Yıldırım Bayezid nasıl öldü?

Yıldırım Bayezid esir düştükten kısa bir süre sonra Akşehir’de öldü. Nasıl öldüğü konusu kesin olarak bilinmemektedir. Özellikle Fuad Köprülü ve Mükrimin Halil Yinanç arasında Yıldırım’ın nasıl öldüğü meselesi hararetle tartışılmıştır. Bunun sebebi dönemin Timurlu, Osmanlı ve Arap tarihçilerinin farklı bilgiler vermeleridir.

Timurlu tarihçiler, Yıldırım’ın ölümü meselesinde sessiz kalırlar. Bazı Osmanlı tarihçileri I. Bayezid’in eceliyle öldüğünü yazmaktadır. Bunlar da, padişahı intihar gibi İslamiyet’te yasaklanan bir işi yapmış olarak göstermek istememişlerdir. Bu konulardan bahsederken, savaşta ve esareti sırasında Yıldırım’ın yanında bulunmuş bir askerin anlattıklarını kullanan Aşıkpaşazade, padişahın yüzüğündeki zehiri içerek intihar ettiğini açıkça yazmaktadır.

Ayrıca başka Osmanlı tarihleri ile bir kısım Arap ve Bizans tarihlerinde de Yıldırım’ın intihar ettiği belirtilmektedir. Konu üzerinde geniş bir araştırma yapan Fuad Köprülü’nün vardığı sonuç da, Yıldırım Bayezid’in ölümünün intihar neticesinde olduğudur.