Afrika'nın sömürgeleştirilmesi ne zaman başladı?

Afrika'nın sömürgeleştirilmesi, 15. yüzyılda köle ticareti ile başlamış ve uzun yıllar sürmüştür. Bunu en iyi anlatan terim İngilizce bir deyim olan "Afrika'ya hücum"dur. Sömürgeci devletler Afrika'yı bir köle kaynağı olarak görüyorlardı. Bu durum bugün dahi değişmemiştir.