Çelebi Mehmed kardeşi Şehzade Mustafa’yı nasıl durdurdu?

Fetret Devri görünüşte 1413 yılında sona ermişti. Timurlu hükümdarı Şahruh, Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda esir düşen oğlu Mustafa Çelebi’yi serbest bırakınca taht mücadelesi yeniden başladı. Mustafa Çelebi, Rumeli’ye geçerek Mehmed Çelebi’ye karşı taht mücadelesine girdi. Niğbolu Sancakbeyliği yapan Aydınoğlu Cüneyd Bey de Mustafa Çelebi’ye destek verdi.

Mustafa Çelebi, 1416 yılında Selanik taraflarında Mehmed Çelebi ile yaptığı savaşı kaybedince Bizans’a sığındı ve Osmanlı tahtı için bir tehdit unsuru olarak kaldı. Çelebi Mehmed, ağabeyinin Bizans’ta tutulması karşılığında yıllık 300 bin akçe vermeyi kabul etti. Mustafa Çelebi, Çelebi Mehmed hayatta olduğu müddetçe Bizans tarafından Limni Adası’nda tutuldu.

Çelebi Mehmed, hükümdarlığının son yılını hasta geçirmişti. En büyük amacı oğlu Murad’ı tahta sağ salim geçirmekti. Bizans’ın elinde bulunan ağabeyi Mustafa, oğlu Şehzade Murad için tehlikeli bir rakipti. Bu yüzden devlet adamları, Şehzade Mustafa’nın Yıldırım Bayezid'in gerçek oğlu olmadığı, düzmece birisi olduğu dedikodusunu yaydılar. Bu haberlerle Mustafa Çelebi’nin taht üzerindeki meşruiyeti ortadan kaldırılmaya çalışıldı.