Sümela Manastırı'nın hikayesi nedir?

Sümela Manastırı'nın yapılışının 365-395 yılları arasında tamamlandığı düşünülüyor. Hikayesi ise oldukça ilginçtir.

İnanışa göre Atinalı iki rahip aynı gece bir rüya görürler. Rüyalarında Hz. İsa ve Hz. Meryem tarafından kendilerine bir manastır yapmaları söylenir. İki rahip de birbirinden habersiz olarak yola çıkarlar ve rüyalarında tarif edilen yere; yani şu an Sümela Manastırı’nın olduğu yere gelince karşılaşırlar. Bunun rahmani bir işaret olduğunda emin olan iki rahip manastırın temelini o zaman atar.

14. yüzyıla kadar ilk günkü hali ile gelen manastır, Trabzon İmparatoru III. Aleksios tarafından yenilenir ve bakımları yapılır. Bu nedenle duvarlardaki bazı fresklerde de imparatorun resimleri yer almaktadır. Zaman içerisinde ise Türkmen akınlarında savunma amacı ile ileri karakol görevi görür.

Bölgenin fethedilmesinden sonra ise Yavuz Sultan Selim manastıra hiçbir şekilde müdahale etmez, hatta 2 tane de şamdan hediye ederek manastırın dokunulmazlığının güvence altında olduğunu Hristiyanlar’a en güzel şekilde anlatır.