Osmanlı padişahlarının anneleri kimlerdir?

İlk Osmanlı padişahı Osman ile oğlu Orhan Gazi’nin anneleri Türk’tü. Üçüncü hükümdar olan I. Murad’ın annesi Nilüfer Hatun Yarhisar Tekvuru’nun kızıdır. Nilüfer isminden dolayı cariye olduğu iddiaları da vardır, ancak bu iddia bir temele dayanmamaktadır.

Yıldırım Bâyezid’in annesi Gülçiçek Hatun Rum’dur. Çelebi Mehmed’in annesinin kimliği tam olarak belli olmamakla birlikte gayrimüslim olduğu anlaşılmaktadır. II. Murad’ın annesi Emine Hatun, Dulkadiroğlu Süli Bey’in kızıdır. Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun menşei belli olmayan gayrimüslim bir ailedendir. Sırp Prensesi Mara Despina Fatih’in annesi değildir.

Franz Babinger, II. Bâyezıd’ın annesi Gülbahar Hatun’un Arnavut olduğunu söyler. Yavuz’un annesi Ayşe Sultan Dulkadiroğlu ailesindendir. Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan cariyedir. II. Selim’in annesi Hürrem Sultan, Ukraynalıdır. III. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan İtalyan’dır. Yahudi olduğu yönündeki iddialar doğru değildir. III. Mehmed’in annesi de Venedikli bir İtalyan’dır. I. Ahmed’in annesi Handan Sultan ve II. Osman’ın annesi Mahfiruz Sultan cariyedir. I. Mustafa’nın bilinmeyen annesi Abaza’dır. Osmanlı hanedanının en meşhur kadını Kösem Mahpeyker Sultan’ın Rum veya Bosnalı olduğu söylenir. Ancak kimliği tam olarak aydınlatılmamış bir cariyedir.

Osmanlı tarihinin en kudretli kadınlarından IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan Ukraynalıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesi Emetullah Gülnuş Sultan, Giritli bir İtalyan’dır. I. Mahmud’un annesi Saliha Sultan, III. Osman’ın annesi Şehsuvar Sultan, III. Mustafa’nın annesi Mihrişah Sultan, I. Abdülhamid’in annesi Rabia Şermi Sultan, III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan ve I. Mustafa’nın annesi Ayşe Sineperver Kadın cariyedir. II. Mahmud’un annesi Nakşidil Sultan’ın Fransız kökenli olduğuna dair iddialar Fikret Sarıcaoğlu tarafından çürütülmüştür. Nakşidil Sultan muhtemelen Gürcü’dür. Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmialem Valide Sultan ile Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultan Kafkasya kökenlidir. II. Abdülhamid’in annesi Tirimüjgan Kadın, V. Murad’ın annesi Şefketza Kadın ve Mehmed Reşad’ın annesi Gülcemal Kadın Çerkez’dir. Mehmed Vahideddin’in annesi Gülistu Kadınefendi Abaza’dır.