Yıldırım Bayezid'in oğulları arasındaki ilk çatışmalar nasıl meydana geldi?

Başlangıçta Bursa ve civarına hakim olan İsa Çelebi ve Amasya bölgesine hakim olan Mehmed Çelebi, Edirne’de bulunan ağabeyleri Emir Süleyman’ın hükümdarlığını tanıyorlardı. Timur’un, ülkesine dönerken Musa Çelebi’yi serbest bırakması ilk mücadeleyi başlattı. İsa Çelebi’yi mağlup eden Musa, Bursa’yı onun elinden aldı. Bir süre sonra güçlenen İsa Çelebi, Timur’un Anadolu’yu terketmesini de fırsat bilerek Bursa’yı geri aldı.

Musa Çelebi, Karamanoğulları’na sığındı. İç Anadolu’ya hakim olan Mehmed Çelebi’nin Anadolu’yu paylaşma önerisini İsa Çelebi kabul etmeyince bu sefer iki kardeş Ulubat civarında savaştı. Galip gelen Mehmed Çelebi 1404 yılında Bursa’ya girerek hükümdarlığını ilan etti. İsa Çelebi ise İstanbul’a kaçtı.

Daha sonra Emir Süleyman’ın isteği üzerine Edirne’ye gönderildi. Emir Süleyman, İsa’yı bir ordu ile Bursa’yı almaya gönderdi. Ancak İsa Çelebi başarısız olarak Kastamonu bölgesine hakim olan İsfendiyaroğulları’na sığındı.

Bir süre sonra Anadolu’daki diğer beyliklerle işbirliği yaparak tekrar sahneye çıktı ise de yine başarısız oldu ve Karaman Beyliği’ne sığındı. 1406 yılındaki son teşebbüsünde ise yakalanarak öldürüldü. İsa’nın öldürülmesi ile Menteşe, Aydın gibi beylikler Anadolu’ya hakim olan Çelebi Mehmed’in hükümdarlığını tanıdılar. Durumu takip eden Emir Süleyman, harekete geçerek Bursa’yı aldı ve Ankara’ya doğru ilerledi.

Çelebi Mehmed onun karşısında duramamıştı. Ertesi yıl Çelebi Mehmed, Yenişehir’de Emir Süleyman ile karşılaştı, ancak yine yenilmekten kurtulamadı. İçinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için çare aradı. Karaman Beyliği’ne sığınan Musa Çelebi’yi yanına çağırdı ve bir miktar asker vererek onu Rumeli’ye geçirdi. Böylece Emir Süleyman’ın Anadolu’dan ayrılmasını sağlamaya çalışıyordu. 1409 yılında Rumeli’ye geçen Musa Çelebi buradaki Osmanlı askerlerinin kendisine katılması ile iyice güçlendi. Eflak ve Sırp kuvvetlerini de yanına almıştı.

Emir Süleyman bu durum üzerine Rumeli’ye geçince, Çelebi Mehmed, Anadolu’daki toprakları tekrar ele geçirdi. Bizans’ın desteğini alan Emir Süleyman kardeşi ile İstanbul yakınlarında karşılaştı. Sırplar’ın taraf değiştirmesi üzerine mağlup olan Musa, Eflak’a kaçtı. Kendisini toparladıktan sonra tekrar Edirne’ye doğru yürüdü. Yapılan savaşı yine kaybetti. Ancak bir yıl sonra tekrar Edirne üzerine yürüdü ve taraf değiştiren Rumeli beylerinin sayesinde burayı ele geçirdi. Şehirden kaçan Emir Süleyman ise 18 Mayıs 1410’da Düğüncü köyünde yakalanarak öldürüldü.