Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler hangileri?

Osmanlı'nın topraklarında yaptığı savaşlar

1. Kafkas Cephesi

2. Kanal Cephesi

3. Filistin-Suriye Cephesi

4. Irak Cephesi

5. Çanakkale Cephesi

6. Hicaz-Yemen Cephesi

Osmanlı'nın toprakları dışında yaptığı savaşlar

1. Makedonya

2. Galiçya Cephesi

3. Romanya