. Özellikle bu durum bebekler ve çocuklar için daha da ciddi riskler oluşturmaktadır. Diğer bir olumsuz yönü ise sosyal bir varlık olan insanı asosyalleşme durumuna getirmesidir. İnsanlar önceden birbirleri ile iletişim kurmaya, birlerini görmeye ihtiyaç duyarken artık bu ihtiyacı cep telefonlarındaki sosyal ağlar, oyunlar, uygulamalar karşılamaktadır.

Cep telefonlarının yaymış olduğu radyasyonun birçok hastalığa neden olduğunu belirtmiştir. En ziyade etkisinin de beyne olduğunu. Telefonların beyne olan etkisi özellikle faaliyette oldukları zamanlarda yaydıkları radyoaktif dalgalarda yoğun artış yaşanması nedeniyle oldukça fazladır.

Cep telefonlarının yoğun kullanımının beyne olan zararları arasında beyin tümörüne sebebiyet vermesini sayabiliriz. Ancak bu konuda hali hazırda somut bir veri elde edilmemiş olsa da bazı beyin tümörlerinin gelişme ihtimalini arttırdığı düşünülmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar sonucunda telefonların beyne olan etkisi konusundaki bu veriyi destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.

ABD'nin finans merkezi durumundaki Wall Street'de saatlerce cep telefonuyla konuşan borsacılarda meydana gelen beyin tümörlerinin normal insanlara göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca İsveç’te 2099 senesinde yapılan diğer bir araştırmanın sonuçlarına göre ise cep telefonlarının aşırı kullanımının beyin kanseri oluşumunu 5 kat arttırdığı tespit edilmiştir.