Levant neresidir? Müslümanların Levant'ı fethi ne zaman gerçekleşti?

Filistin, Suriye, Ürdün ve Lübnan'ın bulunduğu coğrafyaya Levant olarak adlandırılır.

Müslümanların bugünkü Suriye bölgesine sefer düzenlemeleri ilk olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında 3 büyük sefer ile başladı. Müslümanlar, Mute Savaşı ile ilk kez Bizans İmparatorluğu ile karşı karşıya geldi. Hz. Peygamber'in ikinci gazası 30.000 kişilik Tebük Seferi oldu. Son olarak da azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame komutasında gönderilmek üzere hazırlanan 'Usame Ordusu' oldu. Hz. Peygamber'in ani vefatı üzerine ordu, Hz. Ebubekir tarafından Suriye'nin fethiyle vazifelendirildiler. Suriye'nin fethi Hz. Ebubekir döneminde, Ecnadeyn Savaşı'nın Bizans'a karşı kazanılmasıyla Halid bin Velid komutasında gerçekleşti. 634 yılında gerçekleşen fethin hemen sonrasında Hz. Ebubekir'in vefatı üzerine İslam devletinin başına Hz. Ömer geçti. 

 

Ecnadeyn Savaşı'nın kazanılmasıyla Levant denilen bölgenin kapıları Müslümanlara açılmış oldu. Bu zaferi hazmedemeyen Bizans İmparatoru Heraklius, Müslümanların üzerine ordu gönderdi. Yarmuk'ta karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışmasının ardından İslam ordusu büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından Irak, Şam, Lübnan ve Suriye civarı Müslümanlar'ın eline geçti.