Avret bölgeleri nerelerdir?

Avret mahalli ifadesi gösterilmesi haram olan insan vücudundaki bazı bölgeler için kullanılır.

İnsan vücudunda bulunan ve açılması, başkalarına gösterilmesi veya başkalarının bakması haram olan yerlerine avret bölgesi ya da avret mahalli denilmektedir. Kadın olsun erkek olsun avret bölgeleri sadece eşlerin görebileceği yerlerdir.

Erkeklerde avret bölgesi daha azken kadınlarda neredeyse vücudun tamamı avret bölgesi olarak kabul edilir. İslam fıkhında ehl-i sünnet’in 4 mezhebine göre erkelerin avret bölgeleri göbekten diz kapağının altına kadar olan bölgedir. Dizler de avret bölgesi içerisinde sayılır. Erkekler bu bölgeleri açıktayken namaz kılarlar ise namazları kabul olunmaz. Aynı zamanda avret mahalli olmasa da namaz sırasında başı, kolları ve ayakları örtmek sünnettir.

Avret mahalli ise kadınlarda vücudun daha geniş bir alanını kapsamaktadır. Kadınların yüzleri ve avuç içlerinin dışındaki kalan yerleri avret bölgesidir ve gösterilmesi veya bakılması haramdır. Kadınların Saçları, ayakları, ellerinin üst kısmı da dâhil yüz ve avuç içi dışında kalan bölgeler avret bölgesidir ve kapatılması şart yani farz olan yerlerdir.

Kadınlarda avret bölgelerinin dörtte biri açılırsa haram olur. Açılan bölge dörtte 1’de azsa mekruh sayılır. Ancak burada açılmanın zorunluluktan veya yanlışlıkla olması gerekir. Bilerek açılırsa yine haram sayılır. Avret bölgelerindeki vücut uzuvlarından herhangi birinin dörtte biri, bir rükün müddetince açık kalırsa kişinin namazı bozulur. Yine aynı şekilde dörtte 1’den daha az açılmışsa namaz bozulmaz ancak mekruh olarak görülür. Kadınların yalnız başlarınayken diz ve göbek arasını kapatmaları yine farzdır. Karın ve sırt bölgelerini örtmeleri ise vaciptir

Avret yerlerine bakmanın haram olması sadece kadın veya erkeklerin birbirlerinin avret bölgelerini göstermeleri veya bakmalarıyla sınırlı değildir. Bir erkeğin başka bir erkeğin avret bölgesine bakması veya bir kadının başka bir kadının avret bölgesine bakması yine haramdır.

Erkeklerin nikâhlamaları haram olan kadınların başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, diz kapağının aşağısında kalan ayak bölgesine bakmalarında bir sakınca görülmemektedir. Ancak göğüslerine, uyluklarına, sırtına ve dizlerine bakması caiz değildir.